Hűséges kitartás a hit útján

Szabó Ervin nagyvárad-olaszi plébános
Szabó Ervin nagyvárad-olaszi plébános
Boldog Bogdánffy Szilárd ünnepén, október 3-án, szerdán este Böcskei László megyés püspök szentmisét mutatott be a Székesegyházban. A szónok Szabó Ervin nagyvárad-olaszi plébános volt.

Bevezetőjében Böcskei László megyés püspök úgy fogalmazott: örömmel ünnepeljük Boldog Bogdánffy Szilárd emlékét, mert hisszük, hogy életáldozatában ma is megerősít bennünket. Ő nem valami távoli történelmi alak, a múlt ködében, hiszen még most is élnek olyanok, akik ismerték őt. Sokféleképpen tudunk beszélni róla, de ha figyelmesen olvassuk az életét, megragad a hűsége a hit útján, a szolgálatban. Példája és magatartása napjainkban különösen aktuális, és arra kell indítson minket, hogy önvizsgálatot tartsunk, és mi is megerősödjünk a hűség útján. A hivatásban való hűségben főként, és erre nemcsak a papok vagy szerzetesek kell törekedjenek, hanem minden keresztény ember. Hűségesen ki kell tartsunk az Úr mellett, az ő nyomdokain haladva, és tanúskodva róla a világ előtt. Ez a hűség nap mint nap próbára van téve különféle kihívások által, mi mégis akarjunk nagyok lenni a hűségben a világ előtt. Kérjük Bogdánffy Szilárd közbenjárását, hogy hűséges kitartással tudjuk nemesíteni a közösséget, melyhez tartozunk – tanácsolta a főpásztor.

Háromlábú szék

Az evangéliumi szakasz Szent Máté könyvéből szólt. Prédikációjában Szabó Ervin nagyvárad-olaszi plébános hangsúlyozta: Bogdánffy Szilárdról elmondható, hogy egyaránt megjárta a mélységeket és a magasságokat, hozsannákban és golgotákban volt része. Élete Krisztushoz hasonlóan olyan stabilan állt, mint egy háromlábú szék. Három dolgot tett ugyanis: tanított, gyógyított és imádkozott.

Egykori tanítványai visszaemlékezései szerint kilenc nyelven beszélt, a tizedik pedig a szeretet nyelve volt. Polihisztorként erre oktatott mindenkit, tapintattal, gyöngédséggel, empátiával. Kérjük, hogy a posztmodernnek nevezett világunkban mi is megtanuljuk a szeretet nyelvét, és ezt beszéljük folyamatosan. Gyógyított is, hiszen jelenléte olyan volt a cellatársai számára, mint egy vitamintabletta. Nekünk is ilyenné kell válnunk, egy-egy kedves szóval, mosollyal legyen ember az embernek az orvossága. Emellett Bogdánffy Szilárd szeretett imádkozni, elcsendesedni, az emlékkönyvébe kispaptársai azt írták: a rá jellemző nyugalmat tartsa meg az élete végéig. Belső békével rendelkezett tehát, és a béke eszközeként fényt és nyugalmat vitt a társai életébe annak tudatában, hogy ha belül rend van, akkor rend lesz körülöttünk is.

Ciucur Losonczi Antonius