Gyászhírek, 2019. június 24.

Gyászhírek, 2019. június 24.

Fájó szívvel emlékezünk drága Édesanyánkra, anyósunkra, nagymamánkra, VASZI VERONIKÁRA halálának 1. évfordulóján. „Nem vársz már minket ragyogó szemekkel, Nem örülsz már nekünk szerető szíveddel, De egy könnycsepp a szemünkben Érted él, Egy gyertya az asztalon Érted ég, S bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet, Amit tőlünk senki el nem vehet. Telhetnek hónapok, múlhatnak évek, Szívből szeretünk, s nem felejtünk Téged!
Gyászhírek, 2019. június 21.

Gyászhírek, 2019. június 21.

Megrendülten értesültünk DR. JÓSA PIROSKA kolléganőnk haláláról. Nyugodjon békében! A volt évfolyamtársai nevében, dr. Bonyhay Kálmán.
Gyászhírek, 2019. június 20.

Gyászhírek, 2019. június 20.

Fájdalommal búcsúzunk dr. Jósa Piroskától és részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak. Az RMDSZ Bihar megyei Szervezetének vezetősége és munkaközössége.
Gyászhírek, 2019. június 19.

Gyászhírek, 2019. június 19.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett nénénk, Dr. Jósa Piroska, a nagyváradi Ruhagyár nyugalmazott orvosa, polihisztor, hosszú betegség után visszaadta lelkét Teremtőjének. Utolsó útjára pénteken 14 órától kísérjük a Steinberger kápolnától. A gyászoló család.
Gyászhírek, 2019. június 18.

Gyászhírek, 2019. június 18.

Megrendülve és fájó szívvel emlékezünk a drága édesapára, férjre és testvérre, ID. NAGY ÁRPÁDRA (Berettyószéplak) halálának 17. évfordulóján. Úgy mentél el, mint a lenyugvó nap, csendben és szerényen, de a drága emléked örökre itt maradt a szívünkben. Feledni téged nem lehet soha. Ma érted égjen egy szál gyertya, drága emléked felett őrködjön a szeretet és a hála. Nyugodj békében, te drága lélek! Örökké szeretünk. Akik őt soha nem feledik, szerető felesége Joli, fia Árpi, menye Gabriella és a család.

Gyászhírek, 2019. június 14.

Akik szerettet szívében ma is élnek, nem haltak meg. Könnyezve emlékezünk drága halottainkra: Id. NAGY SÁNDORRA, aki 20 éve hunyt el, özv. NAGY ERZSÉBETRE (szül. BALOG), aki 11 éve hunyt el, özv. SPALKÓ ÉVÁRA (szül. NAGY), aki másfél éve hunyt el. „Minden gondotokat őrea vessétek, mert neki gondja van reátok” (Péter 1. lev. 5 rész, 7 vers) Isten adjon nekik békés nyugodalmat. A bánatos család.
Gyászhírek, 2019. június 13.

Gyászhírek, 2019. június 13.

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik szerettünket, NAGY IMRÉT a biharpüspöki temetőben utolsó útjára kísérték, virágaikkal és együttérzésükkel fájdalmunkban mellettünk álltak, valamint azoknak is, akik gondolatban velünk voltak. A gyászoló család.
Gyászhírek, 2019. június 12.

Gyászhírek, 2019. június 12.

Ma 14 éve annak a szomorú napnak, amikor örökre itthagyott bennünket a drága férj, édesapa, após és nagytata, ID. FAZEKAS IMRE. Nyugodjék békében. A gyászoló család.
Gyászhírek, 2019. június 11.

Gyászhírek, 2019. június 11.

„Életed úgy múlt el, mint egy pillanat. De emléked szívemben örökre megmarad. Szerető szíved pihen a föld alatt. Minden érted hulló könnycsepp nyugtassa álmodat.” Örök szeretettel és fájdalommal a szívemben emlékezem drága kisfiamra, KÁLMÁN NORBERT LEVENTÉRE (Mezőtelegd), aki ma 11 éve örökre itthagyott engem. Angyalok őrizzék álmod! Szerető édesanyád.
Gyászhírek, 2019. június 10.

Gyászhírek, 2019. június 10.

