Huszonhárom vadásztársaság van Bihar megyében

Huszonhárom vadásztársaság van Bihar megyében
Nagyvárad- Kedden az RMDSZ-székházban értékelő sajtótájékoztatót tartott Delorean Gyula önkormányzati képviselő, Ciupleu Mónika, a Bihar Megyei Környezetvédelmi Ügynökség irodavezetője és Timár Miklós, a Nagyváradi Területi Erdészeti és Vadászati Felügyelőség főfelügyelő-helyettese.

 

 

Mindhárman tavalyi tevékenységeikről számoltak be. Delorean Gyula RMDSZ-es városi önkormányzati képviselő arra hívta fel a figyelmet: frakcióvezető-helyettesként dolgozott, és többször vezette a közgyűléseket, hasznosítva jogi tanulmányait. A várad-olaszi és a várad-újvárosi körzetek ügyei vannak rábízva, az RMDSZ-es tanácsosok feladatköreinek területi felosztása alapján. Két váradi tanintézet, az Onisifor Ghibu Középiskola és a Mihai Eminescu Főgimnázium igazgatótanácsának a tagja. Sikerült elintéznie, hogy a tavalyi év folyamán megjavítsák előbbi tanintézet dísztermének a tetőszerkezetét, a volt premontrei főgimnáziumban pedig Benyovszki Tünde ingatlanügyi aligazgató közreműködésével elérte azt, hogy tavasszal kicseréljék a testnevelési komplexumnak helyet biztosító pince csőrendszerét, majd november teljesen felújították az alagsort. Ugyanakkor a frakció támogatásával még két (magyar tannyelvű) líceumnak a renoválása vált ténnyé. A Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnáziumban végéhez közelednek a munkálatok, a Szent László Római Katolikus Iskolaközpontban pedig valószínűleg az idén tavasszal fognak nekilátni a befektetésnek. Megjegyezte: külön öröm számára, hogy a Művészeti Líceumot is sikerült végül rendbe tenni. Elhangzott még, hogy a vissza nem térítendő finanszírozásokkal foglalkozó bizottságnak az elnöke, ebbéli minőségében pedig kieszközölte azt, hogy továbbra is támogassa a város a magyar történelmi egyházakat, bár egy kicsit más rendszerben, mint az előző években. A sport területén Huszár István helyi tanácsossal közösen kidolgoztak a tehetséges fiatal sportolók támogatásáról szóló új szabályzatot, mely az idén lép életbe. Várad-Hegyalja ügyeivel is foglalkozott: a buszjárat sokkal messzebb megy a Dózsa György úton, az ingatlankezelőség tenderpályázatot hirdetett a kultúrotthon teljes felújítására, és egy játszótér létesült a volt általános iskola udvarán. Megtudtuk még, hogy a tanácsos az 550-ös törvénnyel foglalkozó bizottságnak is az elnöke, és neki köszönhetően a legmagasabb értéken adtak el 2011-ben két városi ingatlant. Ugyanakkor sikerült parkosításokat, illetve zöldövezetek rendbetételét is kieszközölnie.

 

Környezetvédelem

 

Ciupleu Mónika, a Bihar Megyei Környezetvédelmi Ügynökség irodavezetője kifejtette: a tevékenységi köréhez tartozik az uniós és a nemzeti környezetvédelmi jogrendszer nyomon követése a hulladékgazdálkodás és természetvédelem szakterületen, valamint a szakmai tanácsadás, környezetvédelmi stratégiák beazonosítása és ezek gyakorlatba ültetése. Ugyanakkor a hulladékgazdálkodási szakterületről az irodájának adatbázist kell összeállítania, melyet folyamatosan továbbítanak az Országos Környezetvédelmi Ügynökségnek. Megyénkben a vidéki önkormányzatok 80 százalékában van megszervezve a hulladékgazdálkodás, a szelektív gyűjtés tekintetében Várad áll a legjobban. Bihar megyében 2011-ben sikeresen zárult a Roncsautó-program, melynek keretében 4878 darab kiöregedett gépkocsit adtak le magánszemélyek. Ugyancsak sikeresnek mondható a Zöld Ház-program is: az elmúlt esztendőben 1130 magánszemély igényelt ezen jellegű támogatást. Bukarest 246 kérést véleményezett január végéig, melyek közül 159-et engedélyezett.

Az ügynökség hatáskörébe tartozik a veszélyes anyagok és kémiai vegyületek kezelésének felügyelete, valamint a védett természeti élőhelyek felügyelete is. Utóbbi területen 2011-ben összesen 336 beadványt véleményeztek a szakembereik, és több mint 50 szakmai találkozót szerveztek különböző tematikában. A hivatal feladatkörébe tartozik a Magyar-Román Környezetvédelmi Vegyes Bizottság Természetvédelmi Szakértői Csoportjának munkaprogramjában való tevékenykedés is, Ciupleu Mónika kiemelte a fontosabb programokat. Megjegyezte: a projektmenedzsmentet sem hanyagolják: fő kedvezményezettjei A denevérek védelme a Királyerdő, Bihar és Torockó hegységekben elnevezésű, több mint 1,2 millió euró értékű projektnek, és partnerei a Megyei Tanács és több önkormányzat által lebonyolított, Természetvédelmi területek infrastruktúrájának kiépítése Bihar és Hajdú-Bihar megyékben elnevezésű projektnek.

 

Erdők és vadak

 

Timár Miklós főfelügyelő-helyettes elmondta: a Nagyváradi Területi Erdészeti és Vadászati Felügyelőséghez négy megye tartozik, ezek összterületéből az intézmény 587.200 hektár erdőterületet ellenőriz. Biharban 9 állami erdészet és 6 magánerdészet van, és 23 vadásztársaság fejt ki tevékenységet 69 behatárolható vadászterületen. Szerinte a 2011-es év legnagyobb eredménye Nagyszalonta városának tulajdonában lévő 102,46 ha terméketlen területnek a beerdősítése. Tavaly ugyanakkor 67 üzemtervet ellenőriztek, melyek összterülete eléri a 13.500 hektárt, és 290 értékbehelyezési lapot kontrolláltak, melyeken 75 ezer köbméter faanyag lett felleltározva. Az illegális fakivágások és lopások terén megyénkben 16 büntető feljelentést foganatosítottak. Hat szabálysértési eljárás is indult, mely esetekben a kirótt bírság értéke elérte a 26.100 lejt és 1830 köbméter faanyag került elkobzásra. 146 alkalommal ellenőrizték Bihar megyében a faanyag szállítását az utakon: a megállapított kihágások száma 90 volt, a bírságok összege pedig 331.400 lej, az elkobzott famennyiség 1228 köbméter.

 

FŰRÉSZTELEPEK ÉS ERDÉSZETEK

 

A Nagyváradi Területi Erdészeti és Vadászati Felügyelőség tavaly Bihar megyében 146 ellenőrzést végzett fűrésztelepeken és fa lerakatoknál, melyek során 126 szabálysértést állapítottak meg. A kirótt bírság összege eléri a 288.000 lejt, az elkobzott famennyiség pedig 62 köbméter. Biharban ugyanakkor 74 alkalommal kontrolláltak erdészeteket, 16 szabálysértést állapítottak meg, a kirótt bírságok összege pedig 33.100 lej.

 

Ciucur Losonczi Antonius