Hűtlen kezeléssel vádolják a lakótársulás vezetőségét

Hűtlen kezeléssel vádolják a lakótársulás vezetőségét
Elszabadultak az indulatok a nagyváradi 116 Vest nevű lakótársulásnál: a lakók egy része hűtlen kezeléssel vádolja a vezetőséget. Utóbbiak tagadják a vádakat, de több ellentmondásba is keveredtek.

Heves, hangos közgyűlést tartott hétfőn kora este a nagyváradi 116 Vest nevű lakótársulás. A Rogériusz sétány 4. szám alatt lévő, három lépcsőházat, kilencven lakást magába foglaló társulás több tagja súlyos vádakkal illette Ioan Nutaşt, a lakótársulás elnökét és Marius Mladin adminisztrátort. Az egyik lakó, Gyöngyösi Árpád elöljáróban felkereste szerkesztőségünket, hogy felvázolja az ottani helyzetet. Elmondása szerint a lakótársulásnál már tíz éve nincs meleg víz a korábban felgyűlt adósság miatt. A panaszos elmondta, hogy az 1998 és 2018 júniusa közötti időszakban egy házaspár vezette a lakótársulást, akiknek munkája sok kívánnivalót hagyott maga után. A mai napig negatív következménnyel bír egy súlyos mulasztásuk: a jogszabályok módosulása után a lakótársulásban tisztséget betöltő személyekkel megbízási szerződés helyett munkaszerződést kellett kötni, ami azt eredményezte, hogy ezeknek a személyeknek a juttatásai adóköteles jövedelemmé minősültek át, csakhogy ezeket az adókat a vezetőség nem fizette ki az adóhivatalnak. Az elmulasztott befizetések és a büntetőkamatok miatt az évek során a lakótársulás több mint harmincezer lejes adóhátralékot halmozott fel. 2018 júniusa óta új vezetősége van a lakótársulásnak, csakhogy Gyöngyösi Árpád elmondása szerint „ők most mitőlünk, a lakóktól akarják beszedni azt a pénzt, amit a bűnösöktől kellene behajtani”.

A gyűlésen részt vevő lakók egy része szintén hangos szóval tiltakozott ez ellen a megoldás ellen. A leghangosabb, legvehemensebb közülük Elena Orasanu volt, aki azt állította, hogy a lakótársulás vezetősége az elnökkel az élen arra akarja kényszeríteni a lakókat, hogy fizessék ki az adóhatósági hátralékot, ezért mindenféle új pénzalapot találnak ki, amit ki kell fizetni. Mint mondja, az elnök semmiféle hivatalos dokumentumot nem mutatott fel, amivel igazolná azt, hogy a lakóknak kötelességük kifizetni az adóhátralékot.

A gyűlésen Ioan Nutaş azt nyilatkozta lapunknak, hogy a lakótársulás az április 4-i általános közgyűlés után pert indított a korábbi vezetőség ellen. Az ügy most az adatgyűjtési fázisban van, de addig is, hogy ne nőjön a tartozás, elkezdték részlegesen visszafizetni az adóhátralékot az adóhivatalnak. Nutaş kijelentette azt is, hogy ha megnyerik a pert, akkor visszaszerzik a pénzt a volt vezetőségtől. Mint mondta, már tizenkétezer lejt kifizettek az adóhivatalnak. A lakók egy része azonban egybehangzóan azt mondta a gyűlésen, hogy ők nem hiszik, hogy a lakótársulás valóban pert indított volna, hiszen ennek semmiféle írásos nyomát nem látták. És hogy a permulasztás gyanúja még erősebb legyen, maga Marius Mladin is azt nyilatkozta lapunknak, hogy nincs tudomása arról, hogy pert indítottak volna az adóhátralék ügyében. Mint mondja: „a törvény értelmében a lakók kell kifizessék a fizetésekhez köthető járulékokat. Én tavaly júniusban vettem át ennek a lakótársulásnak az ügyvitelét, és a lakók ekkor már tudtak erről a problémáról.” Mladin tudomása szerint egyes lakók ugyan megkerestek több ügyvédet is egy esetleges per indítása érdekében, de végül egyik ügyvéd sem vállalta el az ügyet. Ebből tehát az következik, hogy az elnök elmondásával ellentétben per nincs, ami igazolja a lakóknak azt a félelmét, hogy nem fogják visszakapni azt a pénzt, amit a lakótársulás jelenlegi vezetősége kisajtol belőlük.

