Hármas jubileumi ünnepség

Hármas jubileumi ünnepség
Szatmárnémeti – A Szatmárnémeti Református Láncos–templom gyülekezete hármas jubileumot ünnepel szeptember 23–án. A templom történetét könyv formájában is megjelentette az egyházközség presbitériuma.

A Szatmárnémeti Református Láncos–templom gyülekezete hármas jubileumot ünnepel szeptember 23–án. A templom felszentelésének 200. évfordulóját, az 1907. szeptember 22–én elkészült templomi orgona 100. évfordulójáról is e napon emlékeznek meg. Az 1944. szeptember 16–án bombatalálatot ért templomot sikerült kitartó és fáradságos munkával helyreállítani a gyülekezetnek. Ennek eredményeképpen 1947. november 17–én a helyreállított templomban hálaadó istemtiszteletet tartottak. Azóta eltelt hatvan esztendő.

Visszatekintés
A hármas jubileum alkalmából egy kötet látott napvilágot, melyet a Szatmár–Láncos egyházközség Presbitériuma adott ki. Szerkesztették Thorockay Sándor történelem tanár és Korda Zoltán lelkipásztor. A kötetet lektorálta a gyülekezet presbitere Szilágyi Éva, a szatmári Református Egyházközség igazgatója s a kötetet fellapozva, az ő szavai köszöntik az olvasót. Az adatokban gazdag történelmi visszatekintés Thorockay Sándor történelem tanár, a sándorhomoki általános iskola igazgatójának aprólékos munkáját dícséri. A könyvet olvasva képet kapunk a reformáció korabeli Szatmár megyéről. Ebben a részben a következőket olvashatjuk: „Az új vallás elterjedésében nagy szerepe volt az erdődi füldesúrnak, Drágfi Gáspárnak is, aki támogatta a megyében működő reformátorokat, helyt adva az 1545–ben Erdődön összehívott zsinatnak — olvasható a kötetben. A reformáció kora után az ellenreformációról és a vallásüldözésről is olvashatunk. Thoroczkay bővebben kitér a vallásüldözésre Szatmár megyében. Ennek a témának 16 oldalt szentelt a szerző. Ezután olvashatunk arról az időszakról, amelyik a Szatmári békétől a vallástürelmi rendeletig tart. Ennél a résznél érünk el a templomépítés kezdetéhez, pontosabban a szatmári egyházközség tanácsa 1786. május 28–án tartott gyűlésén határozatot hozott egy új, téglából készült templom építésére. „A felszentelése napjától az új templom a szatmári egyházközség vallásos életének fő színhelye lesz. Az új templom megépítése bebizonyította a szatmári reformátusság gazdasági erejét, felekezeti és egyben nemzeti öntudatát, igényét, hogy élve a törvény adta lehetőségekkel, vallását méltó képpen gyakorolhassa” — olvasható a könyvben.

A jelenből
A kötet második részét a szerkesztők a jelenben zajló közösségi élet leírásának szentelik. A gyülekezet presbitériumáról ennek szolgálatáról olvashatunk, az ifjúság, az Ifjú házasok és a Soli Deo Gloria kórusok megalalkulásáról és működését írják le. A felnőtt vegyeskar történetővel és a ma működő énekkarról Orosz Márta zenetanárnő tollából olvashatunk. A Lórántffy Zsuzsanna Nőszövetség történetéről és jelenlegi tevékenységéről Korda Ildikó elnöknő számol be. A gyülekezet ifjúságról az ifjú házasok és a Soli Deo Gloria kórus történetőről és a száz éves templomi orgonáról a Nt. Korda Zoltán lelkipásztor ír.

Karikás Enikő