Hónap könyve: Theresianumi dolgozatok

Hónap könyve: Theresianumi dolgozatok
A keszthelyi Helikon Kastélymúzeum történelmi könyvtára márciusban a Hónap könyve bemutató sorozatában olyan dokumentumokat tár a látogatók elé, amelyek I. Festetics György tanulmányaihoz kötődnek.

A mecénás gróf ifjúkori éveiben a bécsi Collegium Theresianum, a Teréz Akadémia hallgatója volt 1768 és 1775 között. A jezsuiták által 1746-ban alapított intézmény Mária Terézia hathatós anyagi támogatásával a kor nemességhez tartozó fiataljainak adott lehetőséget arra, hogy megfelelő jogi, államigazgatási, nyelvi, bölcsészeti tanulmányokat folytassanak. György komolyan vette feladatát, több tudományági ismeretszerzés mellett az iskola falai között megtanult németül, latinul, franciául, olaszul és angolul. Szorgalmáról végbizonyítványai és nyomtatott „tentámenei” azaz vizsgadolgozatai tanúskodnak. Ezek közt van a Festetics család könyvtárában méltó elhelyezést kapott 3 füzet. Egyikben a Makó Pál által tanított kísérleti fizikából a testek jellemző tulajdonságairól szerepelnek kérdések és válaszok latin nyelven. A második részben írtak Mitterpacher Lajos által előadott természetföldrajz néhány témáját boncolgatja német nyelven. A harmadik ugyancsak latinul íródott, Kérdések az irodalomtörténet köréből címmel.
A kis füzetkék koruk ellenére nagyon jó állapotban vannak, jól olvashatóak, azokat a múzeumi könyvtárban tekinthetik meg a látogatók.