Infrastrukturális városi beruházások

Infrastrukturális városi beruházások
Nagyvárad – Csütörtökön a városházán sajtótájékoztatót tartott Ilie Bolojan polgármester. Néhány olyan határozattervezetet ismertetett, melyek szerepeltek az aznapi tanácsülés napirendi pontjai közt.

Április 28-i sajtótájékoztatóján Ilie Bolojan polgármester néhány infrastrukturális jellegű városi beruházás részleteit ismertette. Arra hívta fel a figyelmet: a Regionális Operatív Program idei pályázati kiírásai lezárultak, így az önkormányzat az elkövetkezendő időszakban határ menti projekteket céloz meg annak érdekében, hogy a saját bevételeken, az állami költségvetésből, valamint a hitelfelvételből származó pénzösszegeken kívül is finanszírozáshoz jusson. Az egyik ezek közül szállítási infrastuktúra jellegű, és azt feltételezi, hogy 2012 végétől gyorsforgalmi út épül a Făcliei utcai majdani Körös-híd és az Ecaterina Teodoroiu utca között annak érdekében, hogy tehermentesítse a forgalmat a Dózsa György, az Adevărului, a Sofiei és a Făcliei utcákon. A jelenlegi trend ugyanis arra enged következtetni, hogy egyre több magánház fog épülni a környékbeli dombokon, így várhatóan a közúti forgalom is megnövekszik majd a Magheru/Sztaroveszky sugárút irányába. Az útépítés miatt az önkormányzat ki kell sajátítson néhány ingatlant, illetve földterületet, ezért a hatástanulmány elkészülte után értesíti erről a tulajdonosokat, és az urbanisztikai osztályt is, hogy ne bocsásson ki építkezési engedélyeket. A maximálisan megpályázható pénzösszeg 6 millió euró, és amennyiben még marad belőle valami, azt arra költik, hogy leaszfaltozzák a Borsi útnak azt a szakaszát, mely a városhoz tartozik. A határ felé vezető többi rész újraburkolására az Országos Útkezelő Társaság vállalkozik majd.

Okos szemaforok

Egy másik javaslat üzleti jellegű, és azt tartalmazza, hogy az önkormányzat 4 millió eurót pályázzon meg a volt tankgyakorlótér helyén, 25 hektáron létesített második ipari park közművesítése végett (víz-és csatornázás, villanyáram-bevezetés, belső utaknak a kialakítása). A harmadik előterjesztés a kutatásra vonatkozik, és arról szól, hogy a helyhatóság nyerjen el 2 millió eurót azért, hogy egy ún. közúti menedzsment központot hozzon életre. Ennek célja többek közt az, hogy „okos jelzőlámpáknak” a működtetésével gördülékenyebbé tegyék a forgalmat a városközpontban, a tranzitforgalmat pedig a körgyűrűre tereljék.

Az elöljáró két egészségügyi témájú határozattervezetről is beszélt, melyekről azonban csak a jövő hónapi rendkivüli közgyűlésen fog szavazni a képviselő-testület. Az egyik 2 millió euró megpályázásáról szól a Városi Kórház műtőosztályának felújítására, illetve új berendezéseknek a beszerzésére, a másik pedig szintén ilyen jellegű, de a Megyei Kórházra vonatkozik.

Hulladéktárolási tarifák

Eduard Florea gazdasági igazgató bejelentette: az önkormányzat megegyezett a Keviép Kft.-vel a környezetbarát hulladéktárolónál 2011. május 1.és 2012. április 30. között alkalmazott új tarifákról, melyeket minden év tavaszán kell aktualizálni. Ezek a következők a hulladéktípus függvényében: háztartási hulladék 14 euró/tonna, faltörmelékkel kevert hulladék 14 euró/tonna, építkezési hulladék 2,24 euró/tonna, termőföld 0 euró, szelektíven gyűjtött hulladék 0 euró. Ezek az árak nem befolyásolják a lakossági szemétszállási díjakat, ezekről majd ősszel tárgyalnak a RER-rel.

Ciucur Losonczi Antonius