Gyászhírek, 2019. február 26.

Gyászhírek, 2019. február 26.

Fájó szívvel tudatom, hogy szeretett nagybátyám, MOLNÁR SÁNDOR életének 54. évében hirtelen elhunyt. Temetése ma 14 órától a bihardiószegi kápolnából lesz. Búcsúzik tőle Imike, Zita és Ágica.
Gyászhírek, 2019. február 25.

Gyászhírek, 2019. február 25.

Fájó szívvel búcsúzunk NOVECKY ATTILÁTÓL, aki nagyon fiatalon hagyott itt bennünket. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Őszinte részvétünk a gyászoló családnak. Bérmakeresztapja Bokor Sándor és családja, és özvegy Bokor Teréz.
Gyászhírek, 2019. február 22.

Gyászhírek, 2019. február 22.

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett anyára, anyósra és nagymamára, KRÁMLI JULIANNÁRA, aki már egy éve nincs közöttünk. Jóságát, odaadó gondoskodását megőrizzük szívünkben. Nyugodjon békében! Családja.
Gyászhírek, 2019. február 21.

Gyászhírek, 2019. február 21.

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a BALAZSI családnak szerettük elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Az RMDSZ Bihar megyei vezetősége és munkaközössége.
Gyászhírek, 2019. február 20.

Gyászhírek, 2019. február 20.

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett anya, anyós és nagymama, Kuzsma Ilona (szül. Murza Ilona) életének 77. évében tragikus hirtelenséggel eltávozott az élők sorából. Hamvait 2019. február 22-én, pénteken 15 órától kísérjük utolsó útjára a nagyváradi Rulikowski temető ravatalozójából. Gyászolják őt fiai Attila, István és Róbert, unokái Zsófia, Kittike és Kirácska, illetve menye Andrea, és az ő családja.

Gyászhírek, 2019. február 19.

Fájó szívvel emlékezünk SZABÓ ÖDÖNRE halálának második évfordulóján. Emlékezik rá felesége Aranka, fia Adorján, lánya Noémi, menye Krisztina, veje Zsiga, és unokái Benjamin, Marchos, Antonió és Gergő.
Gyászhírek, 2019. február 18.

Gyászhírek, 2019. február 18.

Szívünkben fájdalommal emlékezünk drága édesapánkra, MUNKÁCSI JÓZSEFRE, aki 4 hónapja hagyott itt bennünket és szeretett édesanyánkra, MUNKÁCSI MÁRIÁRA, aki 9 éve nincs már közöttünk. „Égi Atyánk, halld meg imánk, Fájdalmunkban adj erőt, Fenn a mennyben áldd meg Őt!” A gyászoló család.
Gyászhírek, 2019. február 15.

Gyászhírek, 2019. február 15.

Mély fájdalommal és szomorúsággal tudatjuk, hogy szerettünk, WALLNER ÁRPÁD (Öcsi) életének 82. évében, 2019.02.12-én Gödöllőn elhunyt. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. A gyászoló család.
Gyászhírek, 2019. február 14.

Gyászhírek, 2019. február 14.

Megrendülten és fájó szívvel búcsúzunk a legdrágább unokafivérünktől, Ifj. MISSIK LÁSZLÓTÓL, aki tragikus hirtelenséggel hagyott itt bennünket. Őszinte részvétünk a gyászoló család minden tagjának! ,,Küzdöttél, de már nem lehetett, A csend ölel át és a szeretet. Csak az hal meg, akit elfelejtenek, Örökké él, akit nagyon szeretnek.”’ Búcsúznak tőle unokanővérei Bács Erika és családja, Blaga Mónika és családja.
Gyászhírek, 2019. február 13.

Gyászhírek, 2019. február 13.

„Mert megszabadítottad lelkemet a haláltól, bizony az én lábaimat az eleséstől; hogy járjak Isten előtt az életnek világosságában.” (56. Zsoltár 14) Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki SZABÓ KATALINnak szeretett édesanyja elvesztése miatti mély fájdalmában és gyászában. A Bihari Egyházmegye Lelkipásztori közössége és az Esperesi Hivatal munkaközössége.
Gyászhírek, 2019. február 12.