Az adminisztrátor azt mondja, hogy annak idején a Területi Munkaügyi Felügyelőség hozott egy szerinte is önkényesnek tűnő döntést arról, hogy a munkaszerződést három évre visszamenőleg kell megkötni a lakótársulás fizetett munkatársaival, aminek nyomán hirtelen elég nagy adóhátralék keletkezett. Ezt mulasztotta el befizetni a lakótársulás korábbi vezetősége. Az elmaradt kifizetések nyomán pedig újabb és újabb büntetőkamatok keletkeztek, aminek nyomán közel 31 ezer lejes adóhátraléka lett a lakótársulásnak. Mint mondta, ahhoz, hogy át lehessen ütemezni az adósság kifizetését, húszezer lej alá kellett csökkenteni az adósságot, ezért fizettettek ki a lakókkal több mint tizenkétezer lejt.

Meleg víz

Egészen furcsa a meleg víz ügye is a tömbházban. Az idei év egyik közgyűlésén felmerült az, hogy tíz év után ismét vezessék be a meleg vizet a tömbházba, csakhogy a lakók ezt elutasították, hiszen azóta mindenki villanybojlert szereltetett be lakásába. Mindezek ellenére a hétfői gyűlésen Ioan Nutaş elnök azt jelentette be, hogy a Nagyváradi Hőszolgáltató Vállalat kötelezi a lakótársulást arra, hogy december 31-ig vezesse be a meleg vizet a tömbházba. Később lapunk kérdéseire válaszolva Marius Mladin adminisztrátor azt mondta, hogy valójában a polgármesteri hivatal kötelezi erre a lakókársutlást. Érdeklődtünk ebben az ügyben az illetékeseknél, de Dan Creţu, a Hőszolgáltató Vállalat kereskedelmi igazgatója elmondta, hogy a Hőszolgáltató nem kötelezte és nem is kötelezheti a lakótársulásokat arra, hogy a vállalat melegvíz-szolgáltatását vegyék igénybe: „Ha a lakóknak van villanybojlerük, és azzal akarják melegíteni a vizet, akkor én hogyan is kényszeríthetném őket arra, hogy tőlünk vegyék a vizet?” – fogalmazott Creţu. Lényegében ugyanezt mondta Petri Csilla, a nagyváradi polgármesteri hivatal sajtóosztályának munkatársa is, azaz a hivatal nem küldött ki erről szóló felszólítást a lakótársulásnak, amúgy pedig a polgármesteri hivatalnak nincs is jogi alapja ahhoz, hogy ilyesmire kötelezze őket.

További problémák

Gyöngyösi Árpád elmondta azt is, hogy a lakótársulás idén áprilisban azt találta ki, hogy felújítják a pincét. De arról nem született határozat, hogy konkrétan milyen munkálatokról legyen szó, ráadásul előzetes árajánlat sem volt, hanem csak kijelentették, hogy 9000 lejbe került a munka, hogy aztán később 15 ezer lejre emeljék a költséget. A lakógyűlésen többen szóvá tették azt is, hogy további 3500 lejből egy kevés járdajavítási munkálatot végeztek, holott erről nem döntött a lakótársulás, és szerintük ezt a pénzt is a pincefelújításra kellett volna fordítani. A maga során Mladin kifejtette, hogy annak idején ő vetette fel, hogy be kellene vezetni a meleg vizet a tömbházba, de a lakók nem értettek egyet ezzel. Mindazonáltal a nyár folyamán felújították a pincét, köztük a meleg vizes csöveket is. A lakók amiatt is panaszkodnak, hogy a lakásukban a fűtési szezon megkezdése után még hetekig, hónapokig nincs fűtés, és nem értik, hogy mi ennek az oka, annál is inkább, mert a rezsiköltségeket naprakészen fizetik. Ioan Nutaş a gyűlésen azt a magyarázatot adta, hogy a fűtésszezon beindításakor mindig szivárgásokat észlelnek, amelyeket először ki kell javítani ahhoz, hogy a tömbházban beindíthassák a fűtést.

 

Pap István