Gyászhírek, 2018. december 27.

Gyászhírek, 2018. december 27.

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk, özv. LIGETFALVI ÉVA-MÁRTA hosszú szenvedés után 91 éves korában elhunyt. Temetése december 27-én 13 órakor lesz a biharpüspöki temetőben. Gyászolja leánya Éva, veje Laci, unokája, Melinda és férje Sándor a messze távolból.
Gyászhírek, 2018. december 24.

Gyászhírek, 2018. december 24.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szerető feleség, édesanya, nagymama, dédnagymama, CSER MAGDOLNA (szül. OLÁH) életének 74. évében súlyos szenvedés után csendesen elhunyt. Temetése december 24-én 15 órakor lesz a szentjánosi kápolnából. Emlékét szívünkben örökre megőrizzük.Búcsúzik tőle szerető férje János, leányai Anikó és Elvira, vejei Lajos és Csaba, unokái Tamás, Krisztina, unokaveje Jenő, dédunokája Natasa.
Gyászhírek, 2018. december 21.

Gyászhírek, 2018. december 21.

Fájó szívvel emlékezünk a legdrágább édesapára, nagytatára, apósra, SCHNEIDER ERVIN-RICHÁRDRA, halálának 8. évfordulóján. ,,Ha emlegettek, köztetek leszek./ De fáj, ha látom könnyetek,/ Ha rám gondoltok, mosolyogjatok,/ Mert én már Istennél vagyok!” Örökké bánatos leányai Erika és Mónika, unokái, vejei.
Gyászhírek, 2018. december 20.

Gyászhírek, 2018. december 20.

Fájó szívvel és szeretettel emlékezünk drága szerettünkre, NAGY JENŐRE (Biharpüspöki) halálának tizedik évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Húga Erzsike és családja.
Gyászhírek, 2018. december 19.

Gyászhírek, 2018. december 19.

„Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Végezetül eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr, az igaz bíró ama napon, de nemcsak nekem, hanem mindazoknak, akik vágyva várják az ő megjelenését.” (2 Timótheus 4, 7-8) A Nagyvárad-Olaszi Református Egyházközség Isten iránti hálával és a feltámadott Krisztusba vetett reménységgel emlékezik a gyülekezetben 27 évet szolgált néhai lelkipásztorára Nt. Veres-Kovács Attilára halálának első évfordulóján. El nem múló megbecsüléssel, tisztelettel és szeretettel gondolunk vissza közöttünk munkálkodására, szolgálataira. Áldott legyen emléke közöttünk! „Nem él, amíg nem ég a gyertyaszál. Az ő élete a fénylő halál. Lángja saját testébe harap, mert elégnek, kik világítanak!”
Gyászhírek, 2018. december 18.

Gyászhírek, 2018. december 18.

Fájó szívvel emlékezünk a hűséges férjre, édesapára, apósra és nagyapára, GYÖRKI OTTÓRA, aki 7 éve távozott közülünk. Bennünk él egy arc a végtelen szeretet, amit tőlünk soha, senki el nem vehet. „Minden mulandó ezen a világon, Mint a harmat a letört virágon, Csak egy van, ami a sírig vezet, Szívünkben az örök emlékezet.” Őrködj álma felett Istenem, hogy oltalmad alatt csendesen pihenjen. Bánatos felesége, fia, menye, lánya, veje és három unokája.
Gyászhírek, 2018. december 17.

Gyászhírek, 2018. december 17.

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik együttérző szavakkal erősítettek bennünket és drága szerettünket, Keizer Varga Teréziát (élt 84 évet) utolsó útjára elkísérték. Emléke örökké legyen áldott. A gyászoló Keizer és Szántó család.
Gyászhírek, 2018. december 14.

Gyászhírek, 2018. december 14.

Mély fájdalommal és megrendült szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama és dédnagymama, KEIZER VARGA TERÉZIA, a Cootex volt dolgozója, hosszú szenvedés után, 84 éves korában elhunyt. Temetése szombaton, december 15.-én, 13.00 órától lesz a Rulikovszki temető Steinberger kápolnájából. Gyászoló gyermekei Miklós, Ildikó és családjaik.
Gyászhírek, 2018. december 13.

Gyászhírek, 2018. december 13.

Megtört, bánatos szívvel tudatjuk, hogy szeretett édesapám, LUNGUJ GYULA elhunyt. Temetése pénteken, december 14-én 13 órától lesz püspökiben. Nyugodj békében apukám! Lánya Anikó és családja.
Gyászhírek, 2018. december 12.