Gyászhírek, 2019. február 12.

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa, após, nagyapa, ÁBRAHÁM SÁNDOR életének 76. évében rövid, de súlyos betegségben elhunyt. Temetése 2019. február 12-én 13 órakor a bihari református kápolnából. Búcsúzik tőle szerető felesége, két fia és lánya.
Gyászhírek, 2019. február 11.

Gyászhírek, 2019. február 11.

Őszinte részvétünket fejezzük ki JURCA BINDER ÉVÁNAK szeretett édesapja, BINDER DÁNIEL elvesztése miatt. Emléke legyen áldott. Barátai L. Nagy Attila és Gabriella.
Gyászhírek, 2019. február 8.

Gyászhírek, 2019. február 8.

Emlékezünk a drága, jó férjre és édesapára, TÖRÖK ISTVÁNRA, aki már 3 éve nincs velünk. „Másképp lenne minden, hogyha velünk lennél, ha hozzánk szólnál, ha ránk nevetnél. Elvitted a derűt, a meleget, Csak egy fénysugarat hagytál, az emlékedet.” Nyugodj békében, te drága lélek! Bánatos feleséged és fiad Norbert.
Gyászhírek, 2019. február 7.

Gyászhírek, 2019. február 7.

Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk mindazokkal, akik szerették és ismerték, hogy Kállai Anna türelemmel viselt, hosszú betegség után életének 86. évében hazatért megváltó Urához. Szeretett halottunktól 2019. február 7-én 13 órakor veszünk végső búcsút a marosszentgyörgyi temetőben. Emléke szívünkben él! A gyászoló család.
Gyászhírek, 2019. február 6.

Gyászhírek, 2019. február 6.

Fájó szívvel tudatjuk, hogy hosszú szenvedés után elhunyt 100 évesen ÖZV. SEDEVI JOLÁN. Temetése 7-én 13 órakor a székelyhídi református ravatalozóból lesz. Búcsúzik tőle fia Imre, lányai Emma és Jolán és azok családjai.
Gyászhírek, 2019. február 5.

Gyászhírek, 2019. február 5.

A Szigligeti Színház munkaközössége őszinte részvétét fejezi ki önkéntes munkatársa, Erőss Noémi és családja számára, a szeretett családfő és édesapa elvesztése miatt.
Gyászhírek, 2019. február 4.

Gyászhírek, 2019. február 4.

Fájó szívvel emlékezünk arra a szomorú 3 éve, amikor elvesztettünk egy jó szívű apát, TIMÁR JÓZSEFET, akit soha el nem felejtünk. Nyugodjon békében. Nyugodjon békében. Szomorú élettársa és lánya, 2 unokája.
Gyászhírek, 2019. február 1.

Gyászhírek, 2019. február 1.

Istennel hordozott gyászban emlékezünk ifj. Balogh György nagyszalontai lakosra, halálának második évfordulóján. Krisztus üzenete ad erőt számunkra, aki így bátorít: „Én vagyok, ne féljetek!”(Jn.6,20) Köszönetet mondunk a velünk együtt érzőknek, akik szerettünk jóságos emlékét szívükben megtartják. A gyászoló család.
Gyászhírek, 2019. január 31.

Gyászhírek, 2019. január 31.

„Elmentetek tőlünk egy csendes hajnalon, Köszönni, búcsúzni nem volt alkalom. Az idő nem gyógyítja sebeinket, Mert ti igazán szerettetek bennünket. Egy célotok volt: a családért élni, Ezt a halál tudta csak széttépni.” Jóságos szíveitek nyugodjanak békében. Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk NAGY ILONÁRA és NAGY JÓZSEFRE haláluk első évfordulóján. Megemlékező mise 2019. február 8-án a Szent László-templomban reggel 8 órától lesz. Gyászoló családotok.
Gyászhírek, 2019. január 30.

Gyászhírek, 2019. január 30.

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk, az 1 éve elhunyt szeretett édesapára, apósra, nagytatára, ZSÓFI GYULÁRA (Éradony). Minden mulandó ezen a világon, mint a harmat a letört virágon, csak egy van, ami a sírig vezet, szívünkben az örök emlékezet. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Emlékeznek fia, menye, unokái és azok családjai.
Gyászhírek, 2019. január 29.

