Holland vendégek Síterben

Holland vendégek Síterben
Bihar megye – Az elmúlt hét közepén a síteri mûemlék templomot és a híveket támogató egyik hollandiai testvérgyülekezet képviseletében két holland házaspár érkezett pár napos látogatásra a hegyközi településre.

– Amikor ide jövünk, Síterbe, mi mindig hazaérkezünk a mieinkhez, a testvéreinkhez, akiket a lehetõségekhez mérten igyekszünk minél sûrûbben felkeresni, mert mindig hiányzanak – említette pár szavas köszöntõjében Piet Voerman, a kicsiny küldöttség egyik férfi tagja, majd hozzátette, hogy nyolc évvel korábban, otthon Hollandiában hallottak a hegyközi kisfalu templomáról, híveinek gondjairól-bajairól. Akkor határozták el Campenben, hogy még az évben felkeresik a romániai települést és lakosait, egyházát támogatni fogják. Kacagva mesélte, elsõ látogatásuk alkalmával hiába voltak állig felszerelve térképekkel, több mint két órán át a közeli környéken keresték a falut, amíg megtalálták. – De egy életre megtaláltuk, és soha már el nem veszíthetjük a barátainkat, testvéreinket – mondta Voerman úr.

Síter is az otthonuk lett
A kicsiny küldöttség tagjai elmesélték, hogy elsõ látogatásukat követõen otthon, a vasárnapi istentiszteleteken imádkoznak a síteri emberekért és templomukért, „hiszen mindannyian testvérek és Isten gyermekei vagyunk – mondta Voerman úr –, és legyünk bárhol a világon, ide mindig hazajövünk”.

A síteri református egyházközség nevében Gavrucza-Nagy Emese lelkésznõ a felújított templomot ábrázoló, köszönõ-köszöntõ emlékplakettet nyújtott át a holland vendégeknek, és megemlítette, hogy a templom további felújítását jövõre a tetõzet cseréjével folytatják, s azt immár a község polgármestere fáradhatatlan közbenjárásának köszönhetõen a Bihar Megyei Tanács is mintegy tízezer euróval támogatja.

Befejezésként a Tálentum együttes közismert ifjúsági egyházi énekekkel szórakoztatta a megjelenteket, majd a teplomudvaron a helyiek frissen sült fánkkal és üdítõvel kínálták a vendégeket.

Szántó Sándor