„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.” (János 11:25–26) Mély fájdalommal és megtört szívvel tudatom, hogy szeretett férjem, a drága édesapa, após, és nagyapa, id. PAP JÁNOS (szül. Szalonta) életének 75. évében rövid szenvedés után visszaadta lelkét Teremtőjének. Utolsó útjára június 11-én 15 órakor kísérjük a Rulikowski temető Steinberger kápolnájából. Drága emlékét szívemben örökre megőrzöm. Búcsúzik tőle szerető felesége Pap Erzsébet.
Gyászhírek, 2019. június 7.

Gyászhírek, 2019. június 7.

Fájdalommal tudatjuk, hogy a legdrágább édesapa, após, nagyapa és szülőtárs, SZEBENI DÁNIEL (szül. Hegyközszáldobágy) életének 69. évében hirtelen elhunyt. Temetése szombaton, június 8-án 15 órától a hegyközpályi temetőben. „Egy nyári napon életed véget ért, Bánatot ránk hagyva elmentél. Könnyes az út, mely sírodhoz vezet, Isten őrködjön pihenésed felett.” Gyászolja: leánya Bea, fia Erik és családjaik.
Gyászhírek, 2019. június 6.

Gyászhírek, 2019. június 6.

„Én vagyok az életnek ama kenyere; a ki hozzám jő, semmiképpen meg nem éhezik, és a ki hisz bennem, meg nem szomjúhozik soha.”(János 6,35) MORAR KATALIN szeretteinek a pünkösdi Lélek általi vigasztalódást kíván az Agnulli Dei Idősek Otthona vezetősége, munkatársai és lakói. Emléke legyen áldott!
Gyászhírek, 2019. június 5.

Gyászhírek, 2019. június 5.

„Tudom, hogy az én Megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.” (Jób. 19,25). Fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a szeretett nagytata, dédnagytata, SZÁSZ LÁSZLÓ hazaköltözött Teremtőjéhez. Temetése június 6-án, csütörtökön 13 órakor a Steinberger kápolnából lesz. Gyászolja unokája, Szabolcs, dédunokái, Izabella és Szabrina.
Gyászhírek, 2019. június 4.

Gyászhírek, 2019. június 4.

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós, nagymama, SCHITTENHELM ARANKA életének 67. évében csendesen megpihent. Temetése ma, június 4-én, 12 órakor a Steinberger kápolnából. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Búcsúzik gyászoló családja.
Gyászhírek, 2019. június 3.

Gyászhírek, 2019. június 3.

„Munkálkodjatok ne az eledelért, a mely elvész, hanem az eledelért, a mely megmarad az örök életre, a melyet az embernek Fia ád majd néktek; mert őt az Atya pecsételte el, az Isten.” (János 5,27) FELFÖLDI MARGIT szeretteinek a pünkösdi Lélek általi vigasztalódást kíván az Agnulli Dei Idősek Otthona vezetősége, munkatársai és lakói. Emléke legyen áldott!
Gyászhírek, 2019. május 31.

Gyászhírek, 2019. május 31.

„Nem vársz már minket ragyogó szemekkel, Nem örülsz már nekünk szerető szíveddel. Ha egy könnycsepp gördül végig az arcunkon, Az azért van, mert szeretünk és hiányzol nagyon.” Fájó szívvel emlékezünk, két éve, hogy távoztál közülünk MAGYAR LAJOS. Emléked legyen áldott, pihenésed csendes! Örökké bánatos családod.
Gyászhírek, 2019. május 30.

Gyászhírek, 2019. május 30.

Fájó szívvel emlékezünk Szűcs Attilára halálának 1. évfordulóján. „Nem az a bánat, amely fáj, és amelytől könnyes lesz a szem, hanem az, amit hordozunk egy életen át, némám, csendesen. Bánatos Édesanyád, és szerettei.
Gyászhírek, 2019. május 29.

Gyászhírek, 2019. május 29.

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett testvér, sógor és rokon, MEDVE LÁSZLÓ-GYÖRGY (kémeri születésű, berettyószéplaki lakos), életének 61. éveben rövid betegség után elhunyt. Temetése szombaton, június 1-jén 13 órakor a berettyószéplaki Zugoi református temetőben. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Gyászoló családja.
Gyászhírek, 2019. május 28.

Gyászhírek, 2019. május 28.

