III. Egyházmegyei ministránstalálkozó Szentjobbon

III. Egyházmegyei ministránstalálkozó Szentjobbon
„Az Úr színe előtt állok, együtt színezzük a világot!” – Ezzel a mottóval mintegy 360 ministráns találkozott szombaton a szentjobbi római katolikus templomban, ahol harmadik alkalommal rendezték meg az oltár körül szolgálatot teljesítő fiatalok egyházmegyei szintű találkozóját.

„Ti, ministránsok, nagyon közel álltok az Eucharisztikus Jézushoz. Soha ne feledkezzetek el erről, ne váljon megszokottá ez az ajándék, és engedjétek, hogy ez a nagy szeretet és közellét mindig csodálattal töltsön el benneteket.” A nagyváradi római katolikus Egyházmegyei Ifjúsági Központ fiataljai szervezésével, XVI. Benedek pápa idézett szavai jegyében megrendezett találkozóra az egyházmegye húszonhárom plébániájáról érkeztek szép számmal a gyakorló ministránsok, és az őket elkisérő lelkipásztorok, hitoktatók. A rendezvény a fiatalok keresztény elkötelezettségét, hivatástudatát és hitét szerette volna támogatni, lehetőséget adva a találkozásban rejlő erőgyűjtésre. Az egésznapos program szombat reggel regisztrációval indult, a templomban gyülekezve pedig Szabó Ervin spirituális ifjúsági vezető, és Modi Blanka vincés nővér fogadta és üdvözölte a fiatalokat.

Belső indíttatás

Délelőtt 11 órára liturgikus ruhájukat magukra öltve, helyüket elfoglalva a padokban, elcsendesedve várták a fiatalok a megyéspüspök és a lelkipásztorok ünnepélyes bevonulását és a szentmise megkezdését. A jelenlevőket Böcskei László megyéspüspök köszöntötte, rámutatva beszédében a ministránsok liturgikus szolgálatának fontosságára. Jézus és a 12 tanítvány elhívásának példájával, interaktiv módon illusztrálta, hogy mennyire aktuális ma is a ministránsok életében az apostolok elhívásánál elhangzott kulcsmozzanat. Jézus megszólította, és elhívta az apostolokat a nép köréből, egy közössséggé építve, formálva őket. A ministránsok is egy rendkivüli szolgálatot teljesítő közösség tagjai. Attól válik különlegessé ez a szolgálat, hogy egy belső indíttatás motiválja és ez a ministráns mindennapi magatartásán kell leginkabb tükröződjön. Bármit tesz az oltár körül szolgáló ifjú, Isten akarata szerint kell cselekedjen nap mint nap, megszépítve ezzel az ő és környezete életét egyaránt – hangzottak a püspök szavai. A lelkesítő szavak után a házigazda Kurila Gábor mutatta be a jelenlévőknek a rendezvénynek otthont adó, 275 éves, Szűz Mária tiszteletére épített római katolikus templomot. Ezután az egyetemes könyörgés következett, ahol minden plébániáját képviselő ministráns az otthonról hozott könyörgést tárta fel a résztevők, de elsősorban Isten elé.

Rajzot színeztek

A szentmise alatt önkéntesek egy csapata szolgáltatta a zenei hátteret, biztosítva így a még bensőségesebb hangulat megteremtését. Közben felajánlásként az oltár elé elhelyezett rajzot színezték a fiatalok, így a rendezvény vezérgondolata szemmel látahó formát öltve a nap végére igen szép remekművé sikeredett. Az ebéd elfogyasztása után a fiatalok a nap további részében liturgikus és ügyességi vetélkedőn vettek részt. Amíg a templomban 11 csapat mérte össze bibliai, liturgikus tudását Blanka és Szerafina vincés nővérek irányításával, addig a sportpályán a többi 22 csapat ügyességi versenyen bizonyíthatta rátermettségét, Konrád Katalin vezetésével. A szoros versenyeken a szellemi vetélkedő harmadik helyét a „Tasnádi Bástyák” vitték el, második lett a „Szentkereszt” csapata, s első helyre a nagyváradi „Úr katonái” csapata került. Az ügyességi vetélkedő harmadik helyén a szalacsi plébánia csapata végzett, a dobogó második helyét a nagyváradi és szentjobbi csapat foglalta el, az első helyet pedig a bélfenyéri plébánia csapata szerezte meg. Győzteseket hirdettek, de vesztesek nem voltak idén sem az egyházmegyei ministránstalálkozón, hiszen minden résztvevő gazdagabb lett egy felejthetetlen nap élményével, sok új baráttal és emlékkel.

Kuzsma Tünde