Imaséta és énektanulás a csendesnapon

Imaséta és énektanulás a csendesnapon
Rendhagyó módon zajlott a húsvét előtti csendesnap a nagyváradi Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnáziumban. A reggeli előadást imaséta követte, a diákok éneket is tanultak.

Hitről, feltámadásról, Isten szeretetéről szóltak azok az angol nyelvű versek és énekek, melyekkel kezdetét vette a csütörtöki csendesnap. Az ifjúsági táborokban tanult versek és énekek között pantomim-játék is volt, ehhez kapcsolódóan a diákok igeverseket is mondtak, szintén angolul, s hogy mindenki értse, ezeknek magyar fordítását a nézők el is olvashatták.

Imádkoztak

Az előadás alatt Jézus szíve tört darabokra az emberek féltékenysége, harca és egymás fizikai bántalmazása nyomán, majd a dalok és versek hatására ismét összeállt – mindez a feltámadást, és egyben a bűnbocsánatot jelképezte, tudtuk meg Csűry Ágnes angoltanártól, aki a diákokat felkészítette.
A program imasétával folytatódott, ezt Szakács Zoltán iskolalelkész szervezte az osztályfőnökök, valamint a Bihari Egyházmegye több lelkészének közreműködésével. A diákokat csoportokban vezették végig egyes osztálytermeken, s mindenütt más, imához, igékhez kapcsolódó „feladatot” kaptak. Az „imadoboz” teremben a diákok a falra függesztett igéken gondolkodtak el, majd az olvasottak alapján ki-ki megírta saját imádságát, melyet végül egy dobozba dobott. Az imádkozó teremben szintén igéket olvastak, majd mindannyian imádkoztak valakiért, később pedig, attól függően, hogy kinek szólt az ima, minden diák egy tengeri szemet dobott a megfelelő befőttes üvegbe. Egy másik teremben egy videót tekintettek meg, melynek lényege az volt, hogy Isten nem feledkezik meg azokról, akik őt szeretik, majd megbeszélték a látottakat. Ezt követően abba a terembe érkeztek, ahol a bűnöket jelképező köveket mindannyian elhelyezhették a kereszt előtt, s elmenetelkor egy-egy ajándék igeverset vihettek magukkal. Később Csűry István püspök is végigvezetett egy csoportot a termeken.
A továbbiakban a diákok énekeket tanultak, majd az olaszi templomban tartott ünnepi istentisztelet alkalmából ezeket elő is adták. A lelkészek és az osztályfőnökök mellett Veres Bernadett angoltanár és Lukács Angéla zenetanár is közreműködött.

Neumann Andrea