Intenzív Erasmus Program a PKE-n

Ferencziné dr. Ács Ildikó
Ferencziné dr. Ács Ildikó
Február 18. óta zajlik az Intenzív Erasmus Program a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetemen, amelyen a helyi egyetemistákon kívül nyíregyházi és szlovákiai hallgatók is részt vesznek.

Az Intenzív Erasmus Program egy két hetes angol nyelvű előadás és műhelymunka sorozat, amelyben a zeneművészet és a képzőművészet kapcsolódási pontjait próbálják meg bejárni a résztvevők. Dr. Csákány Csilla a PKE Zeneművészeti Tanszékének tanszékvezető helyettese ismertette a részleteket. Elmondta, hogy a program második fázisba ért, ugyanis tavaly a Nyíregyházi Főiskolán tartották meg az első képzést, idén a Partiumi Keresztény Egyetem ad helyet ennek, jövőre pedig ismét Nyíregyháza következik. „Az első fázisban inkább hagyományos médiumokon keresztül próbáltuk meg ezt az átjárhatóságot kifürkészni. Idén a digitális platformra helyeztük a hangsúlyt. Ez azt jelenti, hogy a témához tartozó különböző számítógépes szoftverek használatát mutatjuk be és tanítjuk meg a hallgatóknak”-tette hozzá a tanszékvezető helyettes. A programon három egyetem – a Partiumi Keresztény Egyetem, a Nyíregyházi Főiskola és a szlovákiai Presovi Egyetem – diákjai vesznek részt. Mindegyik intézményből hat képzőművész és hat zene szakos egyetemista érkezett és tíz oktató foglalkozik velük. A napi foglalkozások rendszerint elméleti előadásokkal és bemutatókkal kezdődnek, melyeket a délutáni workshopok egészítenek ki gyakorlati feladatokkal.

Előadások

Február 21-én a PKE Bartók termében három érdekes előadáson vehettek részt a hallgatók. Ferencziné dr. Ács Ildikó a Nyíregyházi Főiskola Ének-zene Tanszékének tanszékvezetője arról beszélt, hogy mit is jelent az e-learning, vagyis az interneten történő tanulás. Amint bemutatta, a főiskola programjának segítségével online felületen különböző tantárgy csomagokat lehet elérni, így a diák akár otthonról is fel tud készülni, sőt a vizsgatétel-sorok, tantárgyi követelmények, tematikák is elérhetők ezen a platformon. Dr. Csákány Csilla egy újfajta prezentációs szoftverről, a Preziről beszélt, amely hatásosan és hatékonyan képes a rész és egész kapcsolatát kezelni, dinamikusan fókuszálva a bemutatásra szánt történet egyes összetevőire. Míg a hagyományos prezentációk, bemutatók esetében az előadó mondhatni statikus diákat használ, a Prezi egy átfogó és rugalmasan tervezhető, egységes felülettel dolgozik, a részletek pedig látványos nagyítással elevenednek meg. Végezetül Tatiana Svajková a Presovi Egyetem tanára egy szoftver segítségével mutatta be a zenei hallásfejlesztés új lehetőségeit.

Nagy Noémi