Idősek és magányosok karácsonya

Idősek és magányosok karácsonya
dőseknek és magányos embereknek szervezett karácsonyi ünnepi műsort az Erzsébet Nyugdíjas Kör december 20-án a CE Bethánia szociális központban.

 

 

Az immár hagyományossá vált karácsonyi ünnepségre idén is rengetegen jöttek el. Visky Magdolna, az Erzsébet Nyugdíjas Kör vezetője a következő szavakkal üdvözölte az egybegyülteket: „Adjuk át magunkat az ünneplésnek, verjük ki a fejünkből a problémákat, ürítsük ki szívünket és legyünk fogékonyak az igére.” A kedd délelőtt megszervezett rendezvényen Kondor Endre, biharvajdai lelkipásztor prédikált a következő alapige szerint: „Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztusnak jótéteményét, hogy gazdag lévén, szegénnyé lett érettetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok”(2Kor 8, 9.) Kondor Endre elmondta, hogy mikor a szegénység kerül szóba, nem a gazdasági krízisre kell gondolni, mivel a világ problémái nem a gazdasági, hanem a lelki válsággak kezdőttek. „Lelki válságban tengődünk és nem akarjuk megérteni, hogy a gondjainkat nem az anyagiak fogják megoldani. Szegények vagyunk és nem azért, mert nincs mit adnunk, hanem azért, mert nem tudunk adni.”- tette hozzá, majd elmondta, hogy az adakozásnak nem az a függvénye, hogy mennyi pénzünk van, hanem, hogy készen állunk-e az adakozásra.

 

Ünnepség

 

A lelkipásztor hozzáfűzte, hogy ha mindent pénzben mérünk, akkor Jézus élete, emberi szemmel nézve egy kudarc volt, hiszen „a rókáknak barlangjuk van, és az égi madaraknak fészkük; de az ember Fiának nincs fejét hová lehajtania” (Lk 9, 58). Jézus a mennyei gazdagságból alászállt, hogy önmagát egy mulandó emberi testbe korlátozza, hozzánk hasonlóvá lett, hogy mi hozzá hasonlítsunk, hangzott el. Kondor Endre sok személyes történettel tarkította prédikációját. Az áhitat után az egybegyültek énekeltek, szavaltak, majd fiatalok előadását tekintették meg. Az ünnepi műsort szeretetvendégség követte.

 

Nagy Noémi