Hiba hallgatni a migráns-ügyről

Hiba hallgatni a migráns-ügyről
Párbeszédre, világos álláspontra és nem kötelező kvótákra van szükség, fejtette ki Biró Rozália, az Európai Néppárt (EPP) Nőszervezetének alelnöke a szerdai sajtótájékoztatón.

Az EPP Nőszervezetének július elején megszervezett Nyári Akadémiájának témája a nők szerepe volt a migráció és az integráció folyamatában. Biró Rozália szenátor ezúttal alelnöki minőségében számolt be a találkozó során levont következtetésekről, a témához fűződő álláspontjáról.

A nők és a gyerekek a migránsok legsebezhetőbb kategóriái, akik rendszerint már eleve rossz élményekkel terhelve érkeznek meg a gyűjtőközpontokba és ott is ki vannak téve a különböző erőszakos cselekményeknek. A nőszövetség álláspontja az, hogy az ő esetükben eltérő bánásmódra van szükség, fontos lenne jobb körülményeket biztosítani számukra és nem utolsó sorban pszichológiai tanácsadásban részesíteni őket. A szexuális nevelés és a nyelv elsajátításának megkönnyítése egyaránt különösen fontos e kategóriák számára.

„Láthatatlanok”

Az eddigi tapasztalatok országonként különböznek, míg Norvégiában és Svédországban nagyobb nyitottság tapasztalható az együtt élés terén, Németországban például olyan migráns közösségek léteznek, ahol egy nőszervezeti képviselőnek szinte lehetetlenség felvennie a kapcsolatot az ott élő nőkkel, ők úgyszólván „láthatatlanok”, nem vesznek részt nyelvórákon sem, így majdhogynem lehetetlenné válik számukra az integráció. Bulgáriában, Szlovákiában, Csehországban és Magyarországon érezhető a félelem és a visszautasítás a migránsokkal szemben, hasonló a helyzet Romániában is. „Véleményem szerint ez egy annyira sürgető probléma, hogy elengedhetetlen a társadalmi párbeszéd és az ország határozott és világos álláspontja azzal kapcsolatban, hogy mit tudunk nyújtani a migránsoknak és mit várunk el tőlük” – hangsúlyozta ki Biró Rozália.

Mint elmondta, 2015 szeptemberében tett politikai nyilatkozata során azt hangsúlyozta ki, hogy Románia határozott álláspontot kell képviseljen ez ügyben, de „mind a mai napig sem itt, sem az unióban nem született meg a világos álláspont”. Azt pedig le kellene szögezni, hogy a migránsokkal kapcsolatos elsődleges elvárásunk azt, hogy tartsák tiszteletbe az Alkotmányt. Koherens politikára és nem kötelező kvótákra van szükség, fejette ki. Az államfő először azt nyilatkozta, hogy 1780 migráns befogadására vagyunk képesek, később ez a szám 4700-ra módosult, mind e közben „a hazai közösségek álláspontját nemigen tudakolták”.

Elkülönülnek

Jelenleg hat elszállásolási központ létezik az országban, ezek 1500 migráns lakhatását biztosítják; március óta tizenöt, Szíriából érkezett migráns tartózkodik az országban, ők Galacon vannak elszállásolva. A román hatóságoknak szándékukban állt, hogy befogadó központokat létesítsenek, de ez több településen is meghiúsult a lakosok és a helyhatósági vezetők tiltakozása miatt. Minderről mélyen hallgatni nagy hiba, teljesen hibás menedzselése a helyzetnek. Párbeszédre, vitára van szükség, álláspontja szerint nem helyes az unión belül kötelező kvótákat megállapítani.

Egyrészt az uniónak az okok megszüntetésén kell dolgoznia, világos és közérthető álláspontot kellene kialakítania, helyi szinten pedig dialógus szükséges a migráns közösségekkel, ugyanis a tendencia az, hogy elkülönüljenek, ami rendkívül sok veszélyt rejt. Az, hogy a migránsok mennyi segélyt kapnak, s mit nyújtanak nekik, országonként különbözik, érthető, hogy például Romániába nemigen jönnének. Nagy különbség van azon migránsok között, akik a hetvenes-nyolcvanas években települtek át, ugyanis ők mindent megtettek azért, hogy beilleszkedjenek, a mostaniak pedig javarészt meg sem próbálják.

Következtetések

A rendkívül sok negatív aspektust nem szabad elhallgatni, s hibás hozzáállás azt mondani, hogy „ez a realitás, ezt kell elfogadnunk, hiszen a realitás az, amit mi, politkusok, engedtünk, hogy azzá váljon” – mondta Biró Rozália. „Mindenképp tárgyalásokra, vitákra, párbeszédre van szükség, hogy tudjuk, mi a társadalom álláspontja, hiszen ahogy én a Bihar megyeiek érdekét képviselem, úgy az elnöknek is a húszmillió lakost kellene képviselnie” – tette hozzá.

Neumann Andrea