Illegális a váradi távhőár?

Illegális a váradi távhőár?
Nagyvárad- Sajtótájékoztatót tartott Mircea Matei, a Közműszolgáltatásokat Szabályozó Országos Hatóság elnöke. Arra figyelmeztetett: a törvény egységes lakossági távhőárat ír elő adott településen.

 

A megyeházán tartott sajtótájékoztatóján Mircea Matei, a Közműszolgáltatásokat Szabályozó Országos Hatóság (ANRSC) elnöke több okkal indokolta azt, hogy miért akart beszélni a hőenergia-ellátó rendszer működtetéséről, mely az általa vezetett intézmény tevékenységi területei közé tartozik. Megitélésében ez egy kényes témává vált valamennyi olyan településen, ahol távfűtési hálózat üzemel, különösen azóta, hogy a kormány átalakította, illetve megvonta a központi állami támogatást. Ennek ellenére megitélésében sehol sem emelkedtek elviselhetetlenül az árak, az egyedüli kivételt csupán Focșani képezi, ahol a polgármester hozzá nem értése miatt 196 lejről 403 lejre emelkedett a távfűtés gigakalóriánkénti ára. Megjegyezte: ő már tavaly szeptemberben figyelmeztetett arra, hogy a Hőerőmű (CET) alapú rendszereknek nincs nagy jövőjük, ezért inkább a termálvíz hasznosítása mellett érvelt, mivel szerinte ez egy 50 millió euró értékű beruházással másfél év leforgása alatt megvalósítható lett volna a bihari megyeszékhelyen. Hozzátette: úgy véli, Váradon túl sokat beszélnek a távhőárról olyanok, akik nem értenek ehhez ahelyett, hogy inkább tájékoztatást kérnének az illetékes hatóságoktól.

 

Két távhőár

 

Mircea Matei ezt követően részletesen ismertette azokat a törvényeket és sürgösségi kormányrendeleteket, melyek a távhőárak kiszámítására és állami szubvencionálására vonatkoznak, valamint arra is kitért, hogy az elmúlt években hogyan alakult a Hőerőmű és a Transgex által szolgáltatott hőenergia ára. Többek közt elhangzott: az előállítási, szállítási és disztribuciós költségeket magába foglaló valós árat a Hőerőmű a 2007-es 217,56 lejről/gigakalória 2011-ben 261,69 lejre/gigakalória emelte, míg a Transgex 2010-ben 103,50 lejt kért gigakalóriánként. Ugyanakkor az idén a Hőerőmű 235,52 lejt/gigakalória számlázott a távhő áráért, a Transgex pedig 103,50 lejt/gigakalória. Az ANRSC elnöke szerint a jogszabályokból egyértelműen kitünik, hogy ugyanazon közigazgatási és területi egységen belül a közhálózatban szolgáltatott lakossági távhőár egységes kell legyen, függetlenül a hőenergia előállítási, szállítási és disztribuciós rendszerének technológiájától vagy a felhasznált energiahordozók típusától, a hőenergia-felhasználók számára pedig ugyanazok kell legyenek a szolgáltatott távhő helyi árai. Ezzel szemben Váradon a következő a helyzet: két lakossági távhőár létezik (235,52 lej/Gcal a Hőerőmű és 193,02 lej/Gcal a Transgex fogyasztói számára), két árat fizetnek a disztribuciós hálózatra kötött vállalatok is, és 261,69 lejes/Gcal árat fizetnek a primér hálózatra csatlakozott kereskedelmi társaságok.

Annak érdekében, hogy minden törvényes legyen, Mircea Matei meglátásában a helyi önkormányzat a következőképpen kell módosítsa/visszavonja/elfogadja a rendelkezéseit: határozzon meg egy valós előállítása, szállítási és disztribuciós árat, mint a Transgex, illetve a Hőerőmű által szolgáltatott távhő valószínűsíthető átlagát (az ANRSC becslése szerint így kb. 10 lejjel/Gcal csökkene a valós ár); úgy fogadja el a lakosságnak számlázott távhő árát, hogy ez legyen egyenlő a valós ár és a Helyi Tanács által nyújtott szubvenció különbségével (a becslés szerint amennyiben a támogatás megmaradna 26,17 lejnek/Gcal, az ár 10 lejjel/Gcal csökkene); fogadjon el egy egységes számlázási árat azoknak a kereskedelmi társaságoknak az esetében, amelyek a disztribuciós hálózathoz vannak csatlakozva, és ez legyen egyenlő a valós árral; fogadjon el egy egységes számlázási árat azoknak a kereskedelmi társaságoknak az esetében, amelyek a primér hálózathoz vannak csatlakozva, és ennek összege legyen egyenlő az előállítási ár és a szállítási tarifa közötti különséggel. Az ANRSC vezetője ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet: a lakossági távhőár nem haladhatja meg az elviselhetetlenségi szintet, és felszólította az önkormányzatot: tegye nyilvánossá a Szektoriális Operatív Program keretében megpályázott hálózatkorszerűsítési projektjét.

 

Ciucur Losonczi Antonius