Igazodnunk kell Isten terveihez

Igazodnunk kell Isten terveihez

Nagyvárad – Vasárnap délután
ifjúsági evangelizációs
istentiszteletre került sor a várad-velencei
református templomban, melyet a keresztény
dalokat játszó Tálentum együttes
koncertje követett.


Az ifjúsági evangelizációs
istentisztelet keretében Szabó
Árpád Csaba, a
várad-rogériuszi református
egyházközség
segédlelkésze arra a
kérdésre kereste a választ, hogy
hogyan illeszkedhet be a keresztény fiatal Isten
tervébe. A segédlelkész a
Pál apostol Efézusbeliekhez írott
levél első fejezetének
néhány igeszakasza alapján
határozta meg az Isteni akarat egyik
legfontosabb vonatkozását, miszerint
Isten fiaivá fogad bennünket a Jézus
Krisztus által. Istennek számos akarata
és terve van, melyeket két csoportra:
titkos valamint kijelentett akaratra oszthatunk.
Míg az előbbi nem tőlünk
függ és nem tartozik az emberiségre,
addig a Szentírásban több
helyütt megmutatkozó, kijelentett akarat a
mi feladatunkat fogalmazza meg, magyarázta a
segédlelkész, aki ezután
nevesítette azon igehelyeket is, ahol az
Istennek az emberekre vonatkozó terveiről
tudhatunk meg mégtöbbet.

Isten fiaivá lenni


Isten végső terve az emberiséggel az
üdvözülés, a mennyek
országához való tartozás.
Ebbe a tervbe pedig, a Jézus Krisztusba vetett
hit által illeszkedhetünk be: “Mert
úgy szerette Isten a világot, hogy az
ő egyszülött fiát adta, hogy aki
hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök
élete legyen.” Jézus tehát mint
egy példakép, mint egy bátty
áll az emberiség előtt, akit Isten
akarata szerint követnünk kell az
üdvözülésért, zárta
az gondolatmenetet Szabó Árpád. Az
igehirdtést követően, Zabán
Bálint Károly, velencei
segédlelkész köszönte meg a
szolgálaltot
lelkésztársának, majd az
egyházközség ifjainak hangszeres
kíséretével elénekeltek
néhány keresztény dalt.
Végül a Nagyváradon, Bihar
megyében, sőt már határokon
túl is közismert és
népszerű Tálentum együttes egy
lélekben felemelő koncertettel
örvendeztette meg a résztvevőket.
Legközelebb Pünkösd
vasánapján szerveznek
ifjúsági istentiszteletet a
Velencén, amikor Berkes Sándor,
nagyszalontai segédlelkész az Isten
gyülekezetébe való
beilleszkedésről fog beszélni.

Mészáros Tímea


 

Címkék: , , ,