„Hisszük-e, hogy tudunk változtatni?”

Fiatalok és felnőttek vettek részt a Taizé imaórán Váradon. A szerző felvétele
Fiatalok és felnőttek vettek részt a Taizé imaórán Váradon. A szerző felvétele
Együtt énekeltek és imádkoztak azok a fiatalok, akik részt vettek a római katolikus székesegyházban megtartott Taizé imaórán, szombaton, a Kersztény Egység Imahetének előestéjén.

„Áldd én lelkem az Urat” – énekelték három nyelven azok a fiatalok és felnőttek, akik részt vettek a közös imán. A későbbiek során zsoltárok és további énekek hangzottak el, a Szentlecke a Korinthusiakhoz írt második levél 5. fejezetének 14–17. versszaka volt: „Testvéreim! Krisztus szeretete sürget minket. Aki Krisztusban van, új teremtmény; a régiek elmúltak, s íme újak keletkeztek.”

Egységért könyörögtek

Énekkel és magyarul, valamint románul elhangzó könyörgésekkel folytatódott a rendezvény: a fiatalok a keresztény egységért, az egyházért, s azért imádkoztak, hogy a keresztények nyissák meg szívüket Jézusnak. Mint megtudtuk, római katolikus, valamint görög katolikus ifjúsági csoportok vettek részt a rendezvényen, az énekek hangszeres kíséretét a görög katolikus Allegria csoport tagjai biztosították.

A közösen, szintén két nyelven elmondott Miatyánk imát követően Böcskei László püspök szólt a jelenlévőkhöz. Elmondta: különleges alkalom, hogy együtt lehetnek, diákok, papnövendékek és nem utolsó sorban felnőttek, akiket megérintett a taizéi közösség szelleme, a nyíltság és a szeretet, mely jellemezte.

Egymás felé

Ferenc pápa nemrég visszatért egy kérdésre, melyet tavaly tett fel, Lengyelországban: hisszük-e, hogy tudunk változtatni a dolgokon? S akik akkor ott voltak, hittel, és nem reflexből válaszoltak igennel. Annyi mindennel találkozunk, amivel nem értünk egyet – több nyugalmat, több örömet, több békét, kevesebb megkülönböztetést, gyűlöletet, háborút, kataklizmát szeretnénk. „Hiszem, hogy a fiatalok meg tudják változtatni a világunkat” – mondta a püspök, arra kérve a jelenlévőket: mindannyian próbáljanak valamit megváltoztatni maguk körül.

Pál apostol – amint a Szentlecke során elhangzott – igyekezett tisztázni, mit is jelent az, hogy Krisztusé vagyunk. Ez egy radikális változást jelent, nem csupán formalitást. „Bennünket Krisztus szeretete kötelez, s ez teljes változást jelent az életünkre nézve. Ez a változás belőlünk kell kiinduljon, s csak akkor történhet meg, ha elindulunk a másik felé, e nélkül semmit nem tudunk megváltoztatni. Örüljünk egymásnak, öleljük meg egymást, hiszem, hogy egy őszinte ölelés valódi gyógyszerként hathat” – mondta a püspök, majd áldást kért a jelenlévőkre.
Az imaóra után a résztvevőket forró teára hívták a szervezők.

Neumann Andrea