Igazságosabb elosztás

A napokban az egészségügyminisztérium honlapján (WWW.ms.ro) közvitára bocsátották azt a tervezetet, amely megváltoztatná a mentőszolgálatok költségvetésének kiszámítási módját. E szerint júniustól főleg a lakosok számától függően számítanák majd ki a mentőszolgálatoknak járó összeget, s nem régi adatok, illetve szubjektív kritériumok alapján, mint eddig.

Erre azért volt szükség, mert az egésszégügyminisztérium szakbizottsága által végzett elemzés szerint túlságosan nagyok az eltérések a különböző megyék mentőszolgálatainak költségvetése között: az egy főre jutó összeg 2009-ben 17 és 81 lej, 2010-ben pedig 16,88 és 74,81 lej közötti volt. Akadt olyan, 240 ezer lakossal rendelkező megye, melynek mentőszolgálata évi 20 millió lejből gazdálkodott, illetve 800 ezer lakossal rendelkező megye, melynek évi 19 millió lej jutott.

A tervezet szerint az egy főre eső küszöbérték 23,5 és 37 lej közötti lesz, a megye lakosainak számától függően. Ennek következtében 20 megye, valamint Bukarest mentőszolgálata 5 és 39%-kal nagyobb összeget kap majd, s szükséges volt a tulceai és konstancai mentőszolgálatok költségvetésének módosítására is, tekintettel a két megye turisztikai és földrajzi sajátosságaira. A változtatásokat fokozatosan, három év alatt hajtják végre. Az idén a mentőszolgálatok teljes költségvetése 633.835,3 lej, azaz ugyanannyi, mint tavaly.