Gyászhírek, 2018. október 25.

Gyászhírek, 2018. október 25.

Szívünkben mély fájdalommal emlékezünk a szeretett feleségre, anyára, nagymamára és dédnagymamára, KÉPIRÓ LIDIÁRA (szül. ZOLTÁNI), aki ma 5 éve hagyott itt bennünket. Emlékét egy életen át megőrizzük. Nyugodj békében drága lélek! Örökké bánatos férje Zoli, lánya Kati, unokája Noémi és Kriszti feleségével, és imádott dédunokái: Kristóf és Dávid.
Gyászhírek, 2018. október 24.

Gyászhírek, 2018. október 24.

Fájdalommal tudatjuk, hogy édesanyánk, GÁLL ÉVA (SZÜL. BARTHA) október 2-án visszaadta lelkét a Teremtőjének. Temetése szűk családi körben október 24-én lesz 12 órakor a Rulikowski temető városi ravatalozójából. Gyászolják gyermekei Éva és Annamária, vejei Kálmán és Lajos, unokái Lilla, Kálmán, János, Orsolya, Hunor és Ági, valamint dédunokája Eugénia-Amália.
Gyászhírek, 2018. október 23.

Gyászhírek, 2018. október 23.

Fájdalomtól megtört szívvel tudatom, hogy öcsém, BALÁZS SÁNDOR türelemmel viselt betegség után 59 évesen meghalt. Nyugodjék békében. Gyászoló nővére Tubi és családja.
Gyászhírek, 2018. október 22.

Gyászhírek, 2018. október 22.

Édesanyánk, TOLNAI IRÉN hosszan tartó betegség után, 64 éves korában elhunyt. Temetése ma, hétfőn 12 órakor lesz a városi kápolnából. Béke poraira! Fia és lánya.
Gyászhírek, 2018. október 19.

Gyászhírek, 2018. október 19.

Isten akaratában megnyugodva, mégis fájdalommal tele szívvel búcsúzunk KELEMEN ANDRÁSTÓL (szül. Kémer), aki 85 éves korában visszaadta lelkét Teremtőjének. Nem integet többé elfáradt kezed. Nem dobog már értünk jóságos szíved. Számunkra te sosem leszel halott, örökké élni fogsz, mint a csillagok. Temetése október 20-án 14 órakor a püspöki kápolnából. Nyugodjon békében. Fájó szívvel búcsúzik felesége Zsuzsa, lánya Vilma, veje Barna, unokája Levente, unokamenye Enikő és drága, kis dédunokája Richike.
Gyászhírek, 2018. október 18.

Gyászhírek, 2018. október 18.

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett feleségre, édesanyára, KOVÁCS OLGA EMIRE (szül. VASS OLGA) halálának 2. évfordulóján. Két éve már, hogy távoztál közülünk, de számunkra te soha nem leszel halott, hiszen szívünkben drága emléked örökké élni fog. Szerető férjed Kovács Ferecz (Csokaly)
Gyászhírek, 2018. október 17.

Gyászhírek, 2018. október 17.

„Örök marad az arcod, nevetésed, szavad, mert az mind a szívünkben marad. Szívünk fájdalmát nem enyhíti senki és semmi, mert hiányodat, soha-soha nem pótolja, senki és semmi!” NAGY TAMÁS-GÁBOR (Köröstarján). Fájó szívvel emlékezünk életünk legszomorúbb napjára, amikor drága szerettünk 10 éve október 16-án, örökre itthagyott bennünket. Fájó szívvel emlékeznek rá szülei, testvérei és azok családjai, közeli és távoli rokonság és a jó barátok.
Gyászhírek, 2018. október 16.

Gyászhírek, 2018. október 16.

Fájó szívvel emlékezünk a legdrágább gyermekre, keresztanyára, DEÁK KATALINRA (szül. ZAKARIÁS) halálának 10. évfordulóján. „Lelked, mint fehér galamb csendesen messzire szállt. Hiába keresünk, könnyes szemünk már sohasem talál. De tudjuk, hogy a csillagok között a legfényesebb te leszel, utat mutatsz, mert szívünkben örökké létezel.” Bánatos édesanyja és keresztfia Norbi.
Gyászhírek, 2018. október 15.

Gyászhírek, 2018. október 15.

Szeretettel emlékezem drága családomra, IFJ. SZTANKOVICS TIBORRA, ID. SZTANKOVICS TIBORRA és SZTANKOVICS ISTVÁNKÁRA, haláluk 11., 20., 28. évfordulóján. Nyugodjanak békében! Erzsike.
Gyászhírek, 2018. október 12.

