Kis-nagy szemétség

Kis-nagy szemétség

Néhány éve figyelem, hogy a Szent László téren a kerteket és a Mihai Viteazul szobrát szegélyező betont, mely 80–100 éves is lehet, hozzá nem értő valakik szándékosan tördelik markológéppel.
Végleges határozat

Végleges határozat

(Az érmihályfalvi Polgármesteri Hivatal által fizetett hirdetés margójára, BN április 24.)

Magyar-magyar megegyzeés

Egyre gyakrabban hallani a magyar-magyar megegyezésről, ugyanis, mivel Erdélyben a magyaroknak már két szervezetük (pártjuk) van, nyilván a parlamentbe külön-külön kell kiharcolniuk a bejutást.

Megalázó strandolás

Nagy örömmel olvastuk a Bihari Naplóban az Ősi strand felújítását. Mivel hozzánk legközelebb az van, hát mi is évente kétszer-háromszor el szoktunk menni, el is mentünk most is, de sajnos az örömből bánat lett.

Az urbanizáció vargabetűje

A Római Birodalom hosszú fennállásának egyik titka az volt, hogy utakat építettek a meghódított területeken is a barbár világ felé. Bár minden út Rómába vezetett, a meghódított népek is haszonélvezői voltak a római jelenlétnek.

Fűtött villamosok nyáron

Fűtött villamosok eddig is voltak, de hűtött villamosok ezután lesznek, mondta a rádió. Ez jutott eszembe, amikor álltam és vártam a piros 1-est a Rogériusz végén, a vasúti híd előtt. Állva a boltíves átjáró árnyékában.

Hiányzik a rokkantsági pénz

A SZFÚ olvasója unokája továbbtanulna a rokkantsági juttatásból.

Megvonták tőle a rokkantságit

Tisztelt Szerkesztőség! Egy problémával fordulok önökhöz, mivel sehogy sem tudok dűlőre jutni. Van egy unokám, akit hat hónapos kora óta nevelek, mert a szülei elhagyták, a gyermek nem is ismeri őket, sohasem látogatták és nem is segítettek semmivel.

Magasiskoláink

„Oszd meg és uralkodj” Ezt a mondást a mindenkori hatalmasok szorgalmasan gyakorolták. Az eredmény minden várakozást felülmúlt.

A polgármester segítői

Igencsak felértékelődött a polgármesteri munkakör, ezt a mostani választások felfokozott kampányhangulata is bizonyítja. Pedig néhány évvel ezelőtt még, legalábbis vidéken, többnyire vagy unatkozó nyugdíjasok, vagy épp munka nélkül csellengők kacsingattak a polgármesteri hivatalok felé.

Válasz Miklós István levelére

Tisztelt Miklós István úr. Mivel az Ön levele, amelyet a Bihar megyei RMDSZ-hez intézett, nagyrészt engem érint, vettem a bátorságot, hogy válaszoljak arra a sok valótlan dologra, amit rólam állít.

Múló világ felett örök csillagok

Meghatódott lélekkel olvastam a BN június 7-i számában a megemlékezést András Gusztávról (kollégáinak Gusztika).

Gondolatok a lelki egészségről

„Arra rendeltelek, hogy teremjetek gyümölcsöt, maradandó gyümölcsöt.” (János ap. 15) A gyümölcstermés képe több helyen végighúzódik az Igében – gyakorlati, a mindennapi élettel összefüggő képek egyike az, amelyben Jézus mindenki számára világosan tevékenységéről beszél.

Gyűjtik a protokollpénzt

Szatmár megye – Egy nagykárolyi iskolában pénzt gyűjtöttek a tanárok számára, mely ellen a Szatmári Friss Újság olvasója tiltakozott.

Veszélyben a tulipán mint önkényuralmi jelkép?

Magam is SOS–t kiáltottam egy megjelent idézet kapcsán. Nemrégen olvastam egy néprajzkutató leírásában, hogy egyik legősibb és egyben leghasználatosabb szimbolikus jelkép a tulipán, mely szerinte a legkifejezőbb és legtöbb üzenetet hordozza magában.

