Honismereti konferencia

Honismereti konferencia

Szatmárnémeti – Pénteken Szatmárnémetiben vette kezdetét a Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság XIII. Konferenciája. Ez alkalommal adták át az idei Fényes Elek–díjakat.

Augusztus 31 és szeptember 2 között rendezik meg a XIII. Honismereti Konferenciát. Téma: II. Rákóczi Ferenc Erdélybern, Pusztuló műemlékeink, Településeink arculata, A XX. század öröksége.A Szózat eléneklése után Dukrét Géza, a Partiumi és Bánsági Műrmlékvédő és Emlékhely Társaság elnöke köszöntötte a résztvevőket. Ft. És Nm. Schönberger Jenő, a Szatmári Római Katolikus Egyházmegye püspöke mondott imát, Ft. Tőkés László, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspökének üzenetét Nt. Sipos Miklós esperes tolmácsolta. Köszöntőt mondott: Erdei D. István parlamenti képviselő, Muzsnay Árpád, az EMKE alelnöke.

Plenáris ülés

Dukrét Géza elnökletével vette kezdetét a plenáris ülés. Mandula Tibor helytörténész Szatmárnémeti, a Szamos–parti város története, Kónya László helyettes főtanfelügyelő Bethlen Gábor és Szatmár megye kapcsolata a levelezések alapján, dr. Bura László tanár Főiskolák Szatmárnémetiben Címmel tartott előadást. 17.30 és 20.30 órakorvárosnézésre és koszorúzásra indultak a műemlékvédék. Bara István Szatmárnémeti főterét mutatta be, Fazekas Lóránd Egy Petőfi–szobor újjászületésese, Nt. Sipos Miklós esperes A németiek református hite és a templom története címmel tartott rövid előadást. Délután nagyváradi, budapesti, kolozsvári, aradi, temesvári, köröskisjenéi, érmihályfalvi, biharpüspöki, segesvári és hódmezővásárhelyi műemlékvédők értekeztek legutóbb végzett tevékenységeikről.

Műemléklátogatás

Vasárnap Kiss Albert provikárius mondott áhitatot a Szent Alajos Konviktus kápolnájában. Ezt követően Bara István irányításával szakmai kirándulást keretén belül műemléklátogatásra indultak a konferencia résztvevői. Megismerték a vetési református templomot és a Szerdahelyi kúriát, a Szatmári Béke domahidai emlékművét, Nagykárolyt, a csanálosi római katolikus templomot, a mezőfényi római katolikus templomot és a turulmadaras emlékművet, a berei református templomot, a mezőpetri római katolikus templomot és a Vonház–emlékművet.