Integrált vállalkozásfejlesztési modell

Integrált vállalkozásfejlesztési modell
Nagyvárad – Csütörtök délelőtt Nagyváradon tartották az Integrált vállalkozásfejlesztési modell három fejlesztési régió kisvárosaiban elnevezésű európai uniós finanszírozású projekt nyitórendezvényét.

Nagy Gábor projektmenedzsertől a nyitókonferencián megtudtuk: az Integrált vállalkozásfejlesztési modell három fejlesztési régió kisvárosaiban elnevezésű projekt vezető partnerei a váradi székhelyű Romániai Vállalkozásokért Egyesület (ROVE), a kolozsvári Babeş Bolyai Tudományegyetem Szociológiai Tanszéke mellett működő Interetnikus Viszonyok Erdélyi Kutatóközpontja (IVEK), az illyefalvi LAM Alapítvány, a temesvári Romániai Magyar Üzleti Egyesület (RMÜE), valamint a békéscsabai Regionális Képzőközpont (BRKK). Az Európai Unió Szociális Alapjából a Szektoriális Operatív Program Humánerőforrás Fejlesztési (POSDRU) kiírásán keresztül finanszírozott huszonnégy hónapos futamidejű projekt összértéke több mint 8,8 millió lej, melyből 8,6 millió lej a vissza nem térítendő támogatás, az önrész pedig 2 százalékot tesz ki.

Az előfinanszírozási szerződést a hét közepén írták alá, az öt partnerszervezet közül pedig a ROVE gazdálkodhat a legtöbb pénzből. Három típusú tevékenységet fognak lebonyolítani: kutatás és elemzés, innovatív vállalkozói tanfolyamok szervezése, valamint tanácsadói szolgáltatások nyújtása. Azt tervezik, hogy három regionális tanácsadói központban (Margitta, Zsombolya és Kézdivásárhely) 2040 óra kurzust kinálnak, 540 vállalkozót készítenek fel és 5200 személy vesz részt a kutatómunkában. Ugyanakkor azt remélik, hogy mindezek eredményeképpen 54 új vállalkozás fog létrejönni. Célcsoportoknak tekintik a három régió (Észak-Nyugat, Közép és Nyugat Erdély) kisvárosaiban élő személyeket, az üzletembereket, mindazokat, akik vállalkozni szeretnének, valamint a kis- és közepes vállalkozások vezető beosztásban levő alkalmazottjait.

Bemutatkoztak a partnerek

A Bihar Megyei Tanács részéről Szabó Ödön önkormányzati képviselő köszöntötte az érdeklődőket. Örömének adott hangot, hogy a civil szféra is csatlakozott azon állami intézményekhez, melyek a munkaerő-foglalkoztatással és a munkahely-teremtéssel kapcsolatos pályázatokat tesznek le, mivel megitélésében ez egy fontos lépés gazdasági válság idején.

Az üdvözlő szavak után a projektpartnerek képviselői mutatták be az általuk képviselt szervezeteket, hivatalokat. Gönczi József ROVE-alelnök az észak-nyugati fejlesztési régió koordonátoraként szólalt fel, Csata Zsombor igazgató az IVEK tevékenységét ismertette, Klárik Attila ügyvezető igazgató a LAM Alapítványról beszélt, Kapusy Dániel alelnök az RMÜE-ről szólt, Molnár György igazgató pedig a BRKK profilját vázolta fel. A tanácskozáson felszólalt Fándly Marius, a Bihar Megyei Közpénzügyek Felügyelőségének vezérigazgató-helyettese is, aki az utóbbi hónapok adóügyi változásaira hívta fel a figyelmet, és a jelenlevők kérdéseire is válaszolt.

Ciucur Losonczi Antonius

 

Címkék: , , ,