Igehirdetés szóval és dallal

Igehirdetés szóval és dallal

Bihar megye – Szóban és dalban szólt
az ige Magyarkécen az elmúlt pénteken
este (is), amikor az imahét hatodik napján
Szilágyi Éva egrespataki lelkészt
és a Tálentum együttest látta
vendégül a református gyülekezet.
   


Az egyetemes imahét hatodik napjának
témája: a keresztyének szemben a
betegséggel és a szenvedéssel. Az
alapige Márk evangéliumából
szólt: „… Mit akarsz, hogy cselekedjem
veled?…” Isten jónak teremtette a
világot, ám Ádám és
Éva engedetlensége nyomán a
bűn és a betegség is
„beköltözött” az emberek
közé, és a
szenvedésekből mindenkinek jut, mondta
Szilágyi Éva. A
lelkész szerint, amikor feltesszük a
kérdést, hogy „miért pont
én?”, akkor a szenvedésnek nem az
okát, hanem a célját kell
keresnünk. Az igében szereplő vak
Bartimeus példázatát
használva megállapította: a
látó emberek között is sok a
vak, aki nem látja az időseket, a
gyerekeket, a társat, akik mind
szeretnének egy keveset időnkből,
szeretetünkből.
És az sem
véletlen, hogy annyi kifejezésünkben
szerepel a látás szó: valakit
lenézünk, vagy valakire
felnézünk, sötéten vagy
rózsaszínben látjuk a
világot, valakin átnézünk,
stb.

Lelki éleslátás


A prédikációhoz kapcsolódva
Mike Pál
vendéglátó lelkész a
szelektív hallásról és
látásról szólt, amikor csak
azt látunk/hallunk meg, amit akarunk. A
prédikációkat követő
tanuságtételekből kiderült, a
szenvedés sokak számára meghozta a
lelki éleslátást. A
későbbiekben azt is megtudtuk, hogy a
Szilágy megyei Egrespatakról
érkezett lelkésznő
évfolyamtársa volt
vendéglátójának, és
akkor is mellette volt, amikor 10 éve
utóbbi megérkezett Kécre. A ma
már rendbetett parókia akkori
állapotának emléke fogalmaztatta
meg a minap Mike Pállal (derültséget
kiváltva): boldogok akik nem látnak,
mégis hisznek! A gondolathoz kapcsolódik,
hogy egy férfi fennhangon elmondott
imájában az
egyházközség mai
állapotáért adott
hálát, „tudván, hogy mi volt
itt azelőtt”.

Tálentum együttes


Az istentisztelet keretében – bár
Mike Pál tiszteletes is megpengette
gitárját – a zenei főszerep a
Tálentum együttesnek jutott. Hegyi
Gyöngyi
, Nagy Móni,
Faragó Attila,
Gavrucza–Nagy László
és Tamás–Péter
Tibor
tette, amit hitvallásukban
megfogalmaztak, az Úrtól kapott
tálentumukat kamatoztatták az ő
szolgálatában. Zenéről
írni egyébként is kétes
sikerű vállalkozás, inkább
hallgatni kell. Csatolt videóinkban
„belehallgathanak” a Tálentum
műsorába
. Az istentisztelet
egészének hangulatára
jellemző, hogy a kijáratnál a
vendéglátó és a
meghívott lelkész nem csak
református és nem csak helyi, de
környékbeli (Margittáról,
Vedresábrányból érkezett)
híveket is köszönthetett.