Gyászhírek, 2018. október 12.

Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,/ Hiába szállnak árnyak, álmok, évek./ Ők itt maradnak bennünk csöndesen még, (....)/ Emlékük mint lámpafény az estben,/ Kitündököl és ragyog egyre szebben,/ És melegít, mint kandalló a télben,/ Derűs szelíden és örök fehéren. BALLA ISTVÁN ZSOLTRA emlékezünk, halálának 3. évfordulóján. Szerető családja.
Gyászhírek, 2018. október 11.

Gyászhírek, 2018. október 11.

Őszinte részvétünket, együttérzésünket fejezzük ki LADÁNYI ANNAMÁRIÁNAK és családjának a szeretett édesapa elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. A Graficard és a Competitiv vezetősége és munkaközössége.
Gyászhírek, 2018. október 10.

Gyászhírek, 2018. október 10.

Fájdalommal a szívünkben búcsúzunk szeretett nagybátyánktól, TIMÁR BENEDEKTŐL. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Unokahúga Costin Adriana és családja.
Gyászhírek, 2018. október 9.

Gyászhírek, 2018. október 9.

„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is, él. És aki csak él, és hisz én bennem, soha meg nem hal.” (János 1, 25-26) Együttérzésünket és őszinte részvétünket fejezzük ki Veres-Kovács Valériának szeretett anyósa, Veres Zsuzsanna elvesztése miatt érzett gyászában és fájdalmában. Adjon az Úr Lelke által megvigasztalódást, a viszontlátás hitében és reményében! A Nagyvárad-Olaszi Református Egyházközség gyülekezete.
Gyászhírek, 2018. október 8.

Gyászhírek, 2018. október 8.

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett bátyámtól, KRIZSÁN SÁNDORTÓL, aki 87 éves korában hosszú szenvedés után elhunyt. Nyugodj békében. Húga Erzsike, András, Ádám.
Gyászhírek, 2018. október 5.

Gyászhírek, 2018. október 5.

Megrendült szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a szeretett anya és nagymama, Mihálka Magdolna 73 éves korában visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése október 5-én, pénteken 14 órától lesz a Rulikowski temető Steinberger kápolnájából. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. A gyászoló család.
Gyászhírek, 2018. október 4.

Gyászhírek, 2018. október 4.

Megrendült szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a szeretett anya és nagymama, Mihálka Magdolna 73 éves korában visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése október 5-én, pénteken 14 órától lesz, a Rulikowski temető Steinberger kápolnájából. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. A gyászoló család.
Gyászhírek, 2018. október 3.

Gyászhírek, 2018. október 3.

Szeretettel a szívemben emlékezem drága jó férjemre ID. KUNSZABÓ ISTVÁNRA, aki ma nyolc éve örökre itt hagyott engem. „Mint ősszel a falevél, Ahogy lehull a fáról, Úgy mentél te el, E földi világból. Bár, az idő múlik, a fájdalom marad, S nem enyhül soha, Bár mily, szépen süt rám, A nap fénylő sugara, Drága emlékedet, A szívemben őrzöm. S hogy te voltál nekem A sorsnak köszönöm. Szerető felesége Nelly.
Gyászhírek, 2018. október 2.

Gyászhírek, 2018. október 2.

„Légy csendes szívvel és békével/ Életednek Istenében!” Megrendült szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a szeretett anya és nagymama, Mihálka Magdolna 73 éves korában visszaadta lelkét Teremtőjének. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. Búcsúznak Tőle gyermekei Melinda és Nándor, menye Edina, veje Balázs, valamint unokái Zalán, Szabolcs és Rebeka.
Gyászhírek, 2018. október 1.

Gyászhírek, 2018. október 1.

A margittai dr. Pop Mircea Városi Kórház vezetősége és munkaközössége őszinte részvéttel osztozik a gyászoló Némethy család gyászában a szeretett felség, édesanya és nagymama, kórházunk egykori munkatársa, NÉMETHY ÉVA (Margitta) elvesztése miatt. Nyugodjon békében!
Gyászhírek, 2018. szeptember 28.

Gyászhírek, 2018. szeptember 28.

Szívünkben örök fájdalommal emlékezünk a drága édesanyára és nagymamára, BENCZE ANNÁRA (szül. PROPP) halálának második évfordulóján. Emléke örökké él szívünkben. Szerető családja: lánya Andrea, veje László, unokái Marci és Lilla.
Gyászhírek, 2018. szeptember 27.

