Hittanolimpia zajlott Nagyváradon

Hittanolimpia zajlott Nagyváradon
Március 2-án, szombaton a Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum szolgált helyszínéül a római katolikus hittanolimpia megyei szakaszának.

Mint Benedek Ramóna hitoktatótól, főszervezetőtől megtudtuk: összesen 107 diák vett részt ezen nem csupán Várad és környékéről, hanem olyan településekről is, mint például Székelyhíd, Nagyszalonta, Érmihályfalva, Margitta, Bihar, Érkörtvélyes, Szalacs stb. Nem csupán magyar gyerekek érkeztek a megmérettetésre, hanem szlovák anyanyelvűek is Sólyomkővárról és Bodonosról. Az V-XII. világi, illetve IX-XII. teológiai osztályok voltak képviselve, és minden évfolyamból az első helyezettek jutottak tovább az április 23-25. között Sepsiszentgyörgyön megrendezendő országos döntőbe. Az esemény szerepel a tanügyminisztérium versenykalendáriumában, ezért a gyerekek mindenhol egységes tételeket kaptak, ugyanis a váradival egy időben máshol is zajlottak hasonló rendezvények. Idén újdonságnak számít, hogy az ötödikesek és a hatodikosok számára is megszervezik az országos döntőt.

A nyitóünnepséget a Szent László Líceum kápolnájában tartották, ahol Böcskei László megyés püspök bátorítottak a résztvevőket. Úgy fogalmazott: tapasztalatokkal, ismeretekkel és tudással jöttek el, hogy tanúbizonyságot tegyenek arról, amit a hittanórákon elsajátítottak, és nem csak ott, hiszen a plébániai közösségekben is lehet töltekezni. Azt kérte tőlük: soha se mulasszák el keresni Istent, akinek terve van velünk. Szép dolgokról írnak, Istenről és arról, hogy mi a küldetésünk a világban-tette hozzá.

Kiss Albert hitoktatásért felelős egyházmegyei tanfelügyelő azt tanácsolta: felejtsék el az izgalmaikat, és inkább nyissák meg a szívüket az Atya-Fiú-Szentlélek sugallataira. Konrád Katalin igazgatónő külön köszöntötte a tizenkettedikeseket, lévén hogy megnőttek, fiatal felnőtteké váltak és korukból fakadóan utoljára vettek részt a versenyen.

A hittanolimpia megyei szakaszának megszervezését ezúttal is támogatták: a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség és a Mallersdorfi Ferences Nővérek.

Ciucur Losonczi Antonius