Húsvéti látogatás a diószegi cigánytelepen

Húsvéti látogatás a diószegi cigánytelepen
Tőkés László európai parlamenti képviselő, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke 2012. április 6-án, nagypénteken a diószegi romatelepre látogatott, ahol húsvéti ajándékcsomagokat osztott ki a helyi iskolások között.

Az előző évek hagyományát folytatva húsvét alkalmából, illetve az április 8-án tartott Nemzetközi Roma Nap tiszteletére Tőkés László romatelepen tett látogatást. Míg tavaly a nagyváradi Cinka Panna negyedre esett az európai parlamenti képviselő választása, addig idén a mintegy kétezer tagot számláló diószegi romaközösséget kereste fel. A látogatásra elkísérte Nagy József Barna, az EMNT partiumi régióelnöke, ‒ aki szociális munkásként visszatérő vendége az itteni cigányságnak ‒, Orbán Mihály előző régióelnök, az Erdélyi Magyar Néppárt oszlopos tagja, valamint Szilágyi Sándor, a Néppárt helyi elnöke.

A helyiek által „szigeti iskolának” hívott nyolcosztályos tanintézmény előtt Tőkés László érkezésének hírére körülbelül kétszázötvenen gyűltek össze. A lelkipásztor igei köszöntőjében a húsvét ünnepének lényegéről beszélt, rámutatva arra, hogy nagypéntek, illetve az azt követő napok egyszerre szólnak a szeretetről, a szomorúságról és a feltámadás öröméről. Jézus passiójának egyik meghatározó mozzanatát Tőkés László szemléletes módon elevenítette fel. Krisztus keresztre feszítésének végső ítéletet meghozó Poncius Pilátus, a gonoszságaiért felelősségre vont Barabás, és a „légynek sem ártó” Jézus alakját egyaránt felidézte. Mint ismert a Bibliából, a tömeg Barabás elengedését és Krisztus keresztre feszítését követelte a helytartótól, magyarázta a volt püspök, majd felhívta a gyerekek figyelmét arra, hogy sohasem a gonoszat, a gyarlót válasszák, hanem a jót.

A rövid igei köszöntő után Tőkés László húsvéti énekeket, majd locsolóverseket tanított a gyerekeknek.

A nyolcvan ajándékcsomag kiosztására az iskola épületében került sor Szűcs Zita és Szabó Tünde tanítónők, valamint Molnár Tímea óvónő közreműködésével. A gyerekek énekszóval, szavalatokkal fejezték ki köszönetüket.