Gyászhírek, 2018. augusztus 30.

Gyászhírek, 2018. augusztus 30.

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett édesanyára, anyósra, nagymamára, dédmamára, KURTA JULIANNÁRA (Hegyközszentimre) halálának második évfordulóján. Fia János és családja.
Gyászhírek, 2018. augusztus 29.

Gyászhírek, 2018. augusztus 29.

Fájó szívvel emlékezünk ZOMBORI IBOLYÁRA, aki már két éve hazaköltözött. Fia: Róbert, Attila és menye Hajni.
Gyászhírek, 2018. augusztus 28.

Gyászhírek, 2018. augusztus 28.

Szívünkben mély fájdalommal emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, nagyapára, apósra, id. RAIS ISTVÁNRA halálának tizenharmadik évfordulóján. Emléke ma is él bennünk. Pihenése legyen áldott, nyugalma csendes. Őt soha nem felejtő, bánatos családja.
Gyászhírek, 2018. augusztus 27.

Gyászhírek, 2018. augusztus 27.

„Jól vagyon jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután, menj be a te uradnak örömébe.” (Máté 25,21) A tenkei Id. KONDOR FERENC szeretteinek Isten vigasztalását kívánja Farkas Antal és családja.
Gyászhírek, 2018. augusztus 24.

Gyászhírek, 2018. augusztus 24.

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk szüleinkre, Takács Jánosra és Takács Rozáliára (Monospetri) haláluk 29., illetve 22. évfordulóján. Emlékük legyen áldott, pihenésük csendes. Rózsika, Jancsi és családjuk.
Gyászhírek, 2018. augusztus 23.

Gyászhírek, 2018. augusztus 23.

Fájó szívvel értesültünk a szeretett unokatestvérünk, DEÁK JÓZSEF (Érmihályfalva) váratlan haláláról. Őszinte részvétünket fejezzük ki szeretteinek, a gyászoló családnak. Nyugodj békében, pihenésed legyen csendes. Unokatestvéreid Krizsán Erzsébet, Székely Sarolta, Dérer Ferenc.
Gyászhírek, 2018. augusztus 22.

Gyászhírek, 2018. augusztus 22.

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a ma 6 éve elhunyt drága férjre, édesapára, nagyapára, apósra és vőre, ZALÁNYI ZSIGMONDRA. „Hiába borul rád a temető csendje, szívünkben élni fogsz mindörökre. Az élet elmúlik, de az emlékek élnek, s míg élünk, őrizzük őket.” Bánatos felesége, fia, menye, unokája és anyósa.
Gyászhírek, 2018. augusztus 21.

Gyászhírek, 2018. augusztus 21.

Fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj és apa, LUKÁCS JÁNOS 2018. augusztus 19-én, vasárnap, 72 éves korában örökre itthagyott bennünket, és visszaadta lelkét teremtőjének. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Temetése a váradi Hasas kápolnából augusztus 22-én, szerdán 12 órakor. Búcsúzik tőle gyászoló családja, felesége Doina és fia Janika.
Gyászhírek, 2018. augusztus 20.

Gyászhírek, 2018. augusztus 20.

„Volt emberek/ Ha nincsenek is, vannak még. Csodák./ Nem téve semmit, nem akarva semmit, hatnak tovább.” (Kosztolányi Dezső) Jó utat, TÜNDE! Nagyon sok szeretettel, gondolunk rád. Barát Enikő, Báthori Éva, Czirják Enikő, Domján Kati, Koncz Brigi, Vura Gizi, Tódor Éva.
Gyászhírek, 2018. augusztus 17.

Gyászhírek, 2018. augusztus 17.

„Isten szívén megpihenve” Szeretett édesanyánk, TAKÁCS TÜNDE augusztus 8-án, hirtelen súlyos betegség következtében elhunyt. A hamvasztás utáni gyászistentiszteletet augusztus 17-én, pénteken 15 órától a Nagyvárad Újvárosi Református Templomban tartjuk. Kérjük a gyászolókat, hogy egy szál virággal fejezzék ki együttérzésüket. A gyászoló család.
Gyászhírek, 2018. augusztus 16.

Gyászhírek, 2018. augusztus 16.