Gyászhírek, 2018. december 12.

Együtt érzünk a gyászoló családdal szerettük, BARÁTKY LAJOS elhunyta miatt érzett fájdalmukban. Nyugodjon békében! A Széder család.
Gyászhírek, 2018. december 11.

Gyászhírek, 2018. december 11.

Mély fájdalommal a szívünkben tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, tisztelték, szerették, hogy drága öcsém, SPULNYIK SÁNDOR JÓZSEF életének 63. évében, hétfőn hajnalban elhunyt. Gyászolja testvére Lajos, sógornője Erzsike és családja.
Gyászhírek, 2018. december 10.

Gyászhírek, 2018. december 10.

PATACHI MAGDALÉNA szeretteinek a betlehemi Jézus általi vigasztalódást kíván az Agnulli Dei Idősek Otthona vezetősége, munkatársai és lakói. „Mondom pedig néktek bizonynyal, hogy vannak az itt állók közül némelyek, kik a halált meg nem kóstolják, mígnem meglátják az Istennek országát.” (Lukács 9,27)
Gyászhírek, 2018. december 7.

Gyászhírek, 2018. december 7.

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk drága szerettünkre, DEÁK KÁROLYRA halálának 9. évfordulóján. „Az élet Veled szép volt és vidám.../ De elrabolt tőlünk a kegyetlen halál!/ Nélküled már semmi nem olyan mint régen.../ Fájó könnycsepp lettél mindnyájunk szemében!/ Itthagytál mindent, amiért küzdöttél.../ Itthagytad azokat, kiket nagyon szerettél!/ Isten országában van már a te hazád.../ Amíg csak élünk, szeretettel gondolunk Rád!” Emlékezik bánatos felesége Zsuzsi, fia Karcsi, menye Gyöngyi, imádott unokája Brigitta és férje Norbert.
Gyászhírek, 2018. december 6.

Gyászhírek, 2018. december 6.

Fájó szívvel emlékezünk ANYISZI FERENCRE (Magyarkakucs) halálának második évfordulóján. Ez a nap az emlékezés napja, Érted imádkozunk halkan, zokogva. Örök álom zárta le szemed, Megpihenni tért két dolgos kezed. Múlhatnak a napok, telhetnek az évek, Szívünkben megmarad emléked. Nyugodj békében! A bánatos család.
Gyászhírek, 2018. december 5.

Gyászhírek, 2018. december 5.

Mély fájdalommal és megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, nagyapa, Repkő Pavel Vilhelm december 4-én tragikus hirtelensséggel elhunyt. Temetése csütörtökön, december 6-án 13 órától lesz a Városi kápolnából. Isten nyugtassa békében. A gyászoló család.
Gyászhírek, 2018. december 4.

Gyászhírek, 2018. december 4.

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, apósra, nagyapára és dédnagyapára, KOVÁCS JÁNOSRA (Biharszentjános) halálának első évfordulóján. Ez a nap az emlékezés napja,/ Érted imádkozunk halkan, zokogva./ Örök álom zárta le szemed,/ Megpihenni tért két dolgos kezed./ Múlhatnak a napok, telhetnek az évek,/ Szívünkben megmarad emléked. Nyugodj békében!Örökké bánatos felesége, fia, menyei, unokái és dédunokái.
Gyászhírek, 2018. december 3.

Gyászhírek, 2018. december 3.

Megtört, bánatos szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, férj, PAP ZOLTÁN elhunyt. Temetése hétfőn, december 3-án 14 órakor lesz a városi temetőben. Szerető családja.
Gyászhírek, 2018. november 29.

Gyászhírek, 2018. november 29.

Mély fájdommal tudatjuk, hogy szerettünk, Wallner Irén (Ducika) 83 éves korában elhunyt. Utolsó útjára 2018. november 30-án, pénteken 14 órakor kísérjük a máriabesnyői temetőben. A gyászoló család.
Gyászhírek, 2018. november 27.

Gyászhírek, 2018. november 27.

Szívünkben mély fájdalommal búcsúzunk szeretett rokonunktól, SIPOS ZSUZSANNÁTÓL. Pihenése legyen áldott, nyugalma csendes. Emlékét szívünkben őrizzük. A Németh-Rais család és Rais Erzsébet.
Gyászhírek, 2018. november 26.

