Húsz fiatal bérmálkozott Nagyvárad-Újvároson

Húsz fiatal bérmálkozott Nagyvárad-Újvároson
Július 2-án, vasárnap délelőtt Böcskei László megyés püspök a nagyvárad-újvárosi plébániatemplomban szolgáltatta ki a bérmálás szentségét. Húsz fiatal részesült a keresztény nagykorúság szentségében.

Pék Sándor esperes-plébános köszöntötte a Szent László-templomot zsúfolásig megtöltő híveket, kiemelve azt, hogy a bérmálás mindannyiunk közös ünnepe, a hitben való megújulás és megerősödés alkalma. Exc. Böcskei László megyés püspököt, mint a várad-újvárosi plébánia egyháztanácsának elnöke, Szabó Ödön üdvözölte, örömét hangoztatva, hogy a Szent László-évben abban a belvárosi templomban teheti ezt, amely fontos szerepet játszott a török uralom utáni keresztény élet újraszerveződésében, és melyet több mint ötven évvel ezelőtt a Szentlélek erejének segítségével éppen pünkösdkor sikerült megóvni. Megjegyezte: különös érzés tölti el, hiszen apaként is jelen van, ugyanis két nagyobbik lánya is a keresztény nagykorúság szentségében részesül.

Bevezetőjében Böcskei László hangsúlyozta: fontos, hogy elődeinkre, illetve Szent Lászlóra emlékezzünk, átérezzük azon feladataink súlyát, melyek megoldása ránk hárul, és imádkozzunk azért, hogy a megbérmáltak a Szentlélek irányításával, követésével ki tudjanak tartani a hitük mellett, gazdagítva a közösségüket, az egyházat.

Az evangéliumi részlet Szent Máté könyvéből szólt, majd Pék Sándor, mint a Szent László-egyházközség lelkipásztora bemutatta a jelölteket a főpásztornak, akik előkészültek a bérmálásukra, és a szentség kiszolgáltatását kérték. Tanúskodott arról, hogy megfelelő hitoktatásban részesültek, a szentgyónás által előkészültek a bérmálás szentségének felvételére, és méltóak rá, hogy Krisztus harcosai közé sorolják őket.

Három mondat

Elmélkedésében, visszautalva a bevezetőjében kifejtett gondolatára, Böcskei László megyés püspök ismét azt nyomatékosította, hogy a Szentlélek ünnepe hozzátartozik a hit megéléséhez. Noha szinte minden szentmisén a katolikusok külön kifejezik a Szentlélekbe vetett hitüket, elmondva a hitvallást, azért jó mélyebben elgondolkodni azon, mit éreznek, miközben megvallják, hogy „hiszek a Szentlélekben Urunkban és éltetőnkben”. Ebben az értelemben és összefüggésben érdemes felidézni Szent Pál diskurzusát, nehogy úgy járjunk, mint az efézusiak, aki az apostol kérdésére azt válaszolták: azt se tudták, hogy létezik a Szentlélek…

Annak érdekében, hogy jobban megértsük, hogyan léphetünk kapcsolatba vele, hogy kibontakoztathassa velünk, értünk és általunk a művét, érdemes tudni, hogy a szentírásban sok helyen is említést tesznek róla az evangélisták. Már a Teremtés könyve első oldalán azt olvashatjuk, hogy a Lélek ott lebegett a vizek felett, tehát maga az élet, és később is számos olyan bejegyzést találunk, hogy a próféták és királyok a Lélek indíttatására indultak el a rájuk váró feladatok elvégzése céljából, útmutató volt számukra Isten akaratának beteljesítéséhez. A Szentlélek a kiválasztottság jele, kifejezője tehát, és az Apostolok cselekedetei második fejezetében leírt első pünkösd valósul meg a bérmálásban, amikor a bérmálkozók átélik életük első pünkösdjét- magyarázta az egyházmegye vezetője. Úgy fogalmazott: ahogy a kánikula idején felfrissülést nyújtanak az önkormányzat által kihelyezett konténerek, olyan üdítő hatást gyakorol ránk a Szentlélek jelenléte, egy biztonságos környezetet biztosítva segít nekünk abban, hogy magunkra találjunk, és megerősödve tovább tudjunk haladni a helyes úton.

Ahhoz, hogy a jelenlevők jobban megértsék Jézus tanítását, a továbbiakban a főpásztor Krisztus Urunk három mondatát idézte- aki nem veszi fel keresztjét, és nem követ engem, nem méltó hozzám; aki titeket befogad, engem fogad be, és aki engem befogad, azt fogadja be, aki engem küldött; ha valaki csak egy pohár friss vizet ad a legkisebbek egyikének, azért mert az én tanítványom, bizony mondom nektek, a jutalma nem marad el-, hogy így is felhívja a figyelmet arra: a Szentlélek segít abban, hogy áldozatot vállalva tisztábban lássuk az életet, elköteleződjünk a jó szolgálatában, és legyen készségünk a jó cselekedetek gyakorlására.

A jelöltek felkészítését Bakos Gábor segédlelkész végezte, és az ünnepségen közreműködött a Kribus Mónika kántor-karnagy által vezetett Halmos László-kórus.

Ciucur Losonczi Antonius