A jó pedagógus ismérve

Nem hiszem, hogy csak szakmának nevezhető a pedagógus végzettség. Azt hiszem, hogy ez nem csak szakma, ez annál sokkal több. Ahhoz, hogy valakiből jó tanító vagy tanár váljék, sokoldalú képességekre van szükség.

Felháborodott lakók

Már töbször adtam hangot a felháborodásomnak a 114-es számú lakótársulás érthetelenül magas havi költségkiszámolásával kapcsolatban. Folyó hó 10-én elvették a meleg vizet. Gondoltam, hogy javítási okok miatt egy-két napra szünetelni fog a szolgáltatás, hiszen ilyesmi előfordul.

„Egészen szép vagy, Mária...”

2008. június 3-ra sikerült közelebb kerülnöm a csodához. Huszonhat napnak kellett eltelnie ahhoz, hogy feldolgozzam a csíksomlyói búcsú üzenetét.

Megható érzések hatalmában

A tanítók napja ezúttal is emlékezetes volt számomra, s az is marad, amíg csak élek. Igaz, nem erős oldalam a tollforgatás, de amit papírra vetek, azok szívből fakadó érzések, elismerésem és meghatottságom jelei.

Otthon, édes, zajos otthon…

Nem múlik el hónap, vagy a hétből hat nap, amikor ne zörögne, sivítana, dörömbölne fejünk felett az ismételt lakásfelújítással járó idegölő zörej. És ez alól senki sem kivétel, már ami a zajártalmat illeti.

Emlékezés a Nagy Imre perre

Közel két éve ünnepeltük a világtörténelmi jelentőségű magyar forradalom ötvenedik évfordulóját. Ez alkalommal a forrradalom leverését követő kegyetlen megtorlás egyik tragikus momentumára, a Nagy Imre és társai ellen indított koncepciós perre emlékezünk.

A zöldégfélék védelme kiültetés után

A palántáról nevelt zöldségnövényeket kiültetés után számos gombás, baktériumos és virusos betegség, valamint kártevő veszélyezteti. A paprikában a legnagyobb gondot a baktériumos levélfoltosság okozza.

Tömegközlekedés

Május 30-án, pénteken délután 6 órakor utaztam haza Csatárba a 9 hónapos kislányommal. A nagyállomásnal várakoztam az autóbuszra. Amikor megérkezett a busz, az emberek álltak a buszban, mert nem volt már ülőhely. A felszállók is eléggé tolakodtak, így én hátra maradtam.

Jegykezelés az álomjárgányon

A fiamat nemrég megbüntették az új villamoson 20 lejre, mert bénázott: 2 megállón keresztül állingált a frissen vett jeggyel a kezében, mert nem tudta hol kell kezelni azt az álomjárgányon. A végén kiderült: egy kék doboz, piros-sárgán villog. Vagy valami ilyesmi.

Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek

(Válasz a BN-ben május 16-án megjelent Falubeli nézeteltérés című levélre.) Hallgattassék meg a másik fél is. „Rossz szomszédság török átok”, tartja a régi mondás, de ez még ma is időszerű. A zsebkendőnyi terület, mely körül vita kerekedett közöttem és a szomszédom, D. E. között, mint egy ék ékelődött be a vitatott területek közé, így vert éket a jószomszédi viszony közé is.

Ha tömbházban lakunk…

A társasházakban a tulajdonosokat a jószomszédság és a kölcsönös tisztelet írott és íratlan szabályain túl egy sor egyéb szabály is kötelezi. Ha tömbházban lakunk, cselekvéseinket a tulajdonostársulásokról szóló 2007/230. számú törvény szabályozza, mely folyamatos együttműködésre, önmérsékletre, közösségi fegyelemre kötelez bennünket.

Mentsük meg a Szilvást az enyészettől

Legalább azt, ami még belőle megmaradt. Sürgős beavatkozásra lenne szükség, hogy ne foglalják el mindenféle építkezésekkel a váradiak kedvenc kirándulóhelyét. A bejáratnál épült vendéglő már jó pár éve üzemel, ez még nem veszélyezteti a belterületet, de a többiek igen.

