Gyászhírek, 2019. augusztus 21.

Gyászhírek, 2019. augusztus 21.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Jósa László, a szeretett férj, apa, nagyapa, dédapa, a nagyváradi 3-as patika nyugalmazott gyógyszerésze hosszú és küzdelmes életének 98. évében, az ausztráliai Sydneyben visszaadta lelkét Teremtőjének. Hamvait pénteken 12 órától kíséri utolsó útjára bánatos családja, felesége, fia, unokái és dédunokái, a Steinberger kápolnából. „Emlékezzetek, s kérlek, ne felejtsetek, Emlékezzetek, és a végen túl is szeressetek. Emlékezzetek, s akkor talán örökre veletek lehetek.”
Gyászhírek, 2019. augusztus 20.

Gyászhírek, 2019. augusztus 20.

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett feleségre, édesanyára, anyósra, nagymamára, SZALAI ILONKÁRA (élt 54 évet) halálának 12. évfordulóján. „Elhagytad a házat, amit szerettél, itthagytál mindent, amiért küzdöttél, ott pihensz, ahol nem fáj semmi, nyugodalmad nem zavarja senki.” Szívünkben örökké megmaradsz. A gyászoló család.
Gyászhírek, 2019. augusztus 19.

Gyászhírek, 2019. augusztus 19.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy TÖRÖK GYULA elhunyt. Temetése augusztus 19-én 14 órakor a Rulikowski temető városi kápolnájából lesz. Gyászoló családja.
Gyászhírek, 2019. augusztus 16.

Gyászhírek, 2019. augusztus 16.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy ÚJVÁROSI IMRE (volt részlegvezető), 79 éves korában hirtelen elhunyt. Temetése augusztus 17-én, szombaton 14 órakor a bihari református kápolnától. Gyászolja felesége és családja.
Gyászhírek, 2019. augusztus 14.

Gyászhírek, 2019. augusztus 14.

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett apa és testvér, TÓTH SZABOLCS született 1936-ban, szép csendben elhunyt. Utolsó útjára holnap, augusztus 14-én kísérjük az élesdi kápolnából. Gyászoló fia, Zoli és testvére, Jutka.
Gyászhírek, 2019. augusztus 13.

Gyászhírek, 2019. augusztus 13.

Fájó szívvel, szomorúan emlékezem a 8 éve elhunyt bátyámra, PETRI SÁNDORRA, (élt 72 évet), aki búcsú nélkül távozott az élők sorából, s csak a szép emlékeket hagyta maga mögött. Gyászolja testvére, Petri László.
Gyászhírek, 2019. augusztus 12.

Gyászhírek, 2019. augusztus 12.

Fájó szívvel emlékezünk a drága férjre, apára, apósra, nagyapára, PAPP BÉLÁRA (GYUSZI, Biharpüspöki). Ma 6 hónapja, hogy előre mentél. Nem múlik el nap, hogy ne gondolnánk rád! A szerető család.
Gyászhírek, 2019. augusztus 9.

Gyászhírek, 2019. augusztus 9.

Mély fájdalommal tudatju, hogy a szeretett anya, anyós, nagymama, dédnagymama, KOCSIS RÓZA életének 88. évében hosszú betegség után megpihent. Temetése ma, augusztus 9-én 14 órától a vajdai temetőben. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Búcsúzik tőle a gyászoló család.
Gyászhírek, 2019. augusztus 8.

Gyászhírek, 2019. augusztus 8.

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, POCSAI GYÖRGY (Erdőgyarak) életének 83 évében hirtelen távozott az élők sorából. Temetése ma augusztus 8-án 13 órától az erdőgyaraki kápolnából Búcsúznak tőle gyermekei: Imre, György, Szilvia, Eleonóra és családjuk, unokái, dédunokái.
Gyászhírek, 2019. augusztus 7.

Gyászhírek, 2019. augusztus 7.

Őszinte részvétünk Derzsi Ákos szenátor úrnak szeretett édesanyja elhunyta miatti fájdalmában, aki a tanítók nagy családjából az örökkévalóságba távozott. Pető Csilla és családja.
Gyászhírek, 2019. augusztus 6.

Gyászhírek, 2019. augusztus 6.

Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk FARKAS JÓZSEFRE halálának 9. évfordulóján. „Bennünk él egy arc, végtelen szeretet, amit tőlünk soha, senki el nem vehet. Telnek hónapok, múlnak évek, szívből szeretünk, és nem feledünk téged.”
Gyászhírek, 2019. augusztus 5.

Gyászhírek, 2019. augusztus 5.

Megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy SZÜCS ERZSÉBET életének 66. évében elhunyt. Végső búcsút 2019. augusztus 5-én 13 órakor veszünk tőle a Rulikowski temetőben a városi kápolnából. Búcsúznak a családtagok, a munkatársak a Soliból, a szomszédok.
Gyászhírek, 2019. augusztus 2.

Gyászhírek, 2019. augusztus 2.

Ma egy éve annak a szomorú napnak, hogy eltávozott közülünk a szeretett édesanya, anyós, nagymama, VARGA OLGA (szül. Bereczki, Bors). Emlékét örökké megőrizzük. A bánatos család.
Gyászhírek, 2019. augusztus 1.

Gyászhírek, 2019. augusztus 1.

Szomorú szívvel gondolok édesanyámra, Tóth Juliannára (szül. Oláh Julianna), akinek ma öt esztendeje kellett távoznia e földi létből. Szeretettel őrzöm emlékét. Lánya, Hajni.
Gyászhírek, 2019. július 30.

Gyászhírek, 2019. július 30.

„Én vagyok a világ világossága: a ki engem követ, nem járhat a sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága.” (János 8,12) Élő Urunk adjon vigasztalást GÁL KÁROLY, MUREŞAN SILVIA, PĂIUŞAN VICTORIA családtagjainak. Emlékük legyen áldott! Az Agnulli Dei Idősek Otthona vezetősége, munkatársai és lakói.
Gyászhírek, 2019. július 29.

Gyászhírek, 2019. július 29.

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik jelenlétükkel, részvétükkel, virágaikkal megtisztelték utolsó földi útján szerettünket, BUT ROMEO ANDREIt, amikor Atyájához költözött, hogy eggyé váljon vele a végtelenségben. Családja.
Gyászhírek, 2019. július 26.

Gyászhírek, 2019. július 26.

„Óh Istenem az idő, hogy szalad, Ma még vagyunk, De mit hoz a holnap, nem tudhatjuk. Ami biztos, hogy majd találkozunk.” Az igazak emléke legyen áldott, az legyen az én szüleimé és testvéremé is. TANKÓ TAMÁS édesapámé, TANKÓ VIRÁG édesanyámé, TANKÓ JÁNOS testvéremé. Emlékeimben megmaradnak, amíg élek. Fiuk, Ferenc.
Gyászhírek, 2019. július 25.

Gyászhírek, 2019. július 25.

A gyászoló család közli a jóbarátokkal és ismerősökkel, hogy KOZMA WILLI, (volt angoltanár a nagyváradi 4-es számú líceumban és az egyetemen), elhunyt. A szép és szerető családja siratja, búcsúztatja július 26-án 12 órától Csíknagyboldogasszony egyházközségben, Károlyfalván, Hargita megyében. A Kozma család.
Gyászhírek, 2019. július 24.

Gyászhírek, 2019. július 24.

Szomorúan és mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva, tudatjuk hogy BÁLINT MIKLÓS életének 93. évében visszaadta lelkét a Teremtőjének. Temetésére július 25-én 13 órakor kerül sor a nagyváradi Rulikowski temetőben. Nyugodjon békében. Szívünkben élni fogsz. Szerető családja: felesége, Emma, lánya, Szarka Edit, veje, Árpád, unokái, Anita és Árpi.
Gyászhírek, 2019. július 23.

Gyászhírek, 2019. július 23.

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett testvérre, sógorra, nagybácsira, ERDEI IMRÉRE (Cuni) halálának 5. évfordulóján. Gyászolja bátyja, Miska és családja.
Gyászhírek, 2019. július 22.

Gyászhírek, 2019. július 22.

„Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam.” Fájdalommal tudatjuk, hogy Zsisku Lajos nyugalmazott baptista lelkipásztor életének 89. évében Urához költözött. A gyászszertartásra a bihardiószegi baptista imaházban kerül sor 2019. július 22-én 13 órai kezdettel. Gyászolja felesége, Irénke, gyermekei, unokái, dédunokája, testvérei, azoknak családjai, és a bihardiószegi baptista gyülekezet.
Gyászhírek, 2019. július 19.

Gyászhírek, 2019. július 19.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a testvér, keresztapa, nagybácsi, ÚJVÁRY PÉTER PÁL (Bihardiószeg) elhunyt. Temetése július 20-án lesz a bihardiószegi római katólikus temetőben 14 órakor. Gyászoló testvéreid.
Gyászhírek, 2019. július 18.

Gyászhírek, 2019. július 18.

Fájó szívvel búcsúzunk a szerető férjtől, apától, apóstól, KISS FERENCTŐL. Temetése július 19-én 12 órától a Városi Kápolnából lesz. Gyászolja felesége Erzsike, fia Feri, menye Orsi.
Gyászhírek, 2019. július 17.

Gyászhírek, 2019. július 17.

„Nem a szavak megbecsülésére oktatnám tanítványaimat elsősorban… Arra oktatnám őket, hogy vessék meg az üres és hamis szavakat, mert később csak így becsülhetik azokat a szavakat, melyekben tartalom és igazság van.” (Kosztolányi Dezső) Őszinte részvétemet és együttérzésemet fejezem ki a gyászoló családnak a szeretett gyermek, apa, após és nagyapa. ERDEI FERENC (Tanító bácsi, Székelyhíd) elvesztése miatti fájdalmában. Emléked örökké szívemben él. Fekete Katalin (Kicsi).
Gyászhírek, 2019. július 16.

Gyászhírek, 2019. július 16.

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, apára, nagyapára, TÁRNOK SÁNDOR JÓZSEFRE (Mezőtelegd), aki ma 6 honapja itthagyott bennünket. Elfeledni őt nem lehet, csak megtanulni élni nélküle. Megállt a szív, mely élni vágyott, pihen a kéz, mely dolgozni imádott. Két kezed munkáját mindenütt látjuk, emléked míg élünk, szívünkbe zárjuk. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Bánatos családja.
Gyászhírek, 2019. július 15.

Gyászhírek, 2019. július 15.

Kegyelettel búcsúzunk ÚJVÁRI PÉTER (Diószeg) osztálytársunktól. A 4-es Mezőgazdasági Líceum 1983-ban végzett közössége.
Gyászhírek, 2019. július 12.

Gyászhírek, 2019. július 12.

Fájó szívvel búcsúzom drága férjemtől, SZILÁGYI LORÁNDTÓL (élt 70 évet, a nagyváradi Înfrăţirea szerszámgépgyár és a Magyar Tudományos Akadémia volt munkatársa), aki rövid, de súlyos betegség után elhunyt. Temetése 2019. július 13-án, szombaton délelőtt 11 órától a Nagyváradi Rulikowski temető Steinberger kápolnájából lesz. Nyugodj békében, drága lélek. Búcsúzik tőle felesége Szilágyi Enikő (született Miskolczy) családja és férje rokonsága.
Gyászhírek, 2019. július 11.

Gyászhírek, 2019. július 11.

Szomorú szívvel emlékezünk PUSZTAI JÁNOSRA halálának tizedik évfordulóján. Emlékét örökké megőrizzük szívünkben. A bánatos család.
Gyászhírek, 2019. július 10.

Gyászhírek, 2019. július 10.

„A ki én bennem hisz, örök élete van annak.” (János 6,47b) JAKAB MARGIT családtagjainak Isten vigasztaló kegyelmét és szeretetét kívánja az Agnulli Dei Idősek Otthona vezetősége, munkatársai és lakói. Emléke legyen áldott!
Gyászhírek, 2019. július 9.

Gyászhírek, 2019. július 9.

„Örök virágzás sorsa már az enyém...” (Ady) Szívünkben nem múló fájdalommal emlékezünk a drága Társra és Édesapára, VARGA VILMOS színművész-rendezőre halálának harmadik évfordulóján. Emléke legyen áldott! Felesége Ildikó, fia Zsombor, menye Éva és unokája Vid.
Gyászhírek, 2019. július 8.

