Így szavaztak Bihar megyében

Akt.:
Felvételünk az egyik élesdi szavazókörzetben készült
Felvételünk az egyik élesdi szavazókörzetben készült
Több Bihar megyei községből kaptunk információkat a választási kedvet illetően.

Érszőllős. Az Érszőllős községhez tartozó Csekenye településen 17 órára a falu minden szavazásra jogosult polgára leadta voksát. Szép számmal járultak az urnák elé a községközpont választópolgárai is, hiszen 70%-uk jelent meg az urnák előtt az említett időpontig. A község harmadik településén, Szolnokházán eddig az óráig a jogosultak 54%-a szavazott.

Biharfélegyháza. A körzetben folyamatos volt a mozgolódás, még akkor sem volt „holtpont”, mikor az eső mosta a községet. A községközpontban, Biharfélegyházán a legjobb a részvétel, majd Gyapolypuszta (Mihai Bravu) és Biharvajda következik. 17 óráig Biharfélegyházán 557-en, Gyapolypusztán (Mihai Bravu) 170-en, Biharvajdán 226-an szavaztak.

Nagyszalonta. 17 óráig a szavazásra jogosultak 38,27%-a, összesen 6206 személy adta le a szavazatát a hajdúvárosban. Nagyszalontán 15 körzetben zajlik a voksolás, mindeddig nem jelentettek fennakadást és kihágást sem.

Szalacs. Délután 1 óráig a szalacsi két körzetben mintegy 820 ember járult az urnák elé, az ottományi körzetben 110–120. Értesüléseink szerint a számítógépes rendszerrel, és egyáltalán a szervezéssel, a szavazóhelyiségben való viselkedéssel kapcsolatban semmi kifogásolnivaló nem volt, illetve különös esemény nem történt.

Szalárd. Szalárd községben a 17 órai eredmények szerint a szavazásra jogosult polgárok mintegy 40 százaléka élt alkotmány biztosította jogaival és járultak az urnák elé. Mindhárom (Szalárd, Hegyközszentimre, Jákóhodos) településen eddig az óráig szinte egyforma eredmények születtek.

Székelyhíd. Székelyhíd 10 szavazókörzetében rendben zajlik a szavazás. Csokalyon a legmagasabb a szavazókedv. Eddig mindenütt 40% fölötti a részvétel. Hat órakor már több mint 4000 ember voksolt.

Szentjobb. Szentjobb községben a kora esti órákig a szavazásra jogosult 1778 polgárból 1108-an adták le voksukat. A legnagyobb szavazókedvet a községközpontban tapasztalhattunk, itt járultak a legtöbben az urnák elé, a szavazásra jogosultak mintegy 66%-a.

Bors. A helyhatósági választásokon kora délutánig Bors község is az országos átlagot tartotta. Községi szinten a választásra jogosultak csupán 25%-a járult az urnák elé. Valószínűleg ehhez a gyér részvételhez a rossz, esős időjárás is hozzájárult. A 16 órás részeredmények kisebb fellendülést mutattak, amikor is a választók kb. 40%-a szavazott. Ez falvakra lebontva a következőképpen alakult: Borson 396-an, Biharszentjánoson 402-en, Kisszántón 130-an, míg Nagyszántón 128-an adták le voksukat. Mind a négy településen a szavazás különösebb események nélkül zajlott.

Rév. Rév községben öt szavazóhelyiségbe (kettő Réven, egy-egy pedig Tomnateken, Bertényben és Köröstopán működik) várták a 3197 szavazót. Délelőtt gyönyörű időben templomba menet előtt betértek a művelődési otthonban a lakosok, ahol a legnagyobb létszámú szavazót várták, 1499-et. Ide várták a révi magyarság 99%-át is. Templomozás után eleredt az eső és ez nagyon megcsappantotta a szavazókedvet, három óra magasságában csak 35%-os volt a részvételi arány.

Élesd. Élesden és a hozzátartozó falvakban (Feketeerdő, Tinód, Pestes), a kora délutáni órákban a nyolc szavazókörzetben a voksolásra jogosultak mintegy egyharmada járult az urnák elé. Jobb eredményt a 183-as élesdi körzetben értek el, ahol a szavazásra jogosultak több mint 55 százaléka élt alkotmány biztosította jogával. A helybeli elöljárók kérdésünkre elmondták, bíznak abban, hogy este kilenckor az urnazáráskor ezek az adatok sokkal jobbak lesznek.