Hogyan tovább a Csomád–Bálványos-térség turisztikai fejlesztése kapcsán?

Hogyan tovább a Csomád–Bálványos-térség turisztikai fejlesztése kapcsán?
Levélben fordult Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke a Csomád–Bálványos-térség turisztikai rehabilitációjának ügyében az érintett polgármesteri hivatalok, közbirtokosságok és a helyi turisztikai egyesület vezetőihez május 9-én.

A tanácselnök levelében arra kérte a tusnádfürdői, a tusnádi és a csíkkozmási polgármestert, a tusnádi, csíkkozmási és lázárfalvi közbirtokossági elnököket, illetve a Tusnádfürdő Turisztikai Egyesület elnökét, foglaljanak hivatalosan is álláspontot a megyei tanács Csomád–Bálványos-térség környezetbarát turisztikai fejlesztésére irányuló elképzeléseiről.

A Szent Anna-tavat és a Mohos-tőzeglápot is magában foglaló térség turisztikai fejlesztésével egy, a megyei tanács által nemrég létrehozott munkacsoport foglalkozik, amely szem előtt tartja a szóban forgó területek természeti értékeinek megőrzését. A munkacsoport rövid távú elképzelései között szerepel a már meglévő turistaösvények feltérképezése, felújítása és újak létrehozása. Ez a folyamat már el is kezdődött Hargita Megye Tanácsa Hegyimentő Közszolgálatának együttműködésével. Szintén a munkacsoport rövid távú elképzelései között szerepel tanösvények létrehozása civil szervezetek bevonásával, pihenőhelyek, kilátók építése, tájékoztató táblák kifüggesztése, illetve szeméttárolók és környezetbarát illemhelyek kihelyezése a tó környékére. A hosszabb távú célok közül a bicikliutak kialakítását és a Szent Anna-tó környéki táborhely rendbetételét említjük, de az érdeklődők a munkacsoport tevékenységéről bővebben tájékozódhatnak a megyei tanács honlapján (http://www.hargitamegye.ro/csomad_balvanyos).

– A Csomád–Bálványos-térség környezetbarát turisztikai fejlesztését kezdtük el, melynek során egyik fő célunk a természeti értékek megőrzése. Ezért csalódottan tapasztalom, hogy rosszindulatú pletykák kezdtek terjedni, amelyek mögött egyes érdekcsoportoknak a környezetvédelem leple alá bújtatott gazdasági érdekei húzódnak meg. Megelégeltem, hogy sötétzöld érveket hangoztatva próbálnak egyesek környezetbarát, a helyi közösségek hasznát szolgáló fejlesztéseket megakadályozni, miközben valójában saját gazdasági érdekeiket védik – nyilatkozta Borboly Csaba.

Legutóbb a tusnádfürdői terelőút – amely a helyi turisztikai fejlesztések részét képezi – megépítését nehezményezte a zöldek egy csoportja.

– A terelőúttal csökkentenénk a városon és a szomszédos Tusnád településen áthaladó teherautók okozta légszennyezést, a helyi lakosok, a turisták számára biztonságosabb, korszerűbb városi környezetet biztosítva, ahol biztonságosan közlekedhetnek a gyógyturizmus kínálta lehetőségeket kihasználó idősebb látogatók, de a környező táj szépsége által odalátogató fiatal turisták is – indokolta a terelőút megépítésének idegenforgalmi jelentőségét Borboly Csaba.

A terület, amelyen az elfogadott terv szerint áthaladna a terelőút, jelenleg nem része a Natura 2000 természetvédelmi övezetnek. Az új terelőút a tervek szerint a megyehatárnál válna ki az E578-as számú nemzetközi útból, és átlagosan egy kilométer távolságban követné annak vonalát keleti irányban, majd Tusnád falut is elkerülve csatlakozna ismét a nemzetközi úthoz, tehát a mellékelt ábra alapján nem érintené a Natura 2000-es területet. A magukat  zöldeknek vallók mégis azzal kampányolnak, hogy Natura 2000-es területet érint a terelőút, ezzel is megtévesztve a közvéleményt.

– Szó sincs tehát arról, hogy a tervezett út átvágná a Nádasfürdő természetvédelmi területet, vagy félbevágná a vulkanikus tavat rejtő hegykúpot. Ráadásul fás területet is minimálisan érint, tehát nagy mennyiségű fát sem kellene kivágni, ahogy egyes zöldek állítják – hangsúlyozta a tanácselnök. – Kizárólag csak olyan fejlesztéseket szeretnénk kivitelezni, amelyekkel a helyiek is egyetértenek, hiszen az ő érdekükben tesszük. Azt szeretnénk, hogy jobb életkörülményeket, jobb megélhetést biztosítsunk számukra a turizmus fejlesztése révén, miközben a természeti értékeket megőrizzük a jövő generációi számára. Munkánkkal a helyi tanácsok, a közbirtokosságok, a helyi turisztikai egyesület ez irányú céljainak megvalósítását segítenénk. Ezért kértem levélben az érintett önkormányzatokat, közbirtokosságokat, turisztikai egyesületet, hogy közöljék hivatalos úton is álláspontjukat: mit szeretnének, folytassuk-e az elkezdett folyamatot, vagy ha nem, akkor azt, hogy milyen irányban szeretnének továbbhaladni.”