Hit és Fény Karácsony

Hit és Fény Karácsony
Nagyvárad – Szombat délelőtt az Orsolya rend templomában ökumenikus istentiszteletet tartottak a Hit és Fény Közösség tagjai számára. A közelgő karácsony ünnepe volt a két igehirdetés vezérmotívuma.

A Hit és Fény Közösség négy évtizeddel ezelőtt azon gondolat jegyében született, hogy hitét éltesse minden embernek, mert még a legfogyatékosabbnak is szüksége van arra, hogy a többi testvérével együtt legyen, kialakítson egy olyan bensőséges légkört, melyben valamennyien együtt növekedhetünk hitben és szeretetben. E célból felkivánja vállalni a szellemi fogyatékkal élők helyzetét, hogy megismertesse az egészséges emberekkel, és némiképp beillessze őket a társadalomba és az egyházba. Az ötlet különben onnan származik, hogy 1968-ban Jean Vanier és Marie Helene Mathieu zarándoklatot szerveztek Lourdes-ba értelmi fogyatékos gyerekek, fiatalok és felnőttek számára. A mozgalom 1971-ben katolikus közegben született, de az évek során különböző felekezetű tagok bekapcsolódásával ökumenikus jelleget vett fel. Nagyváradon az alakuló gyűlést 1994. április 28-án tartották az Orsolya rend templomában. A Bittenbinder Mária irányította, jelenleg 14 szellemi fogyatékkal élő személyt számláló közösség tagjai rendszeresen találkoznak és osztoznak a nehézségekben. Közösen ünnepelnek és imádkoznak, a sérültek pedig a vezetőik segítségével kreatív játékokban vesznek részt. Nagyon készülnek ugyanakkor arra, hogy jövő év július 21-26. között Csíksomlyón megünnepeljék a mozgalom alapításának 40. évfordulóját.

Ünnepi gondolatok

Az elmúlt szombaton megtartott ökumenikus istentisztelet természetesen az advent jegyében zajlott. Kolozsvári István római katolikus tisztelendő és Ardai Erika református lelkésznő egyaránt a közelgő karácsony fontosságáról beszélt, arról, hogy mit kell jelentsen az ünnep a keresztény ember számára, miért van szükségünk arra, hogy örvendezzünk Üdvözítőnk születésének. A megfontolandó igei gondolatok után az egyik közösségi tag házában folytatódott az együttlét, szeretetvendégséggel.

Ciucur Losonczi Antonius