Gyászhírek, 2018. szeptember 27.

„Ha lelkünkben lehull egy csillag, nyomában égő seb fakad, de vérrubintól fényes útja örökre fáj a fény alatt.” (Wass Albert) Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki CSIBI ZOLTÁN mérnöknek, lányának KINGÁNAK és unokájának LILLÁNAK, a szeretett feleség, édesanya és nagymama CSIBI ZOLTÁNNÉ (szül. TÓTH ERZSÉBET) elvesztése miatt ért mély fájdalomban. Áldott emlékét kegyelettel megőrizzük szívünkben, lelkünkben. Emike és Iván.
Gyászhírek, 2018. szeptember 26.

Gyászhírek, 2018. szeptember 26.

Őszinte részvétünket, együttérzésünket fejezzük ki Szikszai Tibornak és családjának szerettük elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Az RMDSZ Bihar megyei szervezetének vezetősége és munkaközössége.
Gyászhírek, 2018. szeptember 25.

Gyászhírek, 2018. szeptember 25.

MEZŐ JOLÁN szeretteinek, Isten akaratában való megnyugvást, és Lelke általi vigasztalódást kíván az Agnulli Dei Idősek Otthona vezetősége és lakói. „Ha valaki én utánam akar jőni, tagadja meg magát, és vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem. Mert valaki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt, valaki pedig elveszti az ő életét én érettem és az evangyéliomért, az megtalálja azt.” (Márk 8,34-35)
Gyászhírek, 2018. szeptember 24.

Gyászhírek, 2018. szeptember 24.

„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is, él. És aki csak él, és hisz én bennem, soha meg nem hal.” (János 1, 25-26) Együttérzésünket és őszinte részvétünket fejezzük ki Lévay Tünde testvérünknek és családjának szeretett édesanyja, LÉVAY MÁRIA elvesztése miatt érzett gyászában és fájdalmában. A Nagyvárad-Olaszi Református Egyházközség lelkipásztorai, Presbitériuma és munkaközössége.
Gyászhírek, 2018. szeptember 21.

Gyászhírek, 2018. szeptember 21.

Őszinte részvétünket fejezzük ki Bors Violetta tanárnőnek szeretett édesapja elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Az Ady Endre Líceum közössége.
Gyászhírek, 2018. szeptember 20.

Gyászhírek, 2018. szeptember 20.

Szívünkben mély fájdalommal veszünk végső búcsút a szeretett anyától, anyóstól, nagymamától és dédmamától, Popa Mărioarától. Temetése szeptember 20-án 11 órától lesz a fugyivásárhelyi temető kápolnájából. Nyugodjon békében! Fia Nicu családjával, lánya Mariana családjával, valamint unokái Anca és Carla családjával.
Gyászhírek, 2018. szeptember 19.

Gyászhírek, 2018. szeptember 19.

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett édesanyától, anyóstól, nagymamától, HALÁSZ ÉVÁTÓl, aki életének 85. évében rövid szenvedés után elhunyt. Temetése szeptember 20-án 13 órakor a fugyivásárhelyi kápolnából. Gyászoló családja.
Gyászhírek, 2018. szeptember 18.

Gyászhírek, 2018. szeptember 18.

Fájó szívvel és kegyelettel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, apósra, nagyapára, dédnagyapára, id. INCZE SÁNDORRA halálának huszonhatodik évfordulóján. Pihenése legyen áldott, nyugalma csendes. Bánatos családja.
Gyászhírek, 2018. szeptember 17.

Gyászhírek, 2018. szeptember 17.

Mély fájdalommal és öszinte részvéttel szeretnénk lélekben melleted állni drága zenész barátunk Kovács Péter ”Kovax” édesanyád utolsó útján. Emléke legyen örök és áldott.... Baumeisterék az Államokból.
Gyászhírek, 2018. szeptember 14.

Gyászhírek, 2018. szeptember 14.

„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is, él. És aki csak él és hisz én bennem, soha meg nem hal.” (János 1, 25-26) Együttérzésünket és őszinte részvétünket fejezzük ki Szabó Zsuzsanna presbiter testvérünknek és családjának szeretett ÉDESAPJA elvesztése miatt érzett gyászában és fájdalmában. A Nagyvárad-Olaszi Református Egyházközség Presbitériuma.
Gyászhírek, 2018. szeptember 13.

Gyászhírek, 2018. szeptember 13.

