Hidakat építve egymást közt

Hidakat építve egymást közt
Szatmár megye – Három napos nemzetközi és interkonfesszionális konferencia színhelye november 27–29. között Szatmárnémeti és Csenger.

Nemzetközi és interkonfesszionális konferencia kezdődött kedden délután a Szatmári Római Katolikus Püspökségen. A Healing of Memories projekt keretében a római katolikus, a görög katolikus, az ortodox, az evangélikus–lutheránus, a zsidó és a református egyház történelmébe nyerhettek betekintést az érdeklődők. A köszöntők és előadások kétnyelvűek, szimultán fordítás segíti a hallgatóságot az előadások megértésében. A konferencia résztvevői más–más anyanyelvűek, vallásúak, és több ország polgárai. Ennek ellenére a történelmi egyházak közös öröksége — azaz a Biblia és a keresztyén tanítás — segítségével meglehet találni az utat egymás felé, ez az út Jézus Krisztus — hallhatták az érdeklődők kedden este a püspökségen.

Közös örökség

A kedd délutáni találkozó moderátora a Healing of Memories projekt igazgatója, Dieter Brandes volt. A jelenlévő történelmi egyházak képviselőinek köszöntői után dr. Fazakas Sándor, a Debreceni Reformatus Hittudomanyi Egyetem rektora előadást hallgatthatták meg az egybegyűltek: A gyógyító emlékezéstől a megbékélt közösségig címmel. A professzor előadásából megtudhatták, hogy „a Healing of Memories projektben jelentős szerepet vállalnak a történelmi egyházak. Nemcsak azért, mert a történelmi múlt feltárása elválaszthatatlan egy–egy adott térségben élő egyházak történelmi ismerete, hanem azért is, mert a Biblia és a keresztény tanítás olyan közös örökségéről és aktuális üzenetéről tehet együtt bizonyságot az ökumené horizontján, amely képes munkálni a megbékélés ethoszát és a kiengesztelődés kultúráját” — hallhatták a rektortól.

 

Karikás Enikő