Soha el nem múló szeretettel emlékezem a szerető édesapára, BRADÁCS JÁNOSRA halálának tizedik évfordulóján, és a szerető édesanyára, BRADÁCS ROZÁLIÁRA (szül. Kotlár, Margitta) halálának harmadik évfordulóján. Az örök világosság fényeskedjék nekik! Emléküket szívemben megőrzöm. Lányuk Alíz és a rokonság.
Gyászhírek, 2019. május 27.

Gyászhírek, 2019. május 27.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a legdrágább édesanya, nagymama, anyós, dédnagymama, LÁZÁR ILONA (szül. BATÁRI) súlyos és hosszú betegség után itthagyta szeretteit. Te már ott vagy, ahol nincs fájdalom, sírodra szálljon áldás és nyugalom. Temetése május 27-én, hétfőn a biharszentjánosi kápolnából. Búcsúzik tőle szerető családja.
Gyászhírek, 2019. május 24.

Gyászhírek, 2019. május 24.

Mélyen együtt érzünk a gyászoló családdal és BIRÓ ROZÁLIÁVAL szeretett édesanyja elvesztése miatti fájdalmában. A Partiumi Magyar Nyugdíjasok Egyesületének vezetősége.
Gyászhírek, 2019. május 23.

Gyászhírek, 2019. május 23.

A Magyar Vállalkozó Nők egyesületének nevében őszinte részvétünket fejezzük ki Biró Rozáliának, drága édesanyja elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Tank Szigeti Ildikó, elnök.
Gyászhírek, 2019. május 22.

Gyászhírek, 2019. május 22.

„Csak az hal meg, kit felednek, Örökké él, kit igazán szeretnek” (Kosztolányi D.) Fájdalommal, de Isten vigasztaló szeretetében erősődve tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, hogy a szeretett feleség, édesanya, nagymama, a szentháromsági születésű Fazakas Rozália (szül. Péterfi Rozália) rövid betegség után életének 84. évében csendesen megpihent. Szeretett halottunk búcsúztatása 2019. május 24-én 13 órakor lesz a nagyváradi Rulikowski temető városi kápolnájából az Unitárius Egyház szertartása szerint. Emléke szívünkben örökké él. Gyászoló családja: férje, lánya, veje és unokái.
Gyászhírek, 2019. május 21.

Gyászhírek, 2019. május 21.

Őszinte részvétünket fejezzük ki BIRÓ ROZÁLIÁNAK szeretett édesanyja elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Derzsi Ákos és családja.
Gyászhírek, 2019. május 20.

Gyászhírek, 2019. május 20.

Őszinte részvétünket fejezzük ki a BIRÓ családnak a szeretett édesanya, anyós, és nagymama elhunyta miatt érzett fájdalmában. Lakatos Péter és családja.
Gyászhírek, 2019. május 17.

Gyászhírek, 2019. május 17.

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett feleségre, édesanyára, anyósra, nagymamára és dédnagymamára, DUNA IRÉNRE (szül. KENDI) halálának harmadik évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Bánatos családja.
Gyászhírek, 2019. május 16.

Gyászhírek, 2019. május 16.

Fájó szívvel tudatom, hogy szeretett feleségem, MÉSZÁROS DÓRA életének 71. évében elhunyt. Temetése 2019. május 17-én, pénteken 13 órakor a Rulikowski temető Steinberger kápolnájából. Gyászoló férje Öcsi.
Gyászhírek, 2019. május 15.

Gyászhírek, 2019. május 15.

Ma egy éve, hogy GUI GYÖRGY elment. Naponta gondolatainkban velünk van. Aki ismerte és tisztelte, gondoljon rá szeretettel. Felesége Julianna, fia Edwárd, menye Enikő, unokája Vivien.
Gyászhírek, 2019. május 14.

Gyászhírek, 2019. május 14.

Bizony, bizony mondom néktek, hogy eljő az idő, és az most vagyon, mikor a halottak hallják az Isten Fiának szavát, és a kik hallják, élnek.”(János 5,25) MILIÁN MÁRIA szeretteinek Isten Lelke általi vigasztalódást kíván az Agnulli Dei Idősek Otthona vezetősége, munkatársai és lakói. Béke poraira!
Gyászhírek , 2019. május 13.