„Isten szívén megpihenve.” Szeretett édesanyánk, TAKÁCS TÜNDE augusztus 8-án, hirtelen súlyos betegség következtében elhunyt. A hamvasztás utáni gyászistentiszteletet augusztus 17-én, pénteken 15 órától a Nagyvárad-Újvárosi Református Templomban tartjuk. Kérjük a gyászolókat, hogy egy szál virággal fejezzék ki együttérzésüket. A gyászoló család.
Gyászhírek, 2018. augusztus 14.

Gyászhírek, 2018. augusztus 14.

Az Ady Endre Líceum közössége megrendülten búcsúzik Takács Tünde tanárnőtől, a kiváló pedagógustól, kollégától, aki élete delén méltósággal viselt szenvedés után hagyta el szeretteit. Szakmai tudása, az iskola és tanítványai iránti szeretete és hűsége, elkötelezettsége példaként marad meg mindannyiunk emlékezetében. Családtagjainak, drága gyermekeinek, Rékának és Gergőnek ezúton fejezzük ki őszinte együttérzésünket.
Gyászhírek, 2018. augusztus 13.

Gyászhírek, 2018. augusztus 13.

Megrendülten értesültünk TAKÁCS TÜNDE volt kémia tanárnőnk elhunytáról. Szerény mosolya, emberséges humora, szeretetre méltó lénye örökre megmarad emlékezetünkben. Mélyen együtt érzünk a gyászoló családdal. A Nagyváradi Ady Endre Líceum 2018-ban végzett XII. E osztályközössége.
Gyászhírek, 2018. augusztus 10.

Gyászhírek, 2018. augusztus 10.

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki TAKÁCS RÉKA osztálytársunk Anyukája, TAKÁCS TÜNDE elvesztése miatt érzett fájdalmában. Nyugodjék békében! Az Ady Endre Líceum XI. D osztálya, osztályfőnöke és szülői közössége.
Gyászhírek, 2018. augusztus 9.

Gyászhírek, 2018. augusztus 9.

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett apára, apósra, id. CSEPREKI JÁNOSRA, halálának 3. évfordulóján. „Örökké él arcod, nem száll el szavad, minden mosolyod a szívünkben marad.” Bánatos fia János és neje Emese.
Gyászhírek, 2018. augusztus 8.

Gyászhírek, 2018. augusztus 8.

NAGY LÁSZLÓ szeretteinek Isten Lelke általi vigasztalódást kíván az Agnulli Dei Idősek Otthona munkaközössége és lakói. „És akkor feltetszik az ember Fiának jele az égen. És akkor sír a föld minden nemzetsége, és meglátják az embernek Fiát eljőni az ég felhőiben nagy hatalommal és dicsőséggel. És elküldi az ő angyalait nagy trombitaszóval, és egybegyűjtik az ő választottait a négy szelek felől, az ég egyik végétől a másik végéig.”(Máté 24,30-31)
Gyászhírek, 2018. augusztus 7.

Gyászhírek, 2018. augusztus 7.

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk szeretett édesanyánkra, CSERŐS ERZSÉBETRE, (szül. DÁVID ERZSÉBET), aki egy évvel ezelőtt hagyott itt bennünket, szeretett férjét, gyermekeit, unokáit és testvérét. Emléked örökké szívünkben fog élni.
Gyászhírek, 2018. augusztus 6.

Gyászhírek, 2018. augusztus 6.

Megrendülve értesültem volt kedves tanárom, PÁLL JENŐ elhunytáról. Otthonról elkerülve szüleimet pótolta, szerepe volt egész életemre kiható döntéseimben. Gyászoló hozzátartozóinak megnyugvást kívánok. Hálás szívvel őrzöm emlékét. Békés nyugodalmat drága Jenő bácsi! Bandi Gyöngyi.
Gyászhírek, 2018. augusztus 3.

Gyászhírek, 2018. augusztus 3.

Bánatos szívvel emlékezünk egyetlen gyermekünkre, BORUZS ATTILA NORBERTRE (1980–2001). Az utolsó szó jogán beszélek! Boldog voltam, igen. És fiatal, mindvégig, és vidám és küzdő kedvű és győzedelmes és csalódott és mindig újrakezdő, örökké nyughatatlan. Becsvágyó és becsületes, remélhetőleg. Jó volt, sok minden jó volt. (Szilágyi Domokos) Örökké szerető szülei: Anikó és Gyuri.
Gyászhírek, 2018. augusztus 2.

Gyászhírek, 2018. augusztus 2.