Gyászhírek, 2019. január 29.

Őszinte részvétünket, együttérzésünket fejezzük ki a SZÁSZ családnak, SZÁSZ LÁSZLÓ elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Nyugodjon békében. Az élesdi kézilabda csapat.
Gyászhírek, 2019. január 28.

Gyászhírek, 2019. január 28.

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik szerettünk, MAKLÁRI GYULA (nyugalmazott ezredes), a drága apa, nagypapa, após, barát, szomszéd temetésén részt vettek, virágaikkal, koszorúikkal, részvétnyilvánításukkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Isten nyugosztalja békében! A gyászoló család.
Gyászhírek, 2019. január 25.

Gyászhírek, 2019. január 25.

Örök fájdalommal és végtelen szeretettel emlékezünk a drága, jó férjre, édesapára, apósra, nagytatára, NAGY GÁSPÁRRA halálának 9. évfordulóján. Nyugodjék békében. Szerető családja.
Gyászhírek, 2019. január 23.

Gyászhírek, 2019. január 23.

Fájó szívvel tudatjuk, mindazokkal, akik szerették és ismerték, hogy MAKLÁRI GYULA (nyugalmazott ezredes), a drága apa, nagypapa, após, barát, szomszéd, életének 89. évében rövid szenvedés után elhunyt. Temetése pénteken, 2019.01.25-én lesz 12 órakor a Városi Kápolnában. Isten nyugosztalja békében! A gyászoló család.
Gyászhírek, 2019. január 22.

Gyászhírek, 2019. január 22.

Őszinte részvétünket, együttérzésünket fejezzük ki a Trifán családnak TRIFÁN LÁSZLÓ elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Nyugodjék békében. A Szigligeti Színház Lilliput Társulat tagjai.
Gyászhírek, 2019. január 21.

Gyászhírek, 2019. január 21.

Könnyes szemmel, mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a szeretett férj és apa, TRIFÁN LÁSZLÓ életének 63. évében visszaadta nemes lelkét Teremtőjének. A búcsúztatás szertartása kedden 15 órakor a Steinberger kápolnából. Nyugodjon békében! Tiszteletüket csak egy szál virággal tegyék!!! Gyászoló felesége és lánya.
Gyászhírek, 2019. január 18.

Gyászhírek, 2019. január 18.

Szívünkben mély fájdalommal emlékezünk a 7 éve elhunyt szeretett édesanyára, nagymamára, dédnagymamára, anyósra, GUBA ERZSéBETRE, valamint GUBA JÓZSEFRE, (Székelyhíd), az édesapára, aki december 21-én volt 50 éve, hogy itthagyott bennünket. Hiába borul rájuk a temető csendje, szívünkben élni fognak mindörökre. A bánatos család.
Gyászhírek, 2019. január 17.

Gyászhírek, 2019. január 17.

Együttérző szívvel osztozunk a szeretett férj, édesapa és nagyapa elvesztése miatt érzett fájdalmában a VARSOCZKY családdal. Az Ady Endre Elméleti Líceum szülőbizottsága.
Gyászhírek, 2019. január 16.

Gyászhírek, 2019. január 16.

A Mihai Eminescu Főgimnázium munkaközössége őszinte részvétét fejezi ki a gyászoló családnak, egykori aligazgatónk, Lajcsák József tanár, elvesztése miatt érzett bánatában.
Gyászhírek, 2019. január 15.

Gyászhírek, 2019. január 15.

Fájdalomtól megtört szívvel értesítjük szeretett rokonainkat, barátainkat, ismerőseinket, hogy drága testvérünk, MARTON IMRE ez év január 14-én, 80 éves korában eltávozott az élők sorából. Gyászoló húgai: Csákváry Éva és Tóth Anna.
Gyászhír, 2019. január 14.

Gyászhír, 2019. január 14.

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki osztálytársnőnknek, László Idának és a gyászoló családnak szerettük, kedves barátunk, LÁSZLÓ ISTVÁN halála miatti fájdalmukban. Nyugodjék békében. Az osztálytársak.
Gyászhírek, 2019. január 11.

