Imahét a keresztény egységért

Imahét a keresztény egységért
Nagyvárad – Ezekben a napokban Nagyvárad különböző felekezetű templomaiban a keresztény egységért imádkoznak. Alaptémául az Apostolok cselekedeteiről írt könyv II. részének 42. igeversét választották.

Vasárnap délután a Bazilikában gyűltek össze a közös ima érdekében Nagyvárad római katolikus, görög katolikus, református, evangélikus-lutheránus és unitárius vallású közösségeinek képviselői. A jelenlevőket Böcskei László római katolikus megyés püspök köszöntötte, aki arra hívta fel a figyelmet: ezekben a napokban a város más-más templomaiban a hívek kifejezésre juttatják azon meggyőződésüket, hogy az imádság az, mely megalapozhatja az óhajtott keresztény egységet, és hozzásegít ahhoz, hogy határozottabban keressük Istent, kövessük Krisztust, és jobban megismerjük egymást. Az ima tehát nem egy melléktevékenység, hanem hitelesítő megnyilvánulása a megélhető hitnek, mely arra vezet bennünket, hogy szeretettel szolgáljuk Istent és egymást. Annak a sugallmazója, hogy erőnket és kitartásunkat egyazon Krisztusból merítjük, aki kereszthalálával megváltott bennünket, mindenkit, kivétel nélkül. Ugyanakkor azokról sem szabad megfeledkeznünk, akiket jelenleg is üldöznek vagy meggyilkolnak keresztény hitük miatt, imáinkba őket is bele kell foglalnunk, hangsúlyozta őexcellenciája.

Virgil Bercea görög katolikus püspök úgy vélte: napjainkban különösen fontos, hogy testvéri közösségben éljünk, hiszen nem csupán Európában, hanem szerte a világban nagy nyomás nehezedik a keresztényekre. Az egyházi elöljáró utalt többek közt a közelmúltbeli bagdadi és alexandriai merényletekre, valamint arra is, hogy az iráni elnök gettóba szeretné terelni a keresztényeket, ahogyan annak a zsidókkal is tették. Épp ezért is lényeges, hogy nemzetiségre, nemre és bőrszínre való tekintet nélkül egységesek legyünk az imákban, és Pál apostol szavait követve szeretetben éljünk, közölte a főpásztor.

Imamisszió

Csűry István királyhágómelléki református püspök azt emelte ki: mindannyian egyazon nagy gyülekezethez tartozunk, közösek a céljaink és a felvállalt feladataink, hiszen egy a születésnapunk is- pünkösd- amikor eljött a Lélek és Isten akaratából létrejött az anyaszentegyház. Rá kell döbbenjünk arra, hogy egymás irányába is missziót kell végezzünk, fell kell vállaljuk ezt a feladatot is, mert a saját nyomorúságunkat így tudjuk megoldani, a kérdéseinket megválaszolni. Az egyházfő szerint az imamissziót a távollevő ortodox egyház irányába is ki kell terjeszteni, mert meg kell próbáljuk lebontani a köztünk levő falakat.

Háttérmozgalom

Mátyás Attila evangélikus-lutheránus esperes megdöbbenésének adott hangot annak kapcsán, hogy egy internetes hír szerint az Európai Unió 2011-es ifjúsági naptárában feltüntették a zsidó, a muzulmán és a hindu ünnepeket, viszont nem jelölték be a húsvétot, a pünkösdöt és a karácsonyt. Megitélésében ebből is látszik, hogy az öreg kontinensen egy igen erős keresztényellenes háttérmozgalom zajlik, ezért eljött az idő az összefogásra. A bizonyságtétel azonban akkor lesz hiteles, ha egybehangzó és nem ellentmondásos, ha a keresztény hit nem marad meg elméleti vagy filozófiai síkon, hanem életformává válik. Buzogány Csoma István unitárius lelkipásztor Dávid Ferenc egyházalapító püspök szavaiből és az 1568. január 13-án a tordai országgyűlésen törvénybe iktatott, a vallási türelemről és a lelkiismereti szabadságról szóló rendeletb?ő idézett. “A szabadság Isten ajándéka, mely felelősséggel jár, Isten dicsőségére és szolgálatára, egymásért, mindannyiunk örömére”, fogalmazott.

Az ünnepségen közreműködött a Székesegyház ének- és zenekara, valamint a görög katolikus papi szeminárium kórusa. A záróének után Böcskei László bejelentette: kedden az unitárius, szerdán az evangélius, csütörtökön pedig a várad-olaszi református templomban folytatódik az imahét, mindhárom helyszínen délután 6 órai kezdettel.

Ciucur Losonczi Antonius

Címkék: , ,