Igent mondani Isten akaratára

Igent mondani Isten akaratára
Az év első napján Szűz Mária ünnepének, ugyanakkor a Béke Világnapjának alkalmából Böcskei László megyés püspök délelőtt 11 órától ünnepi szentmisét mutatott be a váradi székesegyházban.

 

Szűz Mária a történelem leggazdagabb ajándékozója, hiszen Jézus Krisztust hozta e világra. Igent mondott Isten akaratára, ezért bizalommal tekinthetünk feléje, abban a reményben, hogy az Isten akaratára mondott igen annak a megújult életnek lehetőségét hozza el számunkra is, amely után vágyakozunk – mondta el a püspök. Az Istennel való megújított kapcsolatban az új élet lehetőségének örömhírét tovább kell adni egymásnak. Ehhez Isten áldását kell kérni erre az esztendőre is, mindenben az ő akaratát kell teljesíteni. A hit által pedig a béke eszközeivé kell válnunk a világban, közösségeinkben – hangzott el a Béke Világnapján.

Elcsendesedés

Olvasmányként Mózes negyedik könyvének ároni áldása hangzott fel, majd Pál apostol galatáknak írt leveléből és Szent Lukács könyvéből a szabadító Jézus Krisztus megszületését idézték fel. Az ünnepi alkalom a hármasság jegyét viselte magán: egyrészt emlékezés a boldogságos Szűzanyára, visszatekintünk az elmúlt évre, de az előttünk álló évre is rátekintünk – fogalmazott a prédikációban Vakon Zsolt atya. A szilveszteri zsongás után szükségünk van egy kis elcsendesedésre is, elmélkedni azon, hogy karácsony elmúltával mi az, ami a boldogságot meg tudja őrizni szívünkben. A boldogság ugyanis nem egy múló állapot, hanem folyamatosan ott lehet életünkben. Ehhez három dolog szükséges: meglátni Istent életünk nehézségei közepette is, szüntelen hálát kell adni, és tudni kell örömet szerezni embertársainknak, a másikban nem a hibát kell keresni, hanem a társat. A mindannyiunk szívében tátongó űrt pedig egyedül csak Isten töltheti be. Ahogy a gyermeknek sem a tárgyi ajándékokra van szüksége elsősorban, hanem a vele töltött idő ajándékára, úgy nekünk is időt kell töltenünk Istennel. Kérdés: eltelt-e az elmúlt év, vagy be is tölt Isten által? A 2018-as évet is egyedül Isten tudja betölteni, teljessé tenni.

János Piroska