Imával és dokumentummal a kolostorért

Imával és dokumentummal a kolostorért
Bihar megye – A szentmártoni polgármesteri hivatal már nem akartja megvenni a premontrei rendház államosított kolostorépületét.

Vasárnap délelőtt ismét a szentmártoni katólikus templomban tartott misét Fejes Anzel Rudolf apát, a váradhegyfoki premontrei kanonokrendi prépostság prelátusa. Az apát ezalkalommal is fel kívánta hívni a figyelmet arra, hogy folytatja küzdelmét a rend a kommunista rendszerben elvett vagyonának visszeszerzése érdekében. A mise utáni imalácban az apát és a hívek azért imádkoztak, hogy a rend visszakapja a szentmártoni kolostort. „A demokrácia és az imádság eszközével harcolunk a létünkért, hiszen ha kolostorunkat nem adják vissza, akkor létterünket vonják meg tőlünk” – fogalmazott az apát, aki a mise utáni rövid sajtótájékoztatón bejelentette, hogy a szentmártoni polgármesteri hivatal elállt vásárlási szándékától, és így a kolostor elővásárlási jogára sem formál igényt. Ezzel egyidejűleg a polgármesteri hivatal felbecsülte a szentmártoni kolostor értékét, kétmillió euróban szabva meg annak árát. Végezetül az apát bemutatott egy 1948-ban kelt dokumentumot, melyet a kultuszminisztérium adott ki, és amely kimondja, hogy a premontrei rendet ugyanazok a jogok illetik meg, mint az ortodox kolostorokat. Az apát szerint ez azért nagyon fontos kitétel, mert az ortodox kolostorokat és azok birtokait nem államosították, tehát, ha a premontrei rendnek ugyanolyan jogai vannak, akkor az ő rendházukat sem vehette el a román állam.

Pap István