Húsvét, az ünnepek ünnepe

Húsvét, az ünnepek ünnepe

Nagyvárad – Nagyszombaton este húsvét
vigíliáját ünnepelték a
váradi székesegyházi
Bazilikában is. A szertartás
tűzszenteléssel kezdődött, a
szentmisét Böcskei László
megyés püspök celebrálta.


Húsvét vigíliája az
egyházi év csúcsa, a
legnagyobb keresztény vallási ünnep,
amikor Krisztus Urunk
feltámadására
emlékezünk. A világ többi
római-katolikus templomához
hasonlóan, a nagyszombati virrasztás a
nagyváradi Bazilikában is a
tűzszentelés
 szertartásával kezdődött.
“Virrasztunk és imádkozunk, így
emlékezünk Urunk
húsvétjára. Ha az
igéjét hallgatjuk és
feltámadását ünnepeljük,
akkor remélhetjük, hogy a halál
fellett aratott győzelmének mi is
részesei leszünk, és vele
együtt élünk Istenben”,
hangsúlyozta Böcskei
László
megyés
püspök. Ezt követően a megszentelt
tűz lángjával- mely az erőt, a
hatalmat és az új
világosságot jelképezte-
meggyújtották a feltámadt
Jézusra utaló húsvéti
gyertyát. E gyertyalángból vett
fényt adták tovább a
székesegyházban, annak a
szimbólumaként, hogy az élet a
halál, a fény pedig a
sötétség fellett
győzedelmeskedett. Az igeliturgia  a
megváltás előtt időszak fő
momentumait tárta fel: a világ
teremtését, Isten itéleteit, a
választott nép
kiszabadítását a
fogságból, a prófétai
jövendőléseket és ezek
beteljesülését, egészen
addig, míg Jézus húsvéti
bárányként feláldozta
önmagát érettünk, hogy
megváltson bennünket.

Magasztalták Istent


A víz megszentelésének
 a ceremóniája után a
jelenlevők kezükben az égő
gyertyákkal megújították
keresztségi fogadalmaikat, hogy
ezáltal felemelkedjenek a bűnből
és új életet kezdjenek
Krisztusban. Az eucharisztia liturgiája
 után a feltámadás
szertartásával folytatódott az
ünnepi vigília. A papság és a
hívek körmenetben  haladva,
dícsőitő és öröm
énekeket zengve magasztalták a
csodás dolgokat művelő Istent, majd Te
deumot énekeltek. A húsvéti
eledeleket Mons. Fodor József
általános helynök áldotta
meg, végül pedig Böcskei
László megyés püspök
mondott köszönetet mindazok, akik
részt vettek az ünnepségen,
és ezáltal részesültek
abból az örömből, amit a
Jézus az ő feltámadása
által okozott. A főpásztor
külön üdvözölte a gyermekeket,
akik “különös hangulatot adtak a
szertartásnak”, és szép
tanújelét adták a Krisztushoz
való közeledésüknek.

Ciucur-Losonczi Antonius