Huszárportya Diószegen, Széchenyi nyomában

Huszárportya Diószegen, Széchenyi nyomában

Bihar megye – Az I. Partiumi Hagyományörző
Huszárportya résztvevői,
portyázásuk második napján,
szombaton reggel Székelyhídról
indultak tovább Diószegre, ahol több
emékhelyet is megkoszorúztak.


A Debreceni II. Hagyományőrző
Huszárezred, a Szovátai Székely
Hagyományörző
Huszáregyesület, a Diószegi
Gróf Széchenyi István
Hagyományőrző
Huszárszázad, a Szentjobbi
Hagyományörző
Huszárbandérium tagjai alkotta
“portyázók” a programban megjelölt
időpontban érkeztek meg szombat
délelőtt Diószegre. Az
emléktúra egyik szervezője, a
szetjobbi Zatykó István
huszár főhadnagy tett jelentést
megérkezésükről a
Polgármesteri Hivatal előtt
fogadásukra összegyültek elött
dr.Bacsó Lászlónak. A
polgármester köszöntő szavai
után röviden arról beszélt,
hogy a hivatal épülete hajdan
kaszárnya volt, ahol gróf
Széchenyi István is, mint
huszárkapitány, tevékenykedett,
és ennek állít emléket
az épület falára
elhelyezett tábla.


A portyán
lévőket kísérő
zenészek huszárnótákat
játszottak, majd koszorúzásra
került sor a település három
pontján: a Széchenyi
emléktáblánál
, a
református templom előtti Kossuth
szobornál
, majd a római katolikus
teplomnál lévő Simonyi
József óbester –
emléktáblánál.

Koszorúzott Cseke Attila szenátor,
dr.Bacsó László
polgármester és Constantin Sabau
alpolgármester, Zatykó István
főhadnagy, a székely huszárok
kíséretében a debreceni
vitéz Szoboszlai Endre kapitány, a
diószegi huszárszázad, a
római katolikus és a református
egyház, az RMDSZ és a Zichy Gazdakör
képviselői,
közreműködött huszárdalok
előadásával a két
egyház kórusa, illetve a
furulyások csoportja. Az esemény
zárásaként a Szózatot
és a Himnuszt a nagyszámú
érdeklődő együtt énekelte
a huszárokkal, utóbbiak a Zichy
kastély
kertjében ebédeltek,
és pihentek, mielőtt tovább indultak
Hegyközszentimrére.