Falubeli nézeteltérés

2007 közepe tájt a hegyközcsatári D. B-nek kimérték a kertjét, amelyen jelen volt a szomszéd is, kinek a kimérés folytán módosult a telke, M. K. számára látszólag kedvezőtlenül. Ebből kifolyólag vita kerekedett, mivel M. K. nehéz felfogású embernek van elismerve.

Reszket a sebészorvosok keze?

Aki sebeivel orvoshoz fordul, meglepetten tapasztalja, hogy Nagyváradon nincsenek magyar sebészorvosok. A Megyei Kórház 2-es és 3-as számú sebészeti osztálya mégis dr. Krisár Zoltán nevét is viseli. Sajnos, magyar orvosok nem vették át tőle a stafétabotot, illetve a szikét.

Könyvbemutató volt Nagyszalontán

Péntek délután, a bűnbánati istentisztelet keretében mutatták be a református templomban az Istennel való magányos beszélgetés című imádsággyűjteményt.

Hol vegyünk szatmárnémeti térképet?

Szatmár megye — Mona Árpádnak, a Szatmári Friss Újság olvasójának egy Szatmárnémeti városát ábrázoló térképre lett volna szüksége. Mint leírja manapság a kereskedelemben ez hiánycikk.

Szalacson tanítottunk

(Emlékezés az ’50-es évekből.) Amikor Margittán feleségemmel leszálltunk a vonatról, már délután volt. Mindjárt érdeklődtünk, hogy mivel-hogyan juthatunk el Szalacsra. Megtudtuk, hogy hivatalosan semmivel, Margitta és Szalacs között nincs semmilyen közlekedési lehetőség, se vonat, se autóbusz.

Néhány szó a Metropolról

(Egy, az április 25-i BN-ben megjelent Rencz Csaba-tudósításhoz szeretnék néhány szót fűzni.) Tisztességérzetemet sérti az a sorozatos figyelmetlenség, vagy szándékosság, amiről a cikkben említett rendezvény szervezője, majd Boross Zoltán, utána pedig az újságíró tesz tanúbizonyságot, hogy Trifán Lászlót ne is említsem!
Megemlékezés a természetben

Megemlékezés a természetben

Mivel a Föld Napja idén munkanapra esett, így az EKE’91 Nagyvárad-Bihar és testvérszervezete, a Hajdú-Bihar Megyei és Debrecen Városi Természetjáró Szövetség április 19-én, szombaton emlékezett meg róla egy közös túra keretében.
Kirándulni voltunk

Kirándulni voltunk

Nemrégiben a nagyváradi Nicolae B[lcescu iskola diákjainak egy csoportja folytatta a tavaly elkezdett országjárást, Gyurácska Márta, Lőrincz Enikő és jómagam vezetésével.

Válasz Tőkés László püspök nyilatkozatára

Kovács Imre nagykereki lelkész közlöm, hogy semmiféle egykori román belügyi hatósággal nem működtem együtt. Magammal szemben Bukarestben átvilágítást kezdeményeztem.

"Boldogok a békességre igyekezők, mert ők Isten fiainak mondatnak." (Máté 5,9)

Ahogyan olvasom a www.erdon.ro internetes portál oldalán az írást, és látom Tőkés László dossziékat néző kárörvendő arcát, elszomorodom.
Ki védi meg a kutyákat?

Ki védi meg a kutyákat?

Vígh István székelyhídi gazdálkodó vagyok. A farmomon volt 4 kutyám, állatbarát lévén és ismerve a közmondást: a kutya az ember legjobb barátja.

Élelmiszer válság, meg ami mögötte van

Mind többet hallom a rádióban és a televízióban, valamint olvasom az újságokban, hogy a világ lakosságának egy része élelmiszerhiánnyal küzd. Sőt egyes afriaki és távolkeleti országokban az éhezés lázadásig fajult — lásd Egyipotomot.

Nem ördögtől való

Tizennyolc évnyi sóvárgás után végre az erdélyi magyar számára is kiteljesedett a demokrácia. A választás szabadsága volt az, ami eddig hiányzott. A júniusi választásokon máris élhetünk e szabadsággal.