Hűség-díjat kapott Varga Gábor

Hűség-díjat kapott Varga Gábor
Csütörtök délután a nagyváradi Trade Centerben küldöttgyűlést tartott az RMDSZ Bihar megyei szervezete. Varga Gábor kutatóvegyész, kultúrnapszámos kapta az egyik Hűség-díjat.

Négy és fél évtizedre visszanyúló közös múltuk okán Szilágyi Aladár közíró írta és olvasta fel a méltatását. Úgy fogalmazott: elfogultságának valódi előidézője mindaz, ami a rendszerváltásnak remélt 1989/90-es fordulat után következett be az Ő és a mi életünkben. Az, amikor Varga Gábor, a történelmünk nagy fordulópontjait feldolgozó, a túlélés és a megmaradás eszméit propagáló próza- és drámaíró, szamizdatszerző, mintegy a múltja által predesztináltan kiállt a helyi, majd az országos érdekvédelem és politikagyakorlat ingatag, kevesebb sikert, elégtételt, inkább több veszélyt és csapdát kínáló harcmezejére. Pályafutása eme második időszakában a Bihar Megyei RMDSZ egyik alapítójaként, annak tíz éven át hűséges “hadnagya” volt, majd 1999-ben felvállalta mintegy “pártfeladatként is” (ezek az ő emlékező szavai) a bukaresti “száműzetést”. Ahol- akár idehaza, Biharban- egyéves megszakítással – maradéktalan tisztességgel és hűséggel tett eleget nagy feladatának: beindította, megszervezte, írányította, sikerre vitte az Állami Találmányi és Védjegy Hivatalt. Távozásáig tisztességgel és hűséggel cselekedte ezt minden ellene irányuló gyanúsítás, minden ellene felhozott vád dacára.

“Hadnagy”

– Erik Fromm, a 20. század nagy humanistája szerint “csak az az ember képes arra, hogy hűséges legyen másokhoz, aki bízik önmagában”. Nos Varga Gábor pályája kezdetén kellőképpen hitt önmagában, ezért volt képes arra, hogy másokhoz is hűséges legyen, hozzánk, akiknek bizalmát teljes mértékben bírja, Varga Gábor “hadnagy”- ezt a rangot maga adta önmagának- a hűség terén megérdemli a legmagasabb fokozatot…- zárult a laudáció.

Ciucur Losonczi Antonius