Ideális körülmények teremtődtek

Ideális körülmények teremtődtek
Nagyvárad – Kedd délután a nagyváradi Szent László Római Katolikus Gimnázium harmadik és negyedik osztályai átköltöztek a Vincés Nővérek Rendjének tulajdonában levő Partenie Cosma utcai épületbe.

Nagyvárad Polgármesteri Hivatala, a Bihar Megyei Prefektúra, a Bihar Megyei Tanfelügyelőség és a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség március 12-én együttműködési megállapodást írtak alá annak érdekében, hogy megsürgessék azon épület felújításához szükséges folyamatokat, melyben jelenleg a Partenie Cosma Közgazdasági Kollégium működik, s a Vincés Nővérek Rendjének tulajdonában van. A protokollum ugyanakkor szorgalmazza azon iskolai campus létrehozására vonatkozó támogatási összegek folyósítását is, ahová a kialakítást követően átköltözne az említett gazdasági líceum. A szerződés értelmében a Partenie Cosma utca 3-5-7. szám alatti ingatlan renoválásához szükséges pénznek, vagyis 1,2 millió eurónak a biztosítása érdekében március közepétől ebben az épületben kell tevékenykednie részben a Szent László Római Katolikus Gimnáziumnak. Az aláíró felek ugyanakkor azt is vállalták, hogy a közeljövőben minden szükséges lépést megtesznek azért, hogy legtöbb öt éven belül befejezzék a 9 millió euró értékű munkálatokat az új iskolai központban.

 

Négy osztály átköltözött

 

Kedd délután a Szent László Gimnázium két harmadik és két negyedik osztálya máris beköltözött a Partenie Cosma utcai iskolába. A kisebb gyerekek eddig a Braşovului utcai épületben tanultak, a nagyobbak pedig a Közegészségügyi Igazgatóság szomszédságát “élvezték”. Az erdon.ro érdeklődésére válaszolva Zalder Éva igazgatónő elmondta: természetesen örül a pozítiv változásoknak, hiszen így az oktatási körülmények is rengeteget javultak. Azért esett különben a választás a harmadikosokra és a negyedikesekre, mivel egymáshoz közeli korcsoporthoz tartoznak. Fontos, hogy egy épületbe kerüljön a gimnázium, hiszen jelenleg hat különböző helyszínen tanítanak, ami egyaránt nehéz a pedagógusoknak, a diákoknak és a szülőknek is. Ráadásul a használatban levő ingatlanok nem oktatási célokra készültek. A református és a görög katolikus iskoláknak rendeződött a helyzete, így épp ideje volt annak, hogy a római katolikus tanintézet ügyében is előrelépés történjék. A katolikus egyház annak idején rengeteg épülettel rendelkezett, a szóban forgó, visszaszolgáltatott ingatlan pedig a vincés apácáké volt, ők építtették. Másfelől pedig, ha legalább néhány osztály nem költözik be, fennállt volna annak a veszélye, hogy elúszik a EU-s támogatás, hiszen március 20-22. között európai uniós megbízottak fognak jönni Váradra, hogy megbizonyosodjanak afelől: a Partenie Cosma utcai épületben valóban zajlik felekezeti oktatás.

 

Ideális körülmények

 

A helyszínen járva mi is meggyőződtünk róla, hogy ideális körülmények teremtődtek a tanuláshoz. Zsigó Mária (III.B) és Kiss Csilla (IV.A) tanítónők elmondták: a költözés zökkenőmentesen lezajlott, a gazdasági líceum vezetősége készségesen és kedvesen fogadta őket, mindent megtesz annak érdekében, hogy teljesítse az óhajaikat. Az osztálytermek nagyok és szellősek, a napos oldalra esnek. Az udvar is tágas, s egy szép sportpálya áll a rendelkezésükre. A gyerekek állandó felügyelet alatt lehetnek, s közös tevékenységet is szervezhetnek nekik.

 

Ciucur Losonczi Antonius