Gyászhírek , 2019. május 13.

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, dédnagymama, Gál Piroska életének 84. évében, hosszú szenvedés után elhunyt. Temetése 2019.05.14-én 11 órakor a városi kápolnából. Nyugodjon békében! Szerető lánya Évike és unokája Attila.
Gyászhírek, 2019. május 10.

Gyászhírek, 2019. május 10.

Könnyes szemmel, némán állunk nap mint nap sírod mellett drága kis unokánk, BÖSZÖRMÉNYI DOMINIK PATRIK, (élt 3 évet) aki 4 éve felszállt az angyalokhoz. „Téged elfelejteni soha nem lehet, Sajnos meg kell tanulni élni nélküled. Csak az hal meg, akit elfelejtenek, Örökké szeretünk, nem feledünk téged!” Nagyszüleid: Éva és Vasi.
Gyászhírek, 2019. május 9.

Gyászhírek, 2019. május 9.

Osztozunk kollégánk SZODORAI MAGDOLNA fájdalmában, és együtt érzünk vele ezekben a fájó percekben, amikor elbúcsúzik a szeretett apóstól, FÜLÖP DEZSŐTŐL. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak. A Nagyváradi Statisztikai Hivatal munkaközössége.
Gyászhírek, 2019. május 8.

Gyászhírek, 2019. május 8.

„Mert a mint az Atya feltámasztja a halottakat és megeleveníti, úgy a Fiú is a kiket akar, megelevenít.”(János 5,21) BUDA MARGIT testvérünk szeretteinek Istenünk Lelke általi vigasztalódást kíván az Agnulli Dei Idősek Otthona vezetősége, munkatársai és lakói. Béke poraira!
Gyászhírek, 2019. május 7.

Gyászhírek, 2019. május 7.

Akik ismerték és szerették, mondjanak egy imát az április 22-én elhunyt KROHN THEA (Demeter) örök nyugodalmáért. Temetése ma, május 7-én 13 órakor lesz Ulmban. Őszinte részvétünk a családnak. Barátai Nagyváradról.
Gyászhírek, 2019. május 3.

Gyászhírek, 2019. május 3.

Könnyes szemmel emlékezünk a két éve elhunyt drága feleségre, szeretett testvérre, nagynénire, NAGY PIROSKÁRA. Várom, míg élek, várom őt, hátha egyszer ott áll az ajtóm előtt, aztán a valóság rám szakad, szívem tovább fáj a hiánya miatt, várlak, de te nem jössz, mert nem jöhetsz, de egyszer majd én megyek hozzád, és örökre ott leszek veled. Férjed Kálmán.
Gyászhírek, 2019. május 2.

Gyászhírek, 2019. május 2.

A Nobilitas Egyesület imádságos lélekkel kíséri utolsó útján ANTAL BÉLA nyug. tanár urat, és őszinte részvétünket tolmácsoljuk a gyászoló családnak. Nyugodjon békében! A Nobilitas Egyesület tagsága.
Gyászhírek, 2019. április 30.

Gyászhírek, 2019. április 30.

Megrendülten búcsúzunk szeretett nagybátyánktól, BEDE LÁSZLÓTÓL. Emlékét örökké őrizzük. Nyugodjon békében! Unokahúga Ruttkai Ilona és családja.
Gyászhírek, 2019. április 25.

Gyászhírek, 2019. április 25.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szerettünk, Wallner Árpád (Öcsi) életének 82. évében elhunyt. Utolsó útjára 2019. április 26-án, pénteken 14 órakor kísérjük a máriabesnyői temetőben. A gyászoló család.
Gyászhírek, 2019. április 24.

Gyászhírek, 2019. április 24.

Őszinte részvétünket fejezzük ki és mélyen együtt érzünk KERTÉSZ GIZELLÁVAL és családjával szeretett édesanyja elvesztése miatt érzett fájdalmukban. Unokatestvére Éva és családja, Csoma Sándor és felesége.
Gyászhírek, 2019. április 23.

Gyászhírek, 2019. április 23.

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, nagytatára, Dérer Ottóra (Érmihályfalva), halálának 20. évfordulóján. Ő már ott van, ahol nincs fájdalom, emlékét őrzi béke és nyugalom. Bánatos felesége, gyermeke és unokái.