Integrációs központ Nagykárolyban

Integrációs központ Nagykárolyban

Szatmár megye — Május
2–án, szombaton kerül sor a
nagykárolyi integrációs központ
alapkőletételére, ezt követően
a szatmárnémeti Székesegyházban
négy személyt ütnek lovaggá,
többek között Ft. Schupler Tibort, a
Szatmári Római Katolikus Egyházmegye
gazdasági igazgatója, a német
közösség plébánosát.


Ft. Schupler Tibor, a Szatmári Római
Katolikus Egyházmegye gazdasági
igazgatója, a német
közösség plébánosa;
Ádámkó István, a Hám
János Római Katolikus Teológiai
Iskolaközpont igazgatója; Ft. Chiş
Alexandru ortodox pap és felesége,
Chiş Maria, a Jeruzsálemi Szent
Lázárról nevezett lovagrend tagjai
lesznek. A szombati szertartás előtt 11.30
órától részt vesznek a
hátrányos helyzetűek
integrálására
megépítendő nagykárolyi
központ alapkőletételének
ceremóniáján, majd 13.30
órátó megtekintik a
szatmárhegyi Helga Winter
közösségi házat. Mind a
megépülő integrációs
központ, mind pedig a szatmárhegyi
közösségi ház a
Jeruzsálemi Szent Lázár Lovagrend
és a Német Fogorvosok
Szövetségének
támogatásával jön/jött
létre. Ezután kerül sor a
lovaggá–ütési
szertartásra, szombaton 16
órától a
szatmárnémeti
Székesegyházban, ahol jelen lesznek a
lovagrend romániai tagjai, köztük
Marius Paraianu Iaşi-ból, Axel
Mittälstadt, romániai rendfőnök,
de jönnek lovagok külföldről,
Németországból és
Írországból is.
Meghívottak

A rendezvény meghívottai illetve
résztvevői: Nm. és Ft.
Schönberger Jenő –
megyéspüspök; Ft. Schupler Tibor
– gazdasági igazgató; a
Lázár Lovagrend tagjai; Ft. Reszler
Mihály – főesperes; Ft.
Szilágyi János –
plébános; Ft. Ágoston Ferencz
– plébános; Ft. Tyukodi Antal
– plébános; Oláh Monika
– a nagykárolyi Caritas Vezetője;
Georgescu Aliz – a Kalazanci Szent József
Iskolaközpont aligazgatója és Hadfi
Árpád – az iskola tanára;
Kovács Jenő – polgármester;
Kaiser Lajos – alpolgármester; Müller
János, tanácsos; Tempfli
László tanácsos; Gherasim Ioan
tanácsos; Sebestyén Géza –
roma képviselő; Pacz Árpád
– a Szentlélek plébánia
egyháztanácsának gondnoka; Demeter
Éva – a 3-as számú
Általános Iskola igazgatója;
Hompóth Mária – roma
közvetítő. Rövid ének
után kerül sor a vendégek
köszöntésére és
bemutatására. Ezt követi majd az
alapkő letételének
ceremóniája, majd Nm. Ft.
Schönberger Jenő
megyéspüspök, a Lázár
Lovagrend egyik képviselője és
Kovács Jenő polgármester mondja el
gondolatait az integrációs központ
alapkőletételével kapcsolatosan. A
beszédek után rövid
kulturális program veszi kezdetét —
tájékoztatott a Szatmári
Római Katolikus Egyházmegye
sajtóirodája.