Fájó szívvel búcsúzunk a szerető keresztanyától, unokatestvértől, CSERNOTA IRMÁTÓL (élt 91 évet, a Crişul áruház volt pénztárosa). Temetése 2018. szeptember 13-án, csütörtökön 12 órától lesz a Steinberger kápolnából. Gyászolják: unokaöccse Gábor és felesége Emese, unokatestvére Szonja és férje László, valamint gyermekeik: Andrea és Zsolt családjaikkal.
Gyászhírek, 2018. szeptember 12.

Gyászhírek, 2018. szeptember 12.

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, dédnagymama, özv. TÓTH MAGDALÉNA LENKE életének 99. évében csendesen elhunyt. Temetése szerdán szeptember 12-én Nagyváradon 15 órától a Steinberger kápolnából. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. A gyászoló Blaga és Tóth család.
Gyászhírek, 2018. szeptember 11.

Gyászhírek, 2018. szeptember 11.

Voltál, voltunk, vagyunk a végtelenben lélekfogytiglan… IFJ. HEGEDŰS ISTVÁN (SZÍPI) fél éve a mennybolt fényes csillagaként vigyáz ránk. Szeretettel emlékezik rá: Élete párja Kátya, szülei, testvére, rokonai és barátai.
Gyászhírek, 2018. szeptember 10.

Gyászhírek, 2018. szeptember 10.

Megtört szívvel búcsúzunk a szeretett feleségtől és édesanyától, TULKOS VALÉRIÁTÓL, aki 63 éves korában visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése hétfőn, szeptember 10-én, 14 órakor lesz a Steinberger kápolnából. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Férje IMRE és fia RÓMEÓ.
Gyászhírek, 2018. szeptember 7.

Gyászhírek, 2018. szeptember 7.

„Ha emlegettek, nyomban ott leszek,/ de fáj, ha látom hulló könnyetek./ Nevem kimondva mosolyogjatok, s a fényem áldás lesz rajtatok.” Fájó szívvel emlékezünk a drága feleségre, édesanyára, testvérre és nagymamára, Tóth Anna Gizellára halálának 8. évfordulóján. Bánatos szerettei.
Gyászhírek, 2018. szeptember 6.

Gyászhírek, 2018. szeptember 6.

Köszönjük mindazoknak, akik drága szerettünk, özv. Sarkadi Pálné (szül. Fenesi Margit) temetése alkalmából részvétüket fejezték ki. A gyászoló család.
Gyászhírek, 2018. szeptember 5.

Gyászhírek, 2018. szeptember 5.

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki Bődi Kálmán főgondnok részére felesége, Bődi Kálmánné (szül. Nits Enikő) tanárnő elvesztése miatt érzett fájdalmában. Vigasztalódást kívánunk az ige szavával: „Most azért, mit reméljek, ó Uram!? Te benned van bizodalmunk” (Zsolt. 39:1) A Nagyszalontai Református Egyházközség lelkipásztorai és presbitériuma.
Gyászhírek, 2018. szeptember 4.

Gyászhírek, 2018. szeptember 4.

Őszinte részvétünket fejezzük ki Gavrucza Mártának, Tibornak és családjának a szeretett édesanya, anyós, nagymama, dédnagymama, Özv. SARKADI PÁLNÉ, elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. Nyugodjon békében! Dérer Ferenc és családja.
Gyászhírek, 2018. szeptember 3.

Gyászhírek, 2018. szeptember 3.

„Ha emlegettek, köztetek leszek,/ de fáj, ha látom könnyetek./ Ha rám gondoltok, mosolyogjatok,/ mert én már Istennél vagyok.” Fájó szívvel emlékezünk Id. Fülöp Gyulára (Érmihályfalva) halálának 3 évfordulóján. A család.
Gyászhírek, 2018. augusztus 31.

Gyászhírek, 2018. augusztus 31.

Fájó szívvel emlékezünk szeretteinkre, Boţa Dorelre és Boţa Anára (Bors), akik ma 2 éve hagytak itt bennünket. Elmentetek tőlünk, néhány perc alatt, számunkra döbbenet és fájdalom maradt. Nem tudtak búcsúzni, nem volt rá idő, a jó Isten hívta, el kellett menniük. Arcunkat a könny mossa, mert ők már nincsenek, de a szívünkben örökké élnek. Mi sajnos itt lent elvesztettünk titeket, Istenünk, Teremtőnk adj még nekünk erőt elviselni, hogy csak álmainkban látjuk őket. Hiába visszük sírotokra a virágot, hisz eltemettük veletek az egész világot. A szerető család.