Idén is emlékeztek a meggyilkolt leventékre

A helybeliek és magyarországi emlékezők egy csoportja az emlékmű előtt
A helybeliek és magyarországi emlékezők egy csoportja az emlékmű előtt
Bihar megye – Biharfélegyházán idén is megemlékeztek arról a 13 helyi leventéről, akiket 1944. október 9-én gyilkoltak meg Nádudvar határában. Az emlékező istentisztelet vasárnap délelőtt zajlott, majd koszorúzás következett a templom előtti emlékműnél.

 

Október 7-én szép őszi vasárnapra virradt Biharfélegyháza. Hatvannyolc évvel korábban, 1944. október 9-én, Nádudvar határában még erőteljesebb volt a hétfőt köszöntő, nyarat idéző ősz. Azon a napon, mivel az orosz csapatok áttörték a Hortobágy folyó menti német védvonalat, heves harcok alakultak ki a település utcáin és határain, a környező tanyavilág rejtett épületei között. Több, mint ötven védtelen áldozatot kívánt az a gyászos nap, ott esett áldozatul portyázó kozák gyilkosoknak a 13 biharfélegyházai levente. Tizenkilenc és huszonkét év közötti fiatalemberek voltak, síró szülőket, özvegyeket, árvákat és megdöbbent, gyászba borult falut hagyva maguk után. Rájuk emlékeztünk vasárnap, ünnepi istentiszteleten, népes gyülekezetben.

Töretlen buzgalommal

A hetvenedik évfordulóhoz közeledve, egyre nő a még élő szemtanúk száma és egyre bátrabban jelentkeznek a most már hatvanas éveikben járó, apa után árván maradt gyermekek. Emlékezetes marad a Krisztus szenvedését és megaláztatását felmutató igehirdetés, mely Isten igazságában mégis a feltámadás és helyreállíttatás örömébe torkollik. Balogh Károly lelkes nádudvari kutató tényfeltáró szavai után Réz Szilárd nádudvari alpolgármester, majd Szabó Ödön, az RMDSZ Bihar megyei ügyvezető elnöke köszöntötte az emlékező gyülekezetet. Kelemen Zoltán polgármester köszönő szavait követően a hozzátartozók szólhattak, köztük Szerző Erzsébet, ki édesapját ma is fájdalmasan siratva, töretlen buzgalommal készül a 70. évfordulóra, amikor Isten segedelmével, egy kiadvánnyal fog tisztelegni a biharfélegyházai és nádudvari közösség a hősök emléke előtt.

„Erejök megújul”

A sok iskoláskorú gyermek, csodálkozó szemmel nézte a gyülekezet soraiból előlépő egyetlen még élő túlélőt, a 88 esztendős Kerekes Imrét. A kegyelet koszorúinak elhelyezése után, a nemzeti imádság éneklése alatt, mintha Isten Szentlelke írta volna igéjét a metszően tiszta levegőbe: „De a kik az Úrban bíznak, erejök megújul, szárnyra kelnek, mint a saskeselyűk, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el!” (Ézs40,31) A szeretetvendégségen sem csitult a hitből fakadó hazafias érzés, áldott legyen nemzetünk hőseinek emlékezete!

Szabó Zsolt biharfélegyházai lelkipásztor