Gyászhírek, 2018. november 26.

Szomorú szívvel emlékezünk a drága nagynénire, keresztanyára, ERDŐS IRÉNRE, aki ma egy éve örökre búcsút vett tőlünk. A Lovász és Walter család.
Gyászhírek, 2018. november 23.

Gyászhírek, 2018. november 23.

Őszinte részvéttel osztozunk a gyászoló Major család fájdalmában szerettük, MAJOR ANGHELA egykori belgyógyászati ápolónő kollégánk elvesztése miatt. Isten nyugtassa békében! A margittai Dr. Pop Mircea Városi Kórház vezetősége és munkaközössége.
Gyászhírek, 2018. november 22.

Gyászhírek, 2018. november 22.

Szomorú szívvel emlékezünk kedves szerettünkre, GYARMATI ETELKÁRA (Hegyközpályi) halálának 25. évfordulóján. Egy késő őszi napon életed véget ért. Bánatot hagytál ránk, örökre elmentél, de szívünkben itt vagy velünk. Férje Sándor, gyermekei, unokái és dédunokája.
Gyászhírek, 2018. november 21.

Gyászhírek, 2018. november 21.

SIMÓ MÁRTA szeretteinek Isten kegyelme általi vigasztalódást kíván az Agnulli Dei Idősek Otthona vezetősége, gondozói és lakói. „Ha valaki én utánam akar jőni, tagadja meg magát, és vegye fel az ő keresztjét minden nap, és kövessen engem. Mert a ki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt; a ki pedig elveszti az ő életét én érettem, az megtartja azt.”(Lukács 9,23-24)
Gyászhírek, 2018. november 20.

Gyászhírek, 2018. november 20.

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk id. Derecskei Imrére (Hegyközszentimre) halálának 25. évfordulóján, és Derecskei Irmára, halálának 6. évfordulóján. Emlékük legyen áldott! Nyugodjanak békében! Szeretteik.
Gyászhírek, 2018. november 19.

Gyászhírek, 2018. november 19.

BERHENCZ ERZSÉBET szeretteinek Isten vigasztalását kívánja az Agnulli Dei Idősek Otthona vezetősége, munkatársai és lakói. „Sírának pedig mindnyájan, és gyászolák azt; ő pedig monda: Ne sírjatok; nem halt meg, hanem aluszik.” (Lukács 8,52)
Gyászhírek, 2018. november 16.

Gyászhírek, 2018. november 16.

Őszinte részvétünket fejezzük ki a JURCA családnak drága szerettük elvesztése miatt. Antónia és családja.
Gyászhírek, 2018. november 15.

Gyászhírek, 2018. november 15.

Fájó szívvel és könnyes szemmel emlékezünk a szeretett édesanyára és nagymamára, ÖZV. CSARNÓ ANNÁRA (szül. KELEMEN ANNA, Székelyhíd), aki ma hat hete hagyott itt bennünket. Emlékét örökké megőrizzük. Lánya Anikó, unokája Beáta és unokaveje Cristi.
Gyászhírek, 2018. november 14.

Gyászhírek, 2018. november 14.

Szomorú és megtört szívvel veszünk végső búcsút a szeretett testvértől, sógortól és nagybácsitól, MURÁNYI -MÁTZA GYULÁTÓL, aki életének 68. évében türelemmel viselt, hosszan tartó betegség után visszatért Teremtőjéhez. „Neked szól a templom harangja,/ Érted imádkozunk halkan, zokogva./ Egy szál virág, egy gyertya az asztalon/ Érted Ég.” Örök szeretettel szívünkben zárunk. Nyugodj békében! Áldja meg az Isten emlékedet! Gyászoló testvéreid Feri (Rezső) és Jutka családjaikkal.
Gyászhírek, 2018. november 13.

Gyászhírek, 2018. november 13.

Őszinte együttérzésünket fejezzük ki JAKABFFY ZSOLTNAK és családjának a szeretett édesanya, JAKABFFY MARGIT elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Nyugodjon békében! A Zajzon, Filka, Cismaru, Dénes és Csatlós családok.
Gyászhírek, 2018. november 12.

Gyászhírek, 2018. november 12.

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik együttérző szavakkal, támogatásukkal erősítettek bennünket, és drága szerettünket, TÓTH GYULÁT utolsó útjára elkísérték. A gyászoló család.
Gyászhírek, 2018. november 9.

