Imádkoztak, majd politizáltak

Imádkoztak, majd politizáltak
Kedd délután a Nobilitas Egyesület tagsága közösen imádkozott a Székesegyház kriptájában, az elhunyt szeretteikre emlékeztek. Ezután a Kanonok soron Bíró Zsolt MPP-elnök volt a vendég.

A kriptában Mons. Fodor József általános helynök, a Nobilitas Egyesület elnöke azt emelte ki: évszázadok óta november a halottak napja, amikor kimegyünk a temetőbe, és a szeretteink, ismerőseink sírjánál gyertyákat gyújtunk, hogy Krisztus világossága fényeskedjék nekik, és imádkozunk a tisztítótűzben szenvedő lelkekért. Úgy fogalmazott: adósai vagyunk az elhunytaknak, főleg a szüleinknek, ha már nem élnek, hiszen tőlük kaptuk a legtöbbet, azt a sok-sok szeretetet, amit csak a szülők tudnak a gyermekeiknek adni. De ugyanakkor gondolnunk kell a saját magunk életére is, hogy milyen a mi életünk, hogyan járjuk a földi zarándokutunkat, hiszen egyszer mi elkerülünk a másik világba. A keresztséggel ugyanis mindannyian Isten gyermekeivé lettünk, eltörölhetetlen jegyet kapunk, melyről felismernek minket. Megjegyezte azt is: érdekes elgondolkozni azon, hogy mi fog történni földi létünk utolsó óráiban, amikor már ott fekszünk a halálos ágyunkon, már készülünk átlépni a halál kapuján, de még nem jutottunk át a küszöbön, ahol vár ránk Isten az ő végtelen jóságával és szeretetével, és ezért a kárhozatra talán még legnagyobb bűnösök sem jutnak el, mert az Úr irgalmas és megbocsátó.

Beszélgetés

A reformátusok részéről Csernák Béla nyugalmazott lelkipásztor mondott imát, majd a jelenlevők átvonultak a Kanonok sori székhelyre, ahol Szabó Ödön parlamenti képviselő, az RMDSZ Bihar megyei szervezetének ügyvezető elnöke és Biró Zsolt, a Magyar Polgári Párt országos elnöke beszélt nekik arról, hogy miért fontos a magyar összefogás.

Biró Zsolt azt nyomatékosította: azért igyekszik találkozni a civil szervezetek képviselőivel, mert véleménye szerint ők képviselik azt a bölcsességet, amire a közéletben, illetve a politikában is szükség van, és ezért fontos a civil társadalom támogatása. Az MPP és az RMDSZ együttműködésére utalva úgy vélte: a józan ész is megkövetelte, de a választók is azt üzenték, hogy meg kell egyezni, ez azonban nem egy ad-hoc döntés eredménye volt, hanem egy több éve zajló folyamat része. Hozzátette: erre mostanában különösképpen szükség van, hiszen a dolgok kisebbségi szempontból rossz irányba haladnak, elég, ha csak Marosvásárhelyre gondolunk, szembetűnő, hogy a már megszerzett jogainktól is igyekeznek megfosztani bennünket.

Szabó Ödön egy hasonlattal élve kifejtette: egy családban is vannak viták a nagy- és a kistestvér között, sokszor megbántjuk egymást, de ha megvan a kellő türelem, illetve a felek komolyan veszik a kibékülést, akkor elsimulhatnak a nézeteltérések remélhetőleg úgy, hogy a gyerekek se lássák kárát a korábbi veszekedésnek.

Ciucur Losonczi Antonius