Húsvéti vigília: „szentséges ez az éjszaka!”

Húsvéti vigília: „szentséges ez az éjszaka!”
Húsvét vigíliája tűzszenteléssel kezdődött a Székesegyház előtti téren és a húsvéti gyertya előkészítésével, amit a virrasztás követett az igeliturgia keretében. Az ünnepi szentmisét Exc. Böcskei László, a váradi katolikus egyházmegye püspöke celebrálta.

Húsvét ünnepe a kereszténység legnagyobb örömhírét hirdeti: Jézus feltámadt a halálból, s ezzel minden embert megváltott bűneitől, és mindenkit meghívott az örök életre. Miután bűnbánatban végigjárták a nagyböjt idejét és átélték a nagyhét megrendítő eseményeit, a nagyváradi római katolikus hívek is nagyszombaton este elérkeztek húsvét vigíliájának a megünnepléséhez, a virrasztáshoz, mely az egyházuk liturgiájának csúcspontját jelenti. Az egyházi előírásoknak megfelelően, ezt a virrasztást nagyszombat este naplemente után lehet megkezdeni és húsvétvasárnap reggel a napfelkelte előtt be kell fejezni. Erre, a felépítésében és tartalmában gazdag s szimbólumokkal telített szertartásra, illetve a szentmisére több időt szánnak, mint általában a liturgikus ünnepléseikre, hiszen a legszentebb éjszaka a feltámadáshoz vezet, mely életünkben a nagy átvonulást jelenti, és valósítja meg a sötétségből a világosságba.

Szabaddá tesz

A szertartás tűzszenteléssel kezdődött a Székesegyház előtt, majd ünnepélyesen bevitték a húsvéti gyertyát az egyházmegye főtemplomába, ahol felcsendült a húsvéti örömének. Az igeliturgiában öt ószövetségi olvasmány által idézték fel Isten jóságát, mellyel teremtett, kivezette népét az egyiptomi fogságból, és megígérte az újjáteremtést. Majd az újszövetségi szentleckét és a húsvéti evangéliumot hallgatták meg a jelenlevők, elmélyítve magukban Isten csodálatos tetteit.

Prédikációjában Jánossi Imre diakónus úgy fogalmazott: választásunk és tanúságunk az élet mellett nem korlátozódhat az itt és a mostra, hanem jelként, nap mint nap arra kell figyelmeztessük a világot, hogy Krisztus feltámadásának szabadító ereje van.

A homília után következett a vízszentelés szertartása és az ünneplők megújították keresztségi fogadásukat. A szentmise ezután a megszokott módon folytatódott az eucharisztia liturgiájával. A szentáldozás után elvégezték a Szent Sírnál a feltámadási szertartást, majd körmenetet tartottak a Bazilika előtt. Visszatérve Istennek hálát adtak, és az ételszenteléssel ért véget a vigília.

Ciucur Losonczi Antonius

Címkék: , ,