Időarányos a költségvetési mérleg

Pénteki ülésén a megyei közgyűlés elfogadta az önkormányzat idei költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót.

A megye éves közel 33 milliárdos bevételi és kiadási előirányzata időarányos felhasználást mutat, június 30-ig a működési bevételek 55 százaléka, az illetékbevételek 46,6 százaléka teljesült, a kiadások teljesítése 48 százalékos.

A képviselők döntöttek arról is, hogy az ibrányi Móricz Zsigmond Gimnázium kemecsei telephelyén esti tagozatos gimnáziumi felnőttképzést folytathat.

A megyei önkormányzat az Egészségügyi Főiskola fejlesztésének támogatására ingyenes használatba adja az intézménynek a Sóstói úti Gyermekvédelmi Központ épületét.

A gyermekvédelmi központ a megüresedő KSH székházba költözik, míg a KSH csökkentett létszámú nyíregyházi képviseletének elhelyezéséről a főiskola gondoskodik a most használatba kapott épületben.

– Zajácz D. Zoltán –