Idősek, betegek vasárnapja Poklosteleken

Idősek, betegek vasárnapja Poklosteleken
Az idősek és betegek vasárnapja jegyében tartották meg szeptember 23 – án Poklosteleken az ünnepi istentiszteletet. Mivel a református istenháza jelenleg olyan állapotban van, hogy már – már életveszélyes, a helyi református közösség – mely a falu döntő többségét teszi ki – az istentiszteleteket már több mint fél éve a gyülekezeti házban tartja.

Ez volt régen a református iskola. Erre az alkalomra időzítették azt a beszámolót is, melyet Rajna Zoltán építészmérnök tartott meg a templomfelújítás lehetőségeiről. Ezt követően a helybéliek elmondták véleményeiket, aggodalmaikat a felújítási munkálatokkal kapcsolatban. Abban mindenki egyetértett, hogy a munkálat elkerülhetetlen, csak az volt a kérdés, honnan kerítik ki rá a fedezetet. Különböző javaslatok hangzottak el, de a végkövetkeztetést Tripó István polgármester vonta le, mely szerint a szavak helyett tettekkel kell segíteni a munkálatokat. Elmondta, hogy külföldi útjai során több olyan templomot látott, melyet a közösség önerőből épített, vagy újított fel. Ez a kissé elöregedett poklosteleki közösségtől nem várható el, hiszen bevételeik sem tudnák ezt megengedni. Az viszont igenis szép gesztus lenne, ha mindenki lemondana a cél érdekében mondjuk havi három csomag cigarettáról, vagy három üveg italról. Ezt a pénzt otthon kellene tartalékolnia és ha eljön az idő a templom javára fordítani.

Önkéntes munka

Ezen kívül nagy segítség lenne, ha az emberek önkéntes munkával segítenék az előrehaladást, ennek is megvan az értéke, hiszen ezzel pénzt takarítanak meg. Sajnos eddig nem nagyon tolakodtak a jelentkezők, pedig lenne mit csinálni, hiszen elkezdték már az elsalétromosodott vakolat leverését. Természetesen a Helyi Tanács minden lehetséges támogatást meg fog adni, prioritásként kezelve az ügyet, mondta a polgármester. Konkrét költségvetést a jövő hétre ígért Rajna Zoltán. Természetesen pályázatokban is gondoskodnak. Tripó István polgármestertől megtudtuk, hogy a tervekre és az előkészítő munkálatokra a Helyi Tanács 25000 lejt utal át, melyet megyei és saját alapokból finanszíroztak. Az világossá vált, hogy a helyi közösség a költségek 2 % – át tudja majd fedezni, a többit pályázatokkal kell “kitermelni”. Az istentiszteleten a helyi iskolások szavalatokkal kedveskedtek az időseknek és betegeknek. Az egyházi szertartás után a gyülekezet a szomszédos, nemrég felavatott művelődési házhoz vonult, mely valamikor Mayr birtok volt és a család nem igényelte vissza. Kapóra jött ez a lehetőség a falunak, mivel nem rendelkezett művelődési házzal. Rendbe tették, felújították, már csak a bútorzat hiányzik.

Emléktábla

Szabó István, volt poklosteleki diák, később tanító és iskolaigazgató Szalacson, jelenleg Ottományi lakos, úgy gondolta, hogy Mayr Mária, aki hosszú ideig tanítóskodott a faluban, megérdemelne egy emléktáblát egykori házuk falán. Elkészíttette, egyeztetett a helybéliekkel, akik örültek az ötletnek. Ezt a táblát leplezte le Erős Joó Enikő tiszteletes asszony és Tripó István polgármester. Mayr Mária tevékenységét az ötletgazda méltatta, kiemelve kedvességét, igazságosságát, majd Tripó István mondott köszönő / köszönő beszédet. Az emléktábla mellé került a közösségi ház új neve is, Mayr Mária Művelődési Ház, így a vasárnapi ünnepség tulajdonképpen keresztelő is volt, mely szeretetvendégséggel ért véget a művelődési házban.

Szőke Ferenc