Gyászhírek, 2019. július 8.

,,Ha emlegettek, köztetek leszek, de fáj, ha látom könnyetek. Ha rám gondoltok, mosolyogjatok, mert én már Istennél vagyok!” Őszinte részvétünket fejezzük ki kolléganőnknek, Szilák Emesének és családjának. A Paptamási Általános Iskola munkaközössége.
Gyászhírek, 2019. július 5.

Gyászhírek, 2019. július 5.

Fájó szívvel búcsúzunk a legdrágább keresztapától, NEMES CSABÁTÓL, akinek áldott emléke örökké szívünkben él! Attila és Tímea.
Gyászhírek, 2019. július 4.

Gyászhírek, 2019. július 4.

Fájdalommal búcsúzunk dr. Turucz Máriától és részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak. Az RMDSZ Bihar megyei Szervezetének vezetősége és munkaközössége.
Gyászhírek, 2019. július 3.

Gyászhírek, 2019. július 3.

A margittai Dr. Pop Mircea Városi Kórház vezetősége, orvosai és teljes munkaközössége döbbenten értesültünk a mindannyiunk által tisztelt és nagyra becsült DR. TURUCZ MÁRIA érmihályfalvi háziorvos és önkormányzati képviselő korai haláláról. Őszinte részvetünk gyászoló családjának. Emlékét kegyelettel megőrizzük.
Gyászhírek, 2019. július 2.

Gyászhírek, 2019. július 2.

Nagyon sok szeretettel emlékezünk drága halottunkra, CS. SZABÓ IMRÉRE (Szentimre), aki 3 éve hagyott itt bennünket. Sírod előtt állunk, körülötted van az egész családod. Letesszük sírodra virágaink csokrát, örök álmodért elmondunk egy imát. Míg köztünk voltál, nagyon szerettünk, míg élünk, soha nem feledünk. Szerető, gyászoló családod.
Gyászhírek, 2019. július 1.

Gyászhírek, 2019. július 1.

Mély fájdalommal tudatom, hogy édesanyám, SÁRKÖZI ERZSÉBET életének 63. évében hosszas betegség és szenvedés után jobblétre szenderült. A temetésre július 2-án Erdőgyarakon kerül sor 13 órai kezdettel. Emléke legyen áldott! Búcsúzik tőle fia Zsolt.
Gyászhírek, 2019. június 28.

Gyászhírek, 2019. június 28.

Négy éve üres az otthon, négy éve üres a szívünk, négy éve már, hogy nem vagy velünk. Négy szomorú és fájdalommal teli év telt el, amióta a szerető férj, gondoskodó apa és nagyapa, FELE IMRE (Érsemjén) mély űrt hagyva szerető családja szívében, örökre elköltözött. Hiányodat nem enyhíti semmi, emléked örökre a szívünkben fog élni. Szerető feleséged Erzsike, lányaid Mónika, Enci és Andi, vejeid és imádott unokáid.
Gyászhírek, 2019. június 27.

Gyászhírek, 2019. június 27.

Szeretettel emlékezik családja FELFÖLDI LAJOSRA (Hegyközkovácsi) halálának évfordulóján. „Addig voltam boldog, míg itt voltál velem, mellettem voltál, s fogtad a kezem. Két éve elmentél, itthagytál engem, Telnek a napok, múlnak az évek, S nem tudlak feledni soha-soha téged!” Feleséged Manyi.
Gyászhírek, 2019. június 26.

Gyászhírek, 2019. június 26.

Fájó szívvel búcsúzunk AMBRUS HAJNALTÓL (szül. SZILÁGYI), aki oly hirtelen távozott közülünk. Emléke legyen áldott, pihenése csendes, nyugodjon békében! Keresztlánya, Szilágyi Icu és családja.
Gyászhírek, 2019. június 25.

Gyászhírek, 2019. június 25.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós, nagymama, dédnagymama, GOSMANN KATALIN életének 90. évében Izraelben csendesen megpihent. Emléke legyen áldott, pihenése békés. Hamvainak elhelyezése egy későbbi időpontban lesz. Búcsúzik gyászoló családja.
 
Előző
123456