Gyászhírek, 2018. november 9.

Megrendülten tudatjuk, hogy szerettünk, TÓTH GYULA itthagyott bennünket. Temetése november 11-én, vasárnap délután 14 órakor lesz a fugyivásárhelyi ravatalozóból. A gyászoló család.
Gyászhírek, 2018. november 8.

Gyászhírek, 2018. november 8.

Fájó szívvel emlékezünk Ifj. HALÁSZ SÁNDORRA (Rév) halálának 10. évfordulóján. Fájdalom költözött tíz éve szívünkbe, nem múlik el soha, itt marad örökre! Addig vagy boldog, amíg van ki szeret, aki bajban megfogja a kezed. Várni valakit, aki nem jön többé, az emlékét őrizzük szívünkben örökké! Lényed mindig mienk marad, biztatást, erőt, meleget ad. Lélekben őrizzük simogató kezed, kedves arcod, óvó tekinteted. Elfelejteni téged nem lehet, csak megtanulni élni nélküled! Soha el nem feledünk! Szívünkben örökké élni fogsz! Bánatos feleséged Melinda, lányaid Melisza és Adrienn, szüleid Erzsébet és Sándor, testvéreid Öcsi és Csaba.
Gyászhírek, 2018. november 7.

Gyászhírek, 2018. november 7.

Őszinte részvétünket, együttérzésünket fejezzük ki Szarka Árpádnak szeretett édesanyja elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Az RMDSZ Bihar megyei szervezetének vezetősége és munkaközössége.
Gyászhírek, 2018. november 6.

Gyászhírek, 2018. november 6.

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak a szeretett férj, édesapa, nagyapa és após, TÓTH SÁNDOR elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. A Deverdics család.
Gyászhírek, 2018. november 5.

Gyászhírek, 2018. november 5.

Szomorú szívvel, örök szeretettel emlékezünk halottainkra, VAJNA ERZSÉBETRE (Kügypuszta), aki 1 éve hagyott itt bennünket és VAJNA JÓZSEFRE halálának közelgő 4. évfordulóján. Nyugodjatok békében! A szerető család.
Gyászhír, 2018. november 3.

Gyászhír, 2018. november 3.

Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, tisztelték és szerették, hogy a drága jó édesanya, SZARKA JULIÁNNA 92 éves korában örökre megpihent. A temetési szertartás hétfőn, 2018. november 5-én 15 órakor lesz megtartva a monospetri római katolikus temetőben. Gyászoló fiai és családjaik.
Gyászhírek, 2018. november 2.

Gyászhírek, 2018. november 2.

Fájó szívvel búcsúzom gyermekkori barátnőmtől, FARKAS ILITŐL és a sok szép közös emléktől. Békés nyugalmat kívánnak, Dumitru Erzsébet, férje Ilie, fia Dan, menye Mariana és unokája Roby.
Gyászhírek, 2018. november 1.

Gyászhírek, 2018. november 1.

BAGOLY ILONA szeretteinek Isten vigasztaló kegyelmét kívánja az Agnulli Dei Idősek Otthona vezetősége, munkaközössége és lakói. „Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim soha el nem múlnak. Arról a napról és óráról pedig senki, semmit sem tud, sem az égben az angyalok, sem a Fiú, hanem csak az Atya. Figyeljetek, vigyázzatok és imádkozzatok; mert nem tudjátok, mikor jő el az az idő.” (Márk 13, 31-33)
Gyászhírek, 2018. október 31.

Gyászhírek, 2018. október 31.

Könnyes szemmel emlékezem 23 éve elhunyt férjemre, az édesapára, nagyapára, apósra, MÁRKUS SÁNDORRA (Erdőgyarak). Suhanva száll az élet tova. Ami elmúlt, nem jön vissza soha. Reménytelen jövő. Akit szeretünk, soha el nem feledünk. Örökre szívünkben él. Ezernyi emlék kavarog bennem. Köszönöm, hogy voltál nekem és szerettél. Nyugodj békében! Fájó szívvel emlékezik szerető felesége, fiai, menye és unokája Anita.
Gyászhírek, 2018. október 30.

Gyászhírek, 2018. október 30.

Fájó szívvel búcsúzom öcsémtől, IFJ. CSERVID JÁNOSTÓL (Gálospetri). Nyugodjon békében!Szerető nővére özv. Anton Magdolna és családja.