Gyászhírek, 2019. január 11.

Ma 6 hete, hogy hirtelen elhagyott és nem búcsúzott el tőlünk a szerető férj, apa, após, nagytata, TÓTH BÉLA (szül. Pályi). Búcsúztam volna, de erőm nem engedte, csak a szívem súgta: Isten veletek. Lecsukódott a szemed, elnémult az ajkad, adjon az Isten örök nyugodalmat. Gyászolja: felesége Magdi, lánya Mónika, fia Béla, menye Gyöngyi, veje Csabi, unokái Patrik és Gergő és az egész rokonság.
Gyászhírek, 2019. január 10.

Gyászhírek, 2019. január 10.

Búcsúzom tőled drága Édesanyám. Búcsúzunk tőled drága Mami. Búcsúzom tőled kedves anyósom Baby. Mindig a szívünkben fogunk hordozni. Szeretett édesanyám, Pop Cornelia Maria (BABY, 64 év) temetése 2019.01.11-én 14 órakor a Nagykároly melleti Kálmándi temetőben lesz. Kislányod Endi, unokáid Krisztián és Benjámin, vejed Frici.
Gyászhírek, 2019. január 9.

Gyászhírek, 2019. január 9.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett apa, nagyapa és após, Dr. BIRÓ ANDRÁS (volt belényesi röntgenorvos) 2019. január 5-én, 82 éves korában elhunyt. Drága halottunk hamvasztás utáni temetése 2019. január 11-én, 14 órakor lesz a Rulikowszki temető Steinberger kápolnájából. Gyászolják: fia Biró András, lánya Kovács Katalin, menye Mihaela, veje Ferenc és négy unokája: Bandi, Robi, Ferike és Dávid.
Gyászhírek, 2019. január 8.

Gyászhírek, 2019. január 8.

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy drága édesanyánk, testvérünk, nagymanánk és dédnagymamánk, VAJDA JOLÁN elhunyt. Temetése a városi kápolnából január 9-én 15 órakor. A gyászoló család.
Gyászhírek, 2019. január 7.

Gyászhírek, 2019. január 7.

„Amikor az Isten látta, hogy az út túl hosszú, a domb túl meredek, a lélegzés túl nehéz lett, átölelt és mondta: gyere haza.” Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy PUSZTAI JULIÁNA 58 éves korában elhunyt. Temetése 2019. január 7-én 14 órakor lesz a szentjánosi kápolnából. Gyászoló lányai Loredana és Beáta, vejei Teodor és Roland, unokái Francesca, Giulia és Felix.
Gyászhírek, 2019. január 4.

Gyászhírek, 2019. január 4.

„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is, él. És aki csak él és hisz én bennem, soha meg nem hal.” (János 1, 25-26) Együttérzésünket és őszinte részvétünket fejezzük ki Mészáros Gyöngyikének szeretett férje elvesztése miatt érzett mély gyászában. Adjon az Úr Lelke által megvigasztalódást, lelki erőt a fájdalomban a viszontlátás hitében és reményében! A Nagyvárad-Olaszi Református Egyházközség lelkészi hivatala presbitériuma és gyülekezeti közössége.
Gyászhírek, 2019. január 3.

Gyászhírek, 2019. január 3.

Fájó szívvel emlékezünk drága szerettünkre, ID. DARABONT SÁNDORRA (Bihar) halálának 9. évfordulóján. Emléke szívünkben örökké élni fog. A bánatos család.
Gyászhírek, 2018. december 31.

Gyászhírek, 2018. december 31.

Fájó szívvel és szeretettel emlékezünk a 2 éve elhunyt FARKAS MIHÁLY JÁNOSRA (74). Emléke legyen áldott! A gyászoló család.
Gyászhírek, 2018. december 28.

Gyászhírek, 2018. december 28.

Mély fájdalommal és megrendült szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama és dédnagymama, Máthé Ilona (volt tanítónő) 88 évesen visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése szombaton, december 28-án 12 órától lesz a Rulikowski temető Steinberger kápolnájából. Örökké gyászoló lánya Edit, veje Miklós, unokája Izolda, férje Csaba és drága dédunokája Benjámin.