Ifjú művészek tárlata

Ifjú művészek tárlata

Nagyvárad – Egy hétig
látogatható a nagyváradi várban
lévő kézóművészeti
fakultáson Marin Alexandra és Oláh
orsolya Beáta textilmunkáiból
álló kiállítás.


Az Erasmus diákcsere program
keretében a Nagyváradi Egyetem
képzőművészeti
fakultásának két
végzős hallgatója Marin Alexandra
és Oláh Orsolya Beáta 2008
októbere és decembere között
egy athéni tanulmányúton vett
részt. Az ottani múzeumokat
látogatva, a mediterrán emberektől,
környezettől, hangulattól
megihletődve alkotott
textilmunkáikból szerdán
délután kiállítás
nyílt a fakultás várbéli
székházában. A
tárlatnyitón Holló Barna
képzőművész, egyetemi
tanár, aki a két fiatal
művésznövendék
felkészítótanára is Olimpia
Udreaval egyetemben, elmondta, hogy a
kiállított textilmunkák
hagyományos technikákkal
készültek, és ezek olyan
anyagmegmunkálási fortélyok,
amelyeket Görögországban ma is
alkalmaznak. Holló Barna kiemelte a
kiállítás azon
üzenetét, hogy bár az
önkormányzat ki a karja
költöztetni a felsőfokú
intézményt a várból, itt, a
fakultás székhelyén komoly
képzőművészeti munka folyik.


Cornel Durgheu professzor, az egyetem egykori
dékánja szintén azt emelte ki,
hogy az önkormányazt ki a karja tenni a
várból a
képzőművészeti
fakultást. „A hivatalos szerveknek a
legvégsőkig védenie kellene
művészeit, azokat, akik elviszik e hely
hírét a nagyvilágba” –
fogalmazott. Maguk az ifjú alkotók
elmondták, hogy a textilmunkák
készítésekor
különböző technikákat
alkalmaztak, úgymint pecséttechnika,
viasztechnika. „Sok selymet használunk,
arra sok vizet, utána festéket
öntöttünk, majd beszórtuk
sóval a selymet, ami kiszívta és
összekeverte a színeket. Ebből nagypon
szép minták jöttek ki” - 
mesélte a fortélyokat Oláh
Beáta Orsolya a megnyitón.

Pap István