Ifjúsági lelkinap Szalacson

Ifjúsági lelkinap Szalacson
Bihar megye – A Nagybőjt a lelki megújulás időszaka, ennek szellemében szerveztek ifjúsági lelkinapot szombaton Szalacson, több mint hatvan fiatal, s az őket elkisérő lelkipásztorok részvételével.

A Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye Margittai Esperesi Kerületének  fiataljait – akik a helyiek mellett Margittáról, Szentjobbról, Monospetriből, Tótiból és Micskéről érkeztek –Kurila Gábor  ifjúsági referens köszöntötte, majd Nagy Tibor  nagyvárad-ősi plébános interaktiv módon vezette rá a résztvevőket a nagybőjti felkészülés kulcsmozzanataira. Elhangzott: ebben az időszakban a legfontosabb, hogy lekiismeretünket megvizsgálva, őszintén és alázatosan tudjuk bevallani és megbánni bűneinket. Ezután a Szentjobbról érkezett Szerafina vincés nővér  tanúságtételét hallgathatták meg a jelenlevők, aki elmondása szerint „Jézus szeretete a legszuperebb szeretet, ami mindenki számára megnyította a Mennyország kapúját!”

A bűn beszennyez

A nővér megragadó példával szemléltette a fiataloknak a bűn hatását az emberi lélekre: megkérte őket, hogy a templom előtti kereszthez mindenki helyezzen el egy szál virágot, amire később dobjanak egy marék földet, szimbolizálva, hogy amint a föld bemocskolja a virágot, úgy szennyezi be a bűn az emberi lelket. Ezután a fiatalok a lelkipásztorok és hittantanárok irányításával kiscsoportos beszégetéseken  vettek részt, ahol megoszthatták egymással a testi és lelki megtisztulás időszakának személyes élményeit, tapasztalatait. A programsorozat szentmisével folytatódott, ahol a tékozló fiú történetének meghallgatása után a házigazda, Duma Ferenc  kanonok-plébános intézett lelkesítő szavakat az egybegyültekhez.

Lelkileg töltekeztek

Az atya megköszönte mindenkiáldozatát, hogy félretéve mindent, időt szakított, hogy itt legyen, hisz aki eljött az döntött valami mellett, az már lemondott valamiről, hogy együtt legyen, közösen imádkozzon, lelkileg töltekezzen ezen a napon. Az egész napos rendezvény alatt Szerafina nővér áldozatos munkájának köszönhetően gitáros ifjúsági énekek  hangzottak el. Az esemény méltó befejezéseként a lelki táplálék után a házigazda jóvoltából a jelenlévők a gazdagon megterített asztalról a testi táplálékot is magukhoz vehették.

Kuzsma Tünde

Címkék: , , ,