Megrendülten tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, após, nagyapa, SZÜCS SÁNDOR hosszú szenvedés után 89 éves korában elhunyt. Temetése csütörtökön délután két órakor az örvéndi temető kápolnájából. Gyászoló fia Sándor, felesége Emi, unokái Zita és Máté.
Gyászhírek, 2018. augusztus 1.

Gyászhírek, 2018. augusztus 1.

Ma négy esztendeje, hogy drága édesanyám, Tóth Julianna (szül. Oláh) távozott e földi létből. Szeretettel és szomorú szívvel gondolok rá. Emléke áldott. Lánya, Hajni.
Gyászhírek, 2018. július 30.

Gyászhírek, 2018. július 30.

Szomorúan emlékezünk a drága gyermekre, testvérre, nagybácsira, sógorra és barátra, SZŐKE LÁSZLÓRA (MURI), aki ma 6 hónapja, hogy örökre itthagyott bennünket. Szívünkben örökké megőrizzük. Nyugodj békében! Bánatos családja.
Gyászhírek, 2018. július 27.

Gyászhírek, 2018. július 27.

Nyolc éve annak a felejthetetlen napnak, amikor szerettünk, ÓNODI SÁNDOR (a Lemnul Szövetkezet volt karbantartó mestere) fájdalmas betegségben elhunyt. Pihenése legyen békés, csendes! Emlékét megőrizzük. Felesége, lányai, vejei, unokái, unokavejei és a kis dédunokája.
Gyászhírek, 2018. július 26.

Gyászhírek, 2018. július 26.

Az Ady Endre Líceum közössége szomorúan búcsúzik Fehér Sándor volt műhelyoktató kollégától. Emlékét kegyelettel megőrizzük! Szeretteinek vigasztalódást kívánunk a gyász keserű óráiban.
Gyászhírek, 2018. július 25.

Gyászhírek, 2018. július 25.

A margittai Dr. Pop Mircea Városi Kórház vezetősége és munkaközössége őszinte részvéttel osztozunk kollégánk, Daróczi Tibor és családja gyászában, szeretett édesanyja, DARÓCZI VIORICA elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Isten nyugtassa békében.
Gyászhírek, 2018. július 24.

Gyászhírek, 2018. július 24.

Együttérzésünket és őszinte részvétünket fejezzük ki MAGICS SÁNDOR presbiter testvérünknek és családjának szeretett ÉDESAPJA elvesztése miatt érzett fájdalmában. Mondta néki Jézus: „Én vagyok a feltámadás és az élet: aki hisz én bennem, ha meghal is, él; És a ki csak él, és hisz én bennem, soha meg nem hal.” (János 1, 25-26) A Nagyvárad-Olaszi Református Egyházközség Presbitériuma.
Gyászhírek, 2018. július 23.

Gyászhírek, 2018. július 23.

„A feltámadás után nem lesz többé halál.” GAVRIŞ MARIA FLORICA, MEZEI VICTOR, FLONTEX GYÖRGY, MAGICS SÁNDOR, CHVATAL KÁROLY GYÖRGY, FECHETE MARIOARA, BLEJAN IULIANA, MUT MARIA, VLĂZAN RUBIN, NÉMET ISTVÁN. Őszinte részvétünket a gyászoló családnak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.
Gyászhírek, 2018. július 20.

Gyászhírek, 2018. július 20.

Mély fájdalommal tudatjuk, mindazokkal, akik szerették, ismerték, hogy a szeretett, jó feleség, édesanya, anyós és nagymama, VÁRDAI MARGIT (szül. BEREI MARGIT, Nagyszalonta) életének 60. évében visszaadta nemes lelkét Teremtőjének. Temetése július 20-án, pénteken 13 órától a nagyszalontai temető kápolnájából lesz. Emlékét szeretettel megőrizzük. A gyászoló család.
Gyászhírek, 2018. július 19.

Gyászhírek, 2018. július 19.

Szomorú szívvel emlékezünk az egy éve elhunyt KÁLLAI GYULÁRA (Jákóhodos). „Hiába borul rád a temető csendje, szívünkben élni fogsz mindörökre. Az élet elmúlik, de az emlékek élnek, s míg élünk, őrizzük őket” Bánatos felesége, leányai, vejei, unokái és dédunokája.
Gyászhírek, 2018. július 18.

Gyászhírek, 2018. július 18.

Szomorú szívvel emlékezünk GAJDÓ GÉZÁRA halálának 4. évfordulóján. Emlékét szívünkben megőrizzük. Felesége, leányai, unokái, vejei és sógornője.
Gyászhírek, 2018. július 17.

