Inkább a tőke, mint Marx!

A liberális demokráciák és a
kapitalizmus autoriter formái közötti harc
fogja jellemezni a jövőt – véli
Dăianu expénzügyminiszter. Inkább a
kapitalizmus, mint a marxi út – figyelmeztet.


Szó sincs arról, hogy megbukott volna a
szabadpiaci elvekre építő, a
magántulajdont előtérbe helyező
liberális koncepció – jelentette ki
Nagyváradon dr. Daniel
Dăianu
gazdasági
szakértő, közgazdász,
PNL-s politikus, volt
pénzügyminiszter, egyetemi tanár. A
gazdasági elemző épp azért
jött Váradra, hogy előadást
tartson a gazdasági trendekről,
egyúttal bemutatva új
kötetét, amelynek címe: Merre tart a
kapitalizmus?

Csak nyugalom


A polgármesteri hivatal nagytermébe igen
népes hallgatóságot vonzott
Dăianu, aki
előadásában kifejtette: a jelenlegi
gazdasági világválság
valóban súlyos, de egyrészt nem
tragédia, másrészt nem egyedi.
Mint mondta, a krízisek mindenféle
rendszerben fel-felütik a fejüket,
időről időre adódik
válság – ez elkerülhetetlen.
Éppen ezért a jelenlegit is inkább
kezeleni kell, semmint túldimenzionálni.
Ráadásul már évekkel
hamarabb is jelezték a gazdaság
szakértői, hogy recesszió
közeleg: “előre lehetett látni, hogy
valami ilyesmi jön” – mondta
Dăianu.


Úgy véli, a
válságkezelés számos
országban intenzíven zajlik –
nálunk kevésbé. A megoldást
abban látja, hogy “vissza kell térni a
racionalitáshoz, a szabad piacot, a vesenyt
úgy kell fenntartani, hogy az
extremitásokat elkerüljük”.
Hozzátette: “Nagyon fontos marad a
jövőben is a magántulajdon
léte, ennek védelmezése, a
liberális gazdasági elvek
megtartása. Viszont tarthatatlan, hogy a
tőke felelőtlen manőverekbe kezdhessen,
ezért a jelenlegi rendszer megtartása
mellett át kell vennie ismét az uralmat a
pragmatizmusnak, az átgondolt, jövőre
is figyelő gazdasági
döntéshozatalnak minden olyan
államba, amely demokráciaként
deifiniálja magát”.


Ezzel együtt Dăianu
küzdelmeket vizionál, ha előre tekint.
Szerinte nem lesz egyszerű megzabolázni
azon érdekcsoportokat, amelyek a tőke
embertelen és mindenek feletti, mindenen
átgázoló uralmát
akarják fenntartani, s még nehezebb
őket féken tartva azért
megőrízni a szabadelvű, demokratikus
értékeket és gyakorlatot az
összes érintett országban.
“Úgy látom, a
mértéktaró, de mindenképp
liberális demokráciák és a
kapitalizmus autoriter formái közötti
harc fogja jellemezni a jövőt” – mondta.
Többször visszatérve óvott
auonban attól, hogy e küzdelem helyett a
múlthoz való visszatérésben
lássuk – alapvetően tévesen – a
kiutat. “A mostani válsággal
egyáltalán nem szenvedett
történelmi vereséget sem a
szabadelvűség, sem a piaci verseny
koncepciója, sem maga a kapitalizmus. Ez egy
krízis, amilyenhez hasonló már
volt, s amin ismét túljut rövidesen.
Ami viszont már kimagyarázhatatlan
vereséget szenvedett, az a kommunizmus. Ez
történelmi léptéken is
megbukott” – fogalmazott az elemző.
Hozzátette: a marxi út folyamatos
válságba, zsákutcába vezet,
ez már bebizonyosodott – ezért még
nehezebb időkben sem szabad arról
álmodni, hogy e tévútra
való visszatérés
révén valahová
eljuthatnánk.


 

Címkék: , , ,