Hol találjuk meg a kis Jézust?

Hol találjuk meg a kis Jézust?
Nagyvárad- Az elmúlt évek hagyományaihoz híven szenteste Exc. Böcskei László római katolikus megyés püspök ellátogatott a várad-szőllősi Szent Márton Idősek Otthonába, ahol szentmisét mutatott be.

Az intézmény lakói ezúttal is nagy szeretettel fogadták a váradi egyházmegye főpásztorát, aki az öregotthon kápolnájában ünnepi szentmisét mutatott be, majd az ágyban fekvő beteg, illetve mozgásképtelen időseket is felkereste.

Az evangéliumi részlet Szent Lukács könyvéből szólt. Homíliájában Exc. Böcskei László arra hívta fel az egybegyűltek figyelmét: karácsony ünnepének bevezető éneke örömre szólít fel bennünket, melynek középpontjában Isten végtelen szeretete áll, hiszen örömünknek oka és alapja, amellett hogy együtt lehetünk az, hogy az Úr állandóan gondoskodik rólunk, és Betlehemben látható módon mutatkozott meg a jászolban levő kisded alakjában. Erre utal az életünkben több szimbólum, például a szentcsalád-járás szép szokása, amikor arra összpontosítunk, hogy az Úr a közelünkben van, megkeres bennünket; a díszként használt fenyőág, mely a halhatatlanságot, a reményt és a megújulást jelképezi; a sötétség ellentéteként feltűnő fények, vagy a betlehemes állítása, mely hagyományok mind-mind arról beszélnek: Isten nem rejtőzködik el előlünk, hanem megtalálja a hozzánk vezető legegyszerűbb utat, hogy megismerjük őt.

Kisjézusinak lenni

A megyés püspök egy friss élményét is megosztotta a jelenlevőkkel. Arról számolt be, hogy találkozott a pásztorjátékot próbáló gyermekekkel, beszélgetésbe elegyedett velük, s amellett, hogy megérdeklődte tőlük, mire készülnek, azt is megkérdezte: ki lesz Mária, Szent József és a kis Jézus? Utóbbira egy kisfiútól azt a választ kapta: csak egy baba. A főpásztor meglátásában ezzel egy nagy igazság, karácsonyhoz méltó gondolat fogalmazódott meg, hiszen mindannyiunk felelet kéne találjunk arra a felvetésre, hogy hol találjuk meg a kis Jézust? Valahogy jobban kellene közelítenünk Istenhez, hogy a rácsodálkozás rendkívüliségével a betlehemi éjszaka nyugalmát jellemző csendben mi is képesek legyünk meghallani a minket kereső Isten szavát, ahogy több mint kétezer évvel ezelőtt Mária, Szent József és a pásztorok tették, hogy Krisztusnak szívünkbe való befogadásával megteremtődjék lelkünkben a béke. „Ha hordozzuk valamiféleképpen Isten jóságát és szeretetét, kisjézusiak vagyunk. Azt kívánom, hogy mindannyian megtapasztaljuk, milyen jó a kis Jézussal együtt lenni, a közelében lenni. Higgyünk tehát abban, hogy lehetünk mi is jézusiak, merjünk közelíteni hozzá”- tanácsolta.

Ciucur Losonczi Antonius