Gyászhírek, 2018. július 17.

A veszteség fájdalmával, kegyelettel emlékezünk KÁNYA ENDRE lelkipásztorra (Örvénd), aki hat hónapja adta vissza lelkét Teremtőjének. Emléke legyen áldott! Bucsás Sándor és családja, Papp Ferenc és családja.
Gyászhírek, 2018. július 16.

Gyászhírek, 2018. július 16.

„Ha Krisztussal együtt halunk meg, vele együtt fogunk élni.” KŐVÁRI JÁNOS, VIRÁG MÁRIA, GABOSI ERZSÉBET, TARAU IULIU, GHERMAN VALERIU-IOAN, POP IOAN, GALIS ILEANA, BULEA TEODOR, BALOGH ZSOLT-BENIÁMIN, SZŐKE ETELKA. Őszinte részvétünket a gyászoló családnak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.
Gyászhírek, 2018. július 13.

Gyászhírek, 2018. július 13.

Fájó szívvel emlékezünk halálának 18. évfordulóján a szeretett feleségre, édesanyára, testvérre és rokonra, LŐRINCZY IRÉNKÉRE, a Mezőgazdasági Bank volt dolgozójára. Múlnak az évek, de az emlékek élnek, amíg élünk, őrizzük őket. A bánatos család.
Gyászhírek, 2018. július 12.

Gyászhírek, 2018. július 12.

Könnyes szemmel, mély fájdalommal búcsúzunk a szeretett édesapától, apóstól, CSUHA RUDOLFTÓL, aki életének 63. évében visszaadta nemes lelkét Teremtőjének. Csendes álma fölött őrködjön a hála és a szeretet. Búcsúzik fia Norbert és menye Csilla.
Gyászhírek, 2018. július 11.

Gyászhírek, 2018. július 11.

Könnyes szemmel, mély fájdalommal búcsúzunk a szeretett édesapától, apóstól, CSUHA RUDOLFTÓL, aki életének 63. évében visszaadta nemes lelkét Teremtőjének. Csendes álma fölött őrködjön a hála és a szeretet. Búcsúzik fia Róbert és menye Csilla.
Gyászhírek, 2018. július 10.

Gyászhírek, 2018. július 10.

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik elkísérték utolsó útjára a legdrágább édesapát, férjet, gyermeket, testvért, MIHUT KÁROLYT, aki 60. életévében hunyt el. Emléke örökké legyen áldott. A gyászoló család.
Gyászhírek, 2018. július 9.

Gyászhírek, 2018. július 9.

Fájó szívvel emlékezünk CZIRJÁK ILONÁRA (szül. BÁNHÁZI, Érsemjén), aki ma egy éve hagyott itt bennünket. Virágerdő sűrűjében Pihen egy szív csendesen, Rég nem dobban családjáért, Messze vitted Istenem. Telhetnek hónapok, múlhatnak évek, Akik szívből szeretnek, Nem felednek téged. A gyászoló család.
Gyászhírek, 2018. július 6.

Gyászhírek, 2018. július 6.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett, jó férj, édesapa, após és nagyapa, KRÁLIK ISTVÁN 80 éves korában elhunyt. Temetése július 10-én 13 órakor a Steinberger kápolnából. Emlékét szeretettel megőrizzük. A gyászoló család.
Gyászhírek, 2018. július 5.

Gyászhírek, 2018. július 5.

Őszinte részvétünket fejezzük ki Králik Lórándnak és családjának a szeretett édesapa, após és nagyapa elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. A Bihari Napló szerkesztősége.
Gyászhírek, 2018. július 4.

Gyászhírek, 2018. július 4.

Fájó szívvel búcsúzunk a szerető édesanyától, anyóstól, nagymamától, dédnagymamától, SZŰCS IRÉNTŐL, (Paptamási, élt 93 évet). ,,Nem vársz már minket ragyogó szemekkel, nem örülsz már nekünk szerető szíveddel. Múlhatnak a napok, telhetnek az évek, megmarad szívünkben fájó emléked. Nyugodj békében." Temetése 2018. július 5-én, csütörtökön 13 órától lesz a paptamási ravatalozóból. Búcsúzik tőle szerető fia Gyuszi, menye Kati, unokája Noémi, unokaveje István és imádott dédunokája Aramisz.