Hevesy Györgyre emlékeztek

Hevesy Györgyre emlékeztek
Csütörtök este a Szent László Római Katolikus Teológiai Líceumban júniusi összejövetelüket tartották a premontrei öregdiákok. Ezúttal Barabás György tartott előadást Hevesy Györgyről.

A kémiai tudományok licenciátusával rendelkező Barabás György, a Premontrei Öregdiákok Egyesületének szimpatizánsa Hevesy György József életéről és munkásságáról tartott előadást annak kapcsán, hogy a neves tudós 70 évvel ezelőtt kapta meg a kémiai Nobel-díjat. Többek közt kifejtette: magántanulóként végezte az elemi iskola osztályait, brit és svájci nevelőinek köszönhetően szinte anyanyelvi szinten tudott angolul, németül és franciául. A matematika és a fizika érdekelte, egyetemi tanulmányait Budapesten kezdte kémia szakon, majd Berlinben és Freiburgban képezte tovább magát. Huszonhárom éves korában szerzett fizikai doktorátust. Megismerkedett Einsteinnel, együtt dolgozott Haberrel és Rutherforddal, barátságot kötött Bohrral. Gyakran változtatta munkahelyeit, hogy mindig a legjobb helyen legyen, és megszerezhesse a szükséges ismereteket. Mindezt megtehette, mert munkájáért nem kért pénzt, hiszen családja gazdagságának köszönhetően többször is vállalni tudta kutatásainak költségeit.

1943-ban Stockholmba távozott, ahol még magyar állampolgárként megkapta a Svéd Tudományos Akadémia kémiai Nobel-díját, mint a radioaktív nyomjelzés és a hafnium elem felfedezője. A Nobel-díjnál is fontosabbnak tartotta az Atoms for Peace Awards-díjat, melyet a Ford Motor Company 1955-ben alapított, és akkori értéke 75 ezer dollár volt. Ezt megelőzően, már 1949-ben átvehette a Royal Society legrégibb alapítású (1709) és legnagyobb kitüntetésének számító Copley Medalt, mely érem ritkán kerül kiosztásra és csak egészen kimagasló eredményekért ítélik oda.

Munkássága

Hevesy György nevéhez fűződik a foszfor 32-es radioaktív izotópjának előállítása. Egyebek mellett megvizsgálta a csontokban, a vérben és a rosszindulatú daganatokban a foszfor anyagcseréjét, és bebizonyította, hogy az addig statikusnak tartott csontszövet folyamatosan változik. A jód 131-es izotópját ő alkalmazta először az orvosi diagnosztikában, emellett pedig kutatta a ritka földfémek kémiáját is.

